Határozatok - 2016

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

 A képviselői testület határozatai a 2016-os évben

 

1/2016-os HATÁROZAT egy ingatlan bérbeadásának jóváhagyásáról.

pdf
2/2016-os HATÁROZAT egy adókedvezmény jóváhagyásáról a Nyugdíjas Önsegélyező Pénztárnak. pdf
3/2016-os HATÁROZAT az RDE HARGHITA Kft. által a 2016-os évre fizetendő haszonbér összegének elfogadásáról. pdf
4/2016-os HATÁROZAT az ANL által épített lakások cseréjének elfogadásáról.  pdf
5/2016-os HATÁROZAT a 2016-os évre tervezett közérdekű munkálatok listájának jóváhagyásáról.  
6/2016-os HATÁROZAT a helységgazdálkodás keretén belül elvégzendő munkálatok listája elfogadásáról. pdf
7/2016-os HATÁROZAT a város képviselőjének szavazási megbízásáról az AQUA INVEST MUREŞ Fejlesztési Egyesület Közgyűlésében. pdf
8/2016-os HATÁROZAT a város erdejéből kitermelendő faanyag eladási árának jóváhagyásáról. pdf
9/2016-os HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásáról. pdf
10/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Zăvoi Burlan Mariannak. pdf
11/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Sorosán Lórántnak. pdf
12/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Kibédi Klárának. pdf
13/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Gál Eszternek. pdf
14/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Jakabffy Editnek. pdf
15/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Ötves Domokosnak. pdf
16/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Sebesi Klaudiának. pdf
17/2016-os HATÁROZAT a 15/2009-es számú Helyi Határozat 2. mellékletének jóváhagyásáról. pdf
18/2016-os HATÁROZAT a 2015-ös évi költségvetési többlet elfogadásáról. pdf
19/2016-os HATÁROZAT a jövedelem nélküli vagy kis jövedelmű személyek listájának elfogadásáról a Hátrányos helyzetű személyek megsegítése elnevezésű programhoz.  
20/2016-os HATÁROZAT a Petőfi Sándor Általános Iskolánál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról. pdf
21/2016-os HATÁROZAT a Hargita utca 4 szám alatti transzformátor hosszú távú bérbeadásáról. pdf
22/2016-os HATÁROZAT a Helyi Tanács 116/2015-ös számú Határozatának módosításáról. pdf
23/2016-os HATÁROZAT a CARITAS-szal kötendő szerződés elfogadásáról. pdf
24/2016-os HATÁROZAT a város 2016-os évi helyi költségvetésének elfogadásáról. pdf
25/2016-os HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal, a Molnár István Múzeum és a Városi Könyvtár szervezeti felépítésének és munkaköri összetételének elfogadásáról. pdf
26/2016-os HATÁROZAT egy lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról. pdf
27/2016-os HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal keretében lévő munkakörök betöltésének 2016-os évi tervéről szóló 134/2015-ös számú Határozat módosításáról.  pdf
28/2016-os HATÁROZAT a 2016. szeptember 1-jétől érvényes városi iskolahálózat elfogadásáról.  pdf
29/2016-os HATÁROZAT egy ingatlan megosztásának elfogadásáról. pdf

30/2016-os HATÁROZAT egy terület közvetlen bérbeadásáról.

 pdf

31/2016-os HATÁROZAT az AQUASERV Rt. által a 2016-os évre fizetendő haszonbér összegének elfogadásáról.

pdf

32/2016-os HATÁROZAT Szombatfalvi József önkormányzati képviselő ülésvezető elnökké való megválasztásáról.

pdf

33/2016-os HATÁROZAT a 2088/2003-as számú ingyenes használatba adási szerződés felbontásáról.

pdf

34/2016-os HATÁROZAT egy terület átengedéses bérbeadásának jóváhagyásáról.

