Határozatok - 2019

Olvasóink értékelése: 5 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktív
 

 A képviselői testület határozatai a 2019-es évben

 
1/2019-as HATÁROZAT egy adókedvezmény jóváhagyásáról a Keresztény Ifjak Együttélés Egyesületnek.     pdf
 2/2019-as HATÁROZAT egy adókedvezmény jóváhagyásáról a CJD Domus Alapítványnak.  pdf
 3/2019-as HATÁROZAT egy adókedvezmény jóváhagyásáról a Nyugdíjas Önsegélyező Pénztárnak.  pdf
 4/2019-as HATÁROZAT egyes bérleti szerződések meghosszabbításáról.  pdf
 5/2019-as HATÁROZAT a 2018-as évi helyi költségvetés többletének elfogadásáról.  pdf
 6/2019-as HATÁROZAT a polgármesteri Hivatal és a Helyi Tanács alárendeltségébe tartozó közintézmények alkalmazottai fizetési besorolásának elfogadásáról.  pdf
 7/2019-as HATÁROZAT a közérdekű munkálatok listája elfogadásáról a 2019-es évre.  pdf
 8/2019-as HATÁROZAT a helységgazdálkodás keretén belül elvégzendő munkálatok listája elfogadásáról a 2019-es évre.  pdf
 9/2019-as HATÁROZAT a „Betfalvi mellékutca felújítása” beruházás állami költségvetésből nem finanszírozott költségeinek biztosításáról a város helyi költségvetéséből.  pdf
 10/2019-as HATÁROZAT egy 74,30 m2-es terület átengedéses bérbeadásáról.  pdf
 11/2019-as HATÁROZAT egy 40 m2-es terület bérbeadásáról.  pdf
 12/2019-as HATÁROZAT a város 2019-as évi helyi költségvetése külföldi, nem visszatérítendő alapok részének elfogadásáról.  pdf
 13/2019-as HATÁROZAT a város 2019-as évi helyi költségvetése fejlesztési részének elfogadásáról.  pdf
 14/2019-as HATÁROZAT a 2018-as évi helyi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról.  pdf
 15/2019-as HATÁROZAT az AQUASERV R.T. által a 2018-as évre fizetett haszonbér összegének kiigazításáról.  pdf
 16/2019-as HATÁROZAT az AQUASERV R.T. által a 2019-es évre fizetendő haszonbér összegének elfogadásáról.  pdf
 17/2019-as HATÁROZAT az RDE HARGHITA K.F.T. által a 2019-as évre fizetendő haszonbér összegének elfogadásáról.  pdf
 18/2019-as HATÁROZAT az 5257/2013 számú bérleti szerződés meghosszabbításáról.  pdf
 19/2019-as HATÁROZAT az 595/2014 számú bérleti szerződés meghosszabbításáról.  pdf
 20/2019-as HATÁROZAT az 5060/2014 számú bérleti szerződés megszűnéséről.  pdf
 21/2019-as HATÁROZAT a „Villám-Fulger” Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő beavatkozási szerződés jóváhagyásáról.  pdf
 22/2019-as HATÁROZAT a Hargita utca P0 tömbház, A lépcsőház lakrészeinek eladásának elfogadásáról.  pdf
 23/2019-as HATÁROZAT a „Székelykeresztúri mikro régiós érdekeltségű vágópont megépítése” beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
 24/2019-as HATÁROZAT egy közterület ideiglenes használatának jóváhagyásáról.  pdf
 25/2019-as HATÁROZAT egy közterület ideiglenes használatának jóváhagyásáról.  pdf
 26/2019-as HATÁROZAT a város legelőgazdálkodási tervének jóváhagyásáról.  pdf
 27/2019-as HATÁROZAT a város erdejéből kitermelendő parcellák listájának elfogadásáról  pdf
 28/2019-as HATÁROZAT a város erdejéből kitermelendő faanyag eladásának jóváhagyásáról.  pdf
 29/2019-as HATÁROZAT a 15/2009-es számú szerződés második számú mellékletének elfogadásáról.  pdf
 30/2019-as HATÁROZAT egy adókedvezmény jóváhagyásáról a „Kolping család” Egyesületnek.  pdf
 31/2019-as HATÁROZAT egy adókedvezmény jóváhagyásáról a „Fehérlófia” Egyesületnek.  pdf
 32/2019-as HATÁROZAT egy adókedvezmény jóváhagyásáról Kádár Péternek.     pdf
 33/2019-as HATÁROZAT egyes átengedéses bérleti szerződések meghosszabbításáról.  pdf
 34/2019-as HATÁROZAT a város 2019-es évi helyi költségvetése külföldi, nem visszatérítendő alapok részének módosításáról.  pdf
