Határozatok - 2015

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
 A képviselői testület határozatai a 2015-ös évben  
1/2015-ös HATÁROZAT az ACATEL Kft. 2015-ös évi költségvetésének elfogadásáról. pdf
2/2015-ös HATÁROZAT az ANL által épített lakások kiosztására készült lista elfogadásáról. pdf
3/2015-ös HATÁROZAT a fiatfalvi ravatalozó használatára és belső rendjére vonatkozó szabályzat elfogadásáról. pdf
4/2015-ös HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  
5/2015-ös HATÁROZAT egyes szerződések meghosszabbításáról. pdf
6/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évre tervezett közérdekű munkálatok listájának jóváhagyásáról. pdf
7/2015-ös HATÁROZAT a helységgazdálkodás keretén belül elvégzendő munkálatok listájának elfogadásáról. pdf
8/2015-ös HATÁROZAT a város képviselőjének szavazási megbízásáról az AQUA INVEST MUREŞ Fejlesztési Egyesület Közgyűlésében. pdf
9/2015-ös HATÁROZAT a Zeyk Domokos Technológiai Líceumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról. pdf
10/2015-ös HATÁROZAT az AQUASERV Rt. által a 2014-es évre fizetett haszonbér összegének kiigazításáról. pdf
11/2015-ös HATÁROZAT az AQUASERV Rt. által a 2015-ös évre fizetendő haszonbér összegének elfogadásáról. pdf
12/2015-ös HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Kibédi Klárának.  
13/2015-ös HATÁROZAT a 4-es számú Tulajdonosi Társulás adminisztrátora igazolásának visszavonásáról és az új adminisztrátor jóváhagyásáról. pdf
14/2015-ös HATÁROZAT a város 2015-ös évi helyi költségvetésének elfogadásáról. pdf
15/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi Ifjúsági és felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron program elfogadásáról. pdf
16/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi Kulturális tevékenységek és programok támogatása Székelykeresztúron program elfogadásáról. pdf
17/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi Sporttámogatások program elfogadásáról. pdf
18/2015-ös HATÁROZAT egy munkakör átalakításáról. pdf
19/2015-ös HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal, a Molnár István Múzeum és a Városi Könyvtár szervezeti felépítésének és munkaköri összetételének elfogadásáról. pdf
20/2015-ös HATÁROZAT egy erdőrész városi közvagyonba való bevételéről.  pdf
21/2015-ös HATÁROZAT a Szennyvízkezelő állomás felújítása és a kanalizálási rendszer kiterjesztése program alapján létrehozott javak bevételéről a város közvagyonába. pdf
22/2015-ös HATÁROZAT a városi közvagyonba lévő javak listájának módosításáról, amelyek az ivóvíz- és kanalizálási szolgáltatás átruházási szerződése 6. mellékletében szerepelnek.  pdf
23/2015-ös HATÁROZAT egy ingatlan megosztásának elfogadásáról. pdf
24/2015-ös HATÁROZAT a HARGITA LINE Kft.-vel kötendő együttműködési szerződés elfogadásáról.  
25/2015-ös HATÁROZAT a Zata utcában lévő szociális lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról. pdf
26/2015-ös HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  
27/2015-ös HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  
28/2015-ös HATÁROZAT az Ady Endre utca felújítási munkálata módosított költségvetésének elfogadásáról. pdf
29/2015-ös HATÁROZAT a Bem József, Búza utcák felújítási munkálata technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf

30/2015-ös HATÁROZAT a Malom utca felújítási munkálata technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.

pdf

31/2015-ös HATÁROZAT a Mihai Eminescu utca felújítási munkálata technikai és gazda sági mutatóinak elfogadásáról.

pdf

32/2015-ös HATÁROZAT a Molnár István Múzeum alagsora felújítása technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.

pdf

33/2015-ös HATÁROZAT az Egészségügyi Központ épületének felújítási munkálata technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.

pdf

34/2015-ös HATÁROZAT a Hargita utca felújítási munkálata technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.

pdf

35/2015-ös HATÁROZAT a 2014-es évi költségvetési többlet elfogadásáról.