 

35/2016-os HATÁROZAT a 3482/2011-es számú bérleti szerződés 1/2016 számú kiegészítő iratának elfogadásáról.

pdf
36/2016-os HATÁROZAT az 1574/2006-os számú bérbe adási szerződés meghosszabbításáról. pdf
37/2016-os HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásáról.  pdf
38/2016-os HATÁROZAT a 2016-os évi Ifjúsági és felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron program elfogadásáról. pdf
39/2016-os HATÁROZAT a 2016-os évi Kulturális tevékenységek és programok támogatása Székelykeresztúron program elfogadásáról. pdf
40/2016-os HATÁROZAT a 2016-os évi Sporttámogatások program elfogadásáról. pdf
41/2016-os HATÁROZAT egy ingatlan megosztásának elfogadásáról. pdf
42/2016-os HATÁROZAT a város magánvagyonát tartalmazó lista módosításáról. pdf
43/2016-os HATÁROZAT egyes szerződéses munkakörök átalakításáról. pdf
44/2016-os HATÁROZAT a s zociális j egyek formájában történő köznevelési támogatás jogosultjainak azonosításáról. pdf
45/2016-os HATÁROZAT a város 2016-os évi költségvetésének kiigazításáról. pdf
46/2016-os HATÁROZAT a 2015-ös évi helyi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról. pdf
kiegészítés:
pdf
47/2016-os HATÁROZAT a város vagyona 2015-ös évi leltárának és egyes alapeszközök, illetve leltári tárgyak leírásának elfogadásáról. pdf
48/2016-os HATÁROZAT egy ingatlan ingyenes használatba adásáról. pdf
49/2016-os HATÁROZAT a 6241/2009-es haszonbérleti szerződés felbontásáról.  pdf
50/2016-os HATÁROZAT a 2016-os évi famennyiség kitermeléséről. pdf
51/2016-os HATÁROZAT a város képviselőjének szavazási megbízásáról az „AQUA INVEST MUREŞ” Fejlesztési Egyesület Közgyűlésében a felújított Master – terv elfogadásáról. pdf
52/2016-os HATÁROZAT a város képviselőjének szavazási megbízásáról az „AQUA INVEST MUREŞ” Fejlesztési Egyesület Közgyűlésében az ivóvíz- és kanalizálási szolgáltatás szabályzatának módosításáról. pdf
53/2016-os HATÁROZAT az ACATEL Kft. 2015-ös évi pénzügyi mérlegének elfogadásáról.  pdf
54/2016-os HATÁROZAT a 9568/2009 számú bérbe adási szerződés módosításáról.  pdf
55/2016-os HATÁROZAT a 2437/2012 számú bérbe adási szerződés meghosszabbításáról.  pdf
56/2016-os HATÁROZAT egy 15 m2-es terület bérbeadásának jóváhagyásáról.  pdf
57/2016-os HATÁROZAT az Orbán Balázs Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról.  pdf
58/2016-os HATÁROZAT a Berde Mózes Unitárius Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról. pdf
59/2016-os HATÁROZAT az AQUASERV Rt. által a 2015-ös évre fizetett haszonbér összegének kiigazításáról.  pdf
60/2016-os HATÁROZAT egy 50 m2-es terület közvetlen átengedéses bérbeadásának jóváhagyásáról.   pdf
61/2016-os HATÁROZAT a Hargita utca P0 tömbház A lépcsőház lakói szerződésének meghosszabbításáról.  pdf
62/2016-os HATÁROZAT egyes beruházási munkálatok technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
63/2016-os HATÁROZAT a város 2016-os évi költségvetésének kiigazításáról.  pdf
64/2016-os HATÁROZAT a város területén a hirdetési eszközök elhelyezésére és engedélyezésére vonatkozó szabályzat elfogadásáról.  pdf
65/2016-os HATÁROZAT a Közösségi Konzultatív Tanács szervezési és működési szabályzatának elfogadásáról.  pdf
66/2016-os HATÁROZAT a város közvagyonát tartalmazó lista módosításáról 67/2016-os HATÁROZAT a város magánvagyonát tartalmazó lista módosításáról.  pdf
67/2016-os HATÁROZAT a város magánvagyonát tartalmazó lista módosításáról. pdf
68/2016-os HATÁROZAT egy 12 m2-es terület bérbeadásának jóváhagyásáról. pdf
69/2016-os HATÁROZAT a Városi Könyvtár szervezési és működési szabályzatának elfogadásáról.  pdf
70/2016-os HATÁROZAT a „Mezőgazdasági nyilvántartó elektronikus kezelését célzó informatikai rendszer bevezetése” program keretében beszerzett eszközök ingyenes használatba vételéről.  pdf
71/2016-os HATÁROZAT a „Felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron” program keretében a 2016-os évben kiutalt összegek elfogadásáról.  pdf
72/2016-os HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal keretében lévő munkakörök betöltésének 2016-os évi tervéről.  pdf
73/2016-os HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének és munkaköri összetételének elfogadásáról.  pdf
74/2016-os HATÁROZAT egy 20 m2-es terület bérbeadásának jóváhagyásáról.  pdf