 35/2019-as HATÁROZAT a város vagyonának 2018-as évi leltárának és egyes alapeszközök, illetve leltári tárgyak leírásának elfogadásáról.  pdf
 36/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 37/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 38/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 39/2019-as HATÁROZAT a „Dávid Ferenc utca felújítási munkálata” beruházás módosított technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  pdf
 40/2019-as HATÁROZAT a „Dávid Ferenc utca felújítási munkálata” beruházás állami költségvetésből nem finanszírozott költségeinek biztosításáról a város helyi költségvetéséből.  pdf
 41/2019-as HATÁROZAT a város közvagyona listájának módosításáról.  pdf
 42/2019-as HATÁROZAT a város tulajdonában levő haszongépjármű havi üzemanyag fogyasztásának megállapításáról.  pdf
 43/2019-as HATÁROZAT a Zeyk Domokos Szakközépiskolánál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról.  pdf
 44/2019-as HATÁROZAT egy Zonális Vársorendezési Terv elfogadásáról.  pdf
 45/2019-as HATÁROZAT Hargita megye Tanácsa Szociális- és Gyerekvédelmi Igazgatósága javára történő ügykezelési szerződésének elfogadásáról.  pdf
 46/2019-as HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásának elfogadásáról.  pdf
 47/2019-as HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2019. április-június közötti időszakra.  pdf
 48/2019-as HATÁROZAT a „Fiataloknak kiadandó bérlakások építése a Dávid Ferenc utca 1 szám, 30 lakrészes 3. tömbház” beruházás módosított technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  pdf
 49/2019-as HATÁROZAT a DJ 134A jelzésű útszakasz Székelykeresztúr város belterületére eső részének ideiglenes átadásáról Székelykeresztúr város ügykezeléséből Hargita Megye ügykezelésébe.  pdf
 50/2019-as HATÁROZAT a város képviselőjének megbízásáról, hogy az ivóvíz és kanalizálási szolgáltatás szabályzatának módosítását megszavazza az „AQUA INVEST” Fejlesztési Egyesület Közgyűlésén  pdf
 51/2019-as HATÁROZAT a város 2019-es évi helyi költségvetés elfogadásáról.  pdf
 52/2019-as HATÁROZAT  a Polgármesteri Hivatal, a „Molnár István” Múzeum és a Városi Könyvtár szervezeti felépítésének és munkaköri összetételének elfogadásáról.  pdf
 53/2019-as HATÁROZAT a 2019-es évi „Ifjúsági és felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron” Program elfogadásáról.  pdf
 54/2019-as HATÁROZAT a 2019-es évi „Kulturális tevékenységek és programok támogatása Székelykeresztúron” Program elfogadásáról.  pdf
 55/2019-as HATÁROZAT a 2019-es évi sport-támogatások program elfogadásáról.  pdf
 56/2019-as HATÁROZAT a Petőfi Sándor Általános Iskolánál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról.  pdf
 57/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 58/2019-as HATÁROZAT a város magánvagyonát tartalmazó lista módosításáról.  pdf
 59/2019-as HATÁROZAT a város közvagyonát tartalmazó lista módosításáról a beruházási munkálatok bevétele által.  pdf
 60/2019-as HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal működési szabályzatának elfogadásáról.  pdf
 61/2019-as HATÁROZAT a „Kossuth negyedi játszótér” beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
 62/2019-as HATÁROZAT a „Marin Preda, Henter, Gábor Áron, Malom és Kismező utcák felújítása” beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
 63/2019-as HATÁROZAT egy terület átengedéses bérbe vételéről.  pdf
 64/2019-as HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásának elfogadásáról.  pdf
 65/2019-as HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásának elfogadásáról.  pdf
 