pdf
36/2015-ös HATÁROZAT Fekete Domokos önkormányzati képviselő ülésvezető elnökké való megválasztásáról. pdf
37/2015-ös HATÁROZAT az ACATEL Kft. 2014-es évi pénzügyi mérlegének elfogadásáról. pdf
38/2015-ös HATÁROZAT az ACATEL Kft. tevékenységének időszakos felfüggesztéséről. pdf
39/2015-ös HATÁROZAT az ACATEL Kft.-vel kötött 3536/2008-as számú átengedéses szerződés felbontásáról. pdf
40/2015-ös HATÁROZAT a 6064/2015-ös és a 6124/2015-ös számú Együttműködési szerződések jóváhagyásáról. pdf
41/2015-ös HATÁROZAT a Szabadság tér 22 szám alatti ingatlan egyes részeinek ingyenes használatba adására vonatkozó szerződések meghosszabbításáról. pdf
42/2015-ös HATÁROZAT az „AQUASERV Rt. működési területén lévő ivóvíz- és kanalizálási rendszerek kihasználásához szükséges beruházások" munkálat megvalósíthatósági tanulmányának, valamint technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
43/2015-ös HATÁROZAT a Helyi Tanács 158/2009-es számú Határozatának módosításáról. pdf
44/2015-ös HATÁROZAT a Caritasszal kötött 1343/2014-es számú szerződés 1418/2015-ös számú kiegészítő iratának jóváhagyásáról. pdf
45/2015-ös HATÁROZAT a Petőfi Sándor Általános Iskolánál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról. pdf
46/2015-ös HATÁROZAT a szemétszállítási és köztisztasági szolgáltatások díjának módosításáról. pdf
47/2015-ös HATÁROZAT a 261/2001-es számú szerződés kiegészítő iratának elfogadásáról. pdf
48/2015-ös HATÁROZAT egy közvagyonban lévő állóalap megosztásáról. pdf
49/2015-ös HATÁROZAT egy terület közvetlen bérbeadásáról.  
50/2015-ös HATÁROZAT a 15/2009-es számú szerződés 2. mellékletének elfogadásáról. pdf
51/2015-ös HATÁROZAT a 2523/2009-es számú átengedéses bérbeadásra vonatkozó szerződés felbontásáról.  
52/2015-ös HATÁROZAT egy 11 m2-es terület közvetlen átengedéses bérbeadásának jóváhagyásáról.  
53/2015-ös HATÁROZAT egy 2042 m2-es terület közvetlen átengedéses bérbeadásának jóváhagyásáról.  
54/2015-ös HATÁROZAT egy muzeológusi munkakör átalakításáról. pdf
55/2015-ös HATÁROZAT a város vagyonának 2014-es évi leltárának és egyes alapeszközök, illetve leltári tárgyak leírásának elfogadásáról. pdf
56/2015-ös HATÁROZAT a 2014-es évi helyi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról. pdf
kiegészítés:
pdf
57/2015-ös HATÁROZAT a Petőfi Sándor Kulturális Alapítvány felszámolásáról. pdf
58/2015-ös HATÁROZAT a város magánvagyonát tartalmazó lista módosításáról. pdf
59/2015-ös HATÁROZAT az ACATEL Kft. tevékenységének időszakos felfüggesztéséről. pdf
60/2015-ös HATÁROZAT az ACATEL Kft. alapeszközeinek megőrzésre való átvételéről. pdf
61/2015-ös HATÁROZAT a 803/2014-es számú átengedéses bérbeadásra vonatkozó szerződés felbontásáról. pdf
62/2015-ös HATÁROZAT egy ingatlan bérbeadásáról a COMPANIA AQUASERV RT. székelykeresztúri alegységének. pdf
63/2015-ös HATÁROZAT egyes javak bérbeadásáról a COMPANIA AQUASERV RT. székelykeresztúri alegységének. pdf
64/2015-ös HATÁROZAT az ivóvíz és kanalizálási szolgáltatás átruházási szerződése 36. szakaszának módosítására vonatkozó mellékiratának elfogadásáról. pdf
65/2015-ös HATÁROZAT az Orbán Balázs Elméleti Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról. pdf
66/2015-ös HATÁROZAT egy 22 m2-es terület közvetlen bérbeadásának jóváhagyásáról.  
67/2015-ös HATÁROZAT a 2545/2005-ös számú átengedéses bérbeadásra vonatkozó szerződés meghosszabbításáról.  
68/2015-ös HATÁROZAT négy kazánház átadásáról a 3. számú Tulajdonosi Társulásnak. pdf
69/2015-ös HATÁROZAT a Kordaberek utca egy 600 m-es szakaszának Hargita Megye Tanácsa ügykezelésébe adásáról. pdf
70/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
71/2015-ös HATÁROZAT a Szabadság tér járdáinak felújítási munkálata technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
72/2015-ös HATÁROZAT a taxi és autóbusz megálló kiépítési munkálata technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
73/2015-ös HATÁROZAT a tanügyi intézmények költségvetési többletének elfogadásáról a 2014-es évre. pdf
74/2015-ös HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásáról.  
75/2015-ös HATÁROZAT Rátz István önkormányzati képviselő ülésvezető elnökké való megválasztásáról. pdf
76/2015-ös HATÁROZAT a 4786/2010 számú haszonbérbe adási szerződés meghoszszabbításáról. pdf
77/2015-ös HATÁROZAT az 5914/2010 számú bérbe adási szerződés meghosszabbításáról. pdf
78/2015-ös HATÁROZAT a város képviselőjének szavazási megbízásáról az AQUA INVEST MUREŞ Fejlesztési Egyesület Közgyűlésében. pdf
79/2015-ös HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Zăvoi Burlan Mariannak. pdf
80/2015-ös HATÁROZAT egyes beruházási munkálatok technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