75/2016-os HATÁROZAT a mandátumokat igazoló bizottság kinevezéséről. pdf
76/2016-os HATÁROZAT a megválasztott tanácsosok mandátumának igazolásáról. pdf
77/2016-os HATÁROZAT a Helyi Tanács törvényesen megalakulttá nyilvánításáról. pdf
78/2016-os HATÁROZAT az alakuló ülés elnökének megválasztásáról. pdf
79/2016-os HATÁROZAT Székelykeresztúr város alpolgármesterének megválasztásáról. pdf
80/2016-os HATÁROZAT a Helyi Tanács keretén belül működő szakbizottságok létrehozásáról. pdf
81/2016-os HATÁROZAT egy terület átengedéses bérbeadásának jóváhagyásáról.  pdf
82/2016-os HATÁROZAT a PRO URBE kitüntetés odaítéléséről a 2016-os évben. pdf
83/2016-os egy Zonális Rendezési Terv elfogadásáról. pdf
84/2016-os HATÁROZAT egy ajándékozás elfogadásáról. pdf
85/2016-os HATÁROZAT egyes szerződéses munkakörök átalakításáról és egy régész munkakör létrehozásáról. pdf
86/2016-os HATÁROZAT egyes közhivatalnoki munkakörök átalakításáról. pdf
87/2016-os HATÁROZAT a Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények vezetőtanácsába. pdf
88/2016-os HATÁROZAT a Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények Minőségbiztosítási bizottságaiba. pdf
89/2016-os HATÁROZAT a Dávid Ferenc lakónegyed felújítási munkálata beruházás technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
90/2016-os HATÁROZAT Farkas Mária felhatalmazásáról az ACATEL Kft. pénzügyi nyilatkozatainak benyújtására. pdf
91/2016-os HATÁROZAT a 2016-os évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
92/2016-os HATÁROZAT az Erdélyi Unitárius Egyház és a Berde Mózes Unitárius Gimnázium között kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról. pdf
93/2016-os HATÁROZAT egy terület időszakos elfoglalásának jóváhagyásáról. pdf
94/2016-os a Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötött 2833/2008-as számú Beavatkozási szerződés 7. kiegészítő iratának jóváhagyásáról. pdf
95/2016-os HATÁROZAT a 7024/2012 számú bérbeadási szerződés 1. mellékletének módosításáról. pdf
96/2016-os HATÁROZAT a kanalizálási szolgáltatáshoz kapcsolódó egyes alapeszközök leírásának elfogadásáról. pdf
97/2016-os HATÁROZAT a Nemzeti Lakásügynökség által épített lakások kiosztási kritériumainak elfogadásáról.  pdf
98/2016-os HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról  pdf
99/2016-os HATÁROZAT a Jézuskiáltón lévő 2 terület egyesítésének elfogadásáról.  pdf
100/2016-os HATÁROZAT egy ingatlan megosztásának elfogadásáról.  pdf
101/2016-os HATÁROZAT a 2016-os évi helyi költségvetés kiigazításáról.  pdf
102/2016-os HATÁROZAT a szemétszállítási szolgáltatás szervezési és működési szabályzatának, valamint az AVE Salubritate Harghita Kft.-vel kötött 261/2001 számú Átruházási szerződés elfogadásáról.  pdf
103/2016-os HATÁROZAT a város magánvagyonát tartalmazó lista módosításáról.  pdf
104/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról László Margitnak.   pdf
105/2016-os HATÁROZAT a Dávid Ferenc lakónegyed felújítási munkálata beruházás technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  pdf
106/2016-os HATÁROZAT a 2016-os évi helyi költségvetés kiigazításáról.  pdf
107/2016-os HATÁROZAT az ülésvezető elnök megválasztásáról. pdf
108/2016-os HATÁROZAT a szemétszállítási keretszerződések elfogadásáról.  pdf
109/2016-os HATÁROZAT egyes szerződéses munkakörök átalakításáról.  pdf
110/2016-os HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal keretében lévő munkakörök betöltésének 2017-ess évi tervéről.  pdf
111/2016-os HATÁROZAT a város képviselőjének szavazási megbízásáról az AQUA INVEST MUREŞ Fejlesztési Egyesület Közgyűlésén.  pdf
112/2016-os HATÁROZAT Székelykeresztúr város részvételéről a GORDON Fejlesztési Egyesület létrehozásában.  pdf
113/2016-os HATÁROZAT egy kérelem megküldéséről a Nemzeti Lakásügynökségnek szolgálati lakások építésére.  pdf
  pdf
  pdf
116/2016-os HATÁROZAT a 2017-es évi helyi adók és illetékek elfogadásáról. pdf
117/2016-os HATÁROZAT egyes közigazgatási egységek csatlakozásának jóváhagyásáról az AQUA INVEST MUREȘ-hez.  pdf
118/2016-os HATÁROZAT a Kertészeti Központ létrehozása elnevezésű beruházás technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  pdf
119/2016-os HATÁROZAT e gy terület tulajdonba adásáról.  pdf
 
120/2016-os HATÁROZAT a Helyi Tanács 166/2008-as számú határozatának módosításáról.  pdf
121/2016-os HATÁROZAT a 2016-os évre kitermelt famennyiség felhasználásának elfogadásáról egyes közhivatalnoki munkakörök átalakításáról.  pdf
122/2016-os HATÁROZAT a Zata utcában lévő szociális lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról.  pdf
123/2016-os HATÁROZAT a 3196/2008 számú átengedéses bérbeadásra vonatkozó szerződés felbontásáról.  pdf

124/2016-os HATÁROZAT a Helyi Tanács 96/2016-os számú határozatának módosításáról.  pdf
125/2016-os HATÁROZAT a 4773/2016-os számú bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról.  pdf
126/2016-os HATÁROZAT a Caritas Egyesülettel kötött 1284/2016 számú szerződés meghosszabbításáról. pdf
127/2016-os HATÁROZAT egyes szerződések meghosszabbításáról.  pdf
128/2016-os HATÁROZAT a 2016-os évi helyi költségvetés kiigazításáról.  pdf
129/2016-os HATÁROZAT egy terület feletti átengedéses bérleti jog átruházásának jóváhagyásáról.  pdf
130/2016-os HATÁROZAT a város tulajdonában lévő területek bérleti díjainak jóváhagyásáról a 2017-es évre.  pdf
131/2016-os HATÁROZAT az 5060/2014 számú bérleti szerződés felbontásáról.   pdf
132/2016-os HATÁROZAT a nyilvánosságra hozandó költségvetési tartozások mértékének elfogadásáról.  pdf
133/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról László Margitnak.   pdf
134/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Sorosán Lórántnak.   pdf
135/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Kibédi Klárának.   pdf
136/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Gál Eszternek.   pdf
137/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Jakabffy Editnek.   pdf
138/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Ötves Domokosnak.   pdf
139/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról, Sebesi Klaudiának.   pdf
140/2016-os HATÁROZAT a város tulajdonában lévő Ford Transit Custom Combi gépjármű havi maximális üzemanyag fogyasztásának megállapításáról.  pdf
141/2016-os HATÁROZAT a 6025/1617/2006 számú koncessziós szerződés 8/2016 számú mellékiratának elfogadásáról. pdf
142/2016-os HATÁROZAT a Zeyk Domokos Technológia Líceum leltárában szereplő egyes leltári eszközök leírásáról. pdf
143/2016-os HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2017. január-március közötti időszakra pdf
  pdf
  pdf

pnrr

Cikkmegtekintések találatai
1480119

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatala most már elérhető a facebookon is!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2024 - Székelykeresztúr Város Önkormányzata    |    hosting by gsystems.ro

Search