81/2015-ös HATÁROZAT a PRO CULTURA-kitüntetés odaítéléséről a 2015-ös évben. pdf
82/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
83/2015-ös HATÁROZAT egyes beruházási munkálatok jóváhagyásáról a Hargita negyedi P5/17-es szolgálati lakásban. pdf
84/2015-ös HATÁROZAT testvértelepülési kapcsolat kialakításáról Zenta községgel. pdf
85/2015-ös HATÁROZAT a város képviselőjének szavazási megbízásáról az AQUA INVEST MAROS Fejlesztési Egyesület Közgyűlésében. pdf
86/2015-ös HATÁROZAT a város képviselőjének szavazási megbízásáról az AQUA INVEST MAROS Fejlesztési Egyesület Közgyűlésében. pdf
87/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
88/2015-ös HATÁROZAT a „Különleges érdemek Székelykeresztúr gazdasági fejlődésében” kitüntetés odaítéléséről a 2015-ös évben. pdf
89/2015-ös HATÁROZAT a város közvagyonát tartalmazó jegyzék módosításának jóváhagyásáról. pdf
90/2015-ös HATÁROZAT a 4230/2015-ös koncessziós szerződés módosításáról.  
91/2015-ös HATÁROZAT a Nemzeti Lakásügynökség által épített lakások szerződésének meghosszabbításáról. pdf
92/2015-ös HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal keretében lévő munkakörök betöltésének 2015-ös évi tervének módosításáról. pdf
93/2015-ös HATÁROZAT a 2833/2008-as számú Beavatkozási szerződés 6. kiegészítő aktájának jóváhagyásáról.   
94/2015-ös HATÁROZAT a város tulajdonában lévő traktor üzemanyag-szükségletének megállapításáról.  
95/2015-ös HATÁROZAT Székelykeresztúr város felírásáról az adók és illetékek Nemzeti Elektronikus Fizetési Rendszeren történő átutalására.  
96/2015-ös HATÁROZAT a Nemzeti Elektronikus Fizetési Rendszert üzemeltető szolgáltatónak járó jutalék Székelykeresztúr város költségvetéséből való kifizetéséről.  
97/2015-ös HATÁROZAT a székelykeresztúri kerékpárút első szakaszának megvalósításának elfogadásáról.  
98/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi helyi költségvetés kiigazításáról.  
99/2015-ös HATÁROZAT a Bem József és Búza utcák felújítási munkálata technikai és gazdasági mutatóinak, valamint a kivitelezéshez való hozzájárulásnak az elfogadásáról.  
100/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi famennyiség kitermeléséről.  
101/2015-ös HATÁROZAT Pálfly Zoltán önkormányzati képviselő ülésvezető elnökké való megválasztásáról.  
102/2015-ös HATÁROZAT egy közvagyonban lévő állóalap megosztásáról szóló 48/2015 számú Határozat módosításáról. pdf
103/2015-ös HATÁROZAT a város tulajdonában lévő OPEL MOVANO mikrobusz ingyenes használatba adásáról a Petőfi Sándor Általános Iskolának. pdf
104/2015-ös HATÁROZAT egy 272 m2-es terület haszonbérbe adásáról.  
105/2015-ös HATÁROZAT a 3254/2000 számú haszonbérleti szerződés meghosszabbításáról. pdf
106/2015-ös HATÁROZAT a város közvagyonát tartalmazó leltár módosításáról. pdf
107/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
108/2015-ös HATÁROZAT egy gépkocsi-vezetői munkakör tűzoltó munkakörré való átalakításáról. pdf
109/2015-ös HATÁROZAT a Sóskút-fürdő helyi érdekű turisztikai objektummá való nyilvánításáról. pdf
110/2015-ös HATÁROZAT a felújított utcafelületek alatti közüzemi rendszerekhez való új csatlakozások ideiglenes megtiltásáról. pdf
111/2015-ös HATÁROZAT egy 104 m²-es terület közvetlen átengedéses bérbeadásának jóváhagyásáról.  
112/2015-ös HATÁROZAT a város képviselőjének szavazási megbízásáról az Compania AQUASERV Rt. Közgyűlésén. pdf
113/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
114/2015-ös HATÁROZAT a Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények vezetőtanácsába. pdf
115/2015-ös HATÁROZAT egyes leltári tárgyak leírásáról a város vagyonából. pdf
116/2015-ös HATÁROZAT a 2016-os évi helyi adók és illetékek elfogadásáról. pdf
117/2015-ös HATÁROZAT egy terület megvásárlásáról. pdf
118/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
119/2015-ös HATÁROZAT a Bem József és Búza utcák felújítási munkálata technikai és gazdasági mutatóinak a közbeszerzési eljárás utáni végleges elfogadásáról. pdf
120/2015-ös HATÁROZAT a DC43 számú községi út felújítási munkálata technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
121/2015-ös HATÁROZAT az „Autóbusz- és taxiállomás megvalósítása” munkálat technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
122/2015-ös HATÁROZAT egy építkezés engedélyezéséről. pdf
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

pnrr

Cikkmegtekintések találatai
1421163

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatala most már elérhető a facebookon is!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2024 - Székelykeresztúr Város Önkormányzata    |    hosting by gsystems.ro

Search