66/2019-as HATÁROZAT a betfalvi ravatalozó ingyenes használatba adásának jóváhagyásáról betfalvi Református Egyháznak.

 pdf
 67/2019-as HATÁROZAT a Berde Mózes Unitárius Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról.  pdf
 68/2019-as HATÁROZAT a családi erőszak esetén közbelépő egység megalakításáról.  pdf
 69/2019-as HATÁROZAT a „Kulturális tevékenységek és programok támogatása Székelykeresztúron” pályázatokat elbíráló bizottság megalakításáról.  pdf
 70/2019-as HATÁROZAT egy sóskúti terület közvetlen átengedéses bérbeadásáról.  pdf
 71/2019-as HATÁROZAT a szociális lakások bérbeadási szerződésének meghosszabbításáról.  pdf
 72/2019-as HATÁROZAT egy 15 m2-es terület közvetlen bérbeadásáról.  pdf
 73/2019-as HATÁROZAT egy 12 m2-es terület közvetlen bérbeadásáról.  pdf
 74/2019-as HATÁROZAT a helyi adók és illetékek inflációval való módosításáról a 2020-as évre.  pdf
 75/2019-as HATÁROZAT a Helyi Tanács 138/2018-as számú Határozatának módosításáról.  pdf
 76/2019-as HATÁROZAT a „Városi közvilágítási rendszer energetikai fejlesztése” elnevezésű beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  pdf
 77/2019-as HATÁROZAT a köztisztasági közszolgáltatás szabályzatának elfogadásáról.  pdf
 78/2019-as HATÁROZAT az Orbán Balázs Elméleti Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról.  pdf
 79/2019-as HATÁROZAT a 2019-es évi helyi költségvetés módosításáról.  pdf
 80/2019-as HATÁROZAT a közösségi ingatlanok igazgatását betöltő személyek jóváhagyásának eljárásáról.  pdf
 81/2019-as HATÁROZAT „A felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron” Program keretében a 2019-es évben kiutalt összegek elfogadásáról.  pdf
 82/2019-as HATÁROZAT egy 438 m2-es terület közvetlen átengedéses bérbeadásáról.  pdf
 83/2019-as HATÁROZAT a 5914/2010 számú bérbeadási szerződés felbontásáról.  pdf
 84/2019-as HATÁROZAT a 11.380/2018 számú bérbeadási szerződés módosításáról.  pdf
 85/2019-as HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazandó Kollektív munkaszerződés jóváhagyásáról.  pdf
 86/2019-as HATÁROZAT egy elszigetelt gazdaság részvételének jóváhagyásáról a napelemes rendszerek kiépítésére vonatkozó programban.  pdf
 87/2019-as HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2019. július-szeptember közötti időszakra.  pdf
 88/2019-as HATÁROZAT egy P+E1 közösségi lakóépület részletes városrendezési tervének elfogadásáról.  pdf
 89/2019-as HATÁROZAT a városi kitüntetések odaítéléséről a 2019-es évben.  pdf
 90/2019-as HATÁROZAT a 2019-es évi helyi költségvetés kiigazításáról.  pdf
 91/2019-as HATÁROZAT a „Járda kiépítése a Fiatfalvi és Orbán Balázs utcában” munkálat technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  pdf
 92/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 93/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 94/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 95/2019-as HATÁROZAT a város magánvagyonát tartalmazó lista módosításáról.  pdf
 96/2019-as HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásának elfogadásáról.  pdf
 97/2019-as HATÁROZAT a Zata utca szociális lakások tehnikai-gazdasági mutatóinak a módosításáról.  pdf
 98/2019-as HATÁROZAT a város erdejéből kitermelendő faanyag eladásának jóváhagyásáról.  pdf
 99/2019-as HATÁROZAT a „Szociális lakások építése a Zata utcában, Székelykeresztúron” beruházás kiegészítő finanszírozásának biztosításáról a város helyi költségvetéséből.  pdf
 100/2019-as HATÁROZAT a 9072/2018 számú haszonbérleti szerződés felontásáról és egy felülépítési jog alapításáról.  pdf
 Tanácsülés jegyzökönyv 22.07.2019  pdf
 Tanácsülés jegyzökönyv 02.08.2019  pdf
 101/2019-as HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2019. augusztus 2-i ünnepi gyűlésre.  pdf
 102/2019-as HATÁROZAT egy Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról Székelykeresztúr Város, Hargita megye, (Románia) és Balatonkeresztúr Község, Marcali járás, Somogy megye, (Magyarország) között.  pdf
 103/2019-as HATÁROZAT a Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények Vezetőtanácsába.  pdf
 104/2019-as HATÁROZAT a Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények Minőségbiztosítási bizottságaiba.  pdf
 105/2019-as HATÁROZAT a HR-10-PSI rendszámú haszongépjármű ingyenes átadásáról a Petőfi Sándor Általános Iskolának.  pdf
 106/2019-as HATÁROZAT a 2019-es évi helyi költségvetés kiigazításáról.  pdf
 107/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 108/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 109/2019-as HATÁROZAT a város magánvagyonát tartalmazó lista módosításáról.  pdf
 110/2019-as HATÁROZAT a város közvagyonát tartalmazó lista módosításáról.  pdf
 111/2019-as HATÁROZAT az új sportpálya használata díjazásának meghatározásáról.  pdf
 112/2019-as HATÁROZAT a „Multifunkcionális helyiségek kialakításának megtervezése a Polgármesteri Hivatalnál” beruházási munkálat elfogadásáról.  pdf
 113/2019-as HATÁROZAT a 2170/1997-es számú átengedéses szerződés felbontásáról.  pdf
 114/2019-as HATÁROZAT a 1677/1999-es számú átengedéses szerződés felbontásáról.  pdf
 115/2019-as HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének változtatásáról.  pdf
 116/2019-as HATÁROZAT az “AQUA INVEST MUREȘ” Fejlesztési Egyesület Alapító iratának és Alapokmányának módosításáról.  pdf
 117/2019-as HATÁROZAT a Megyei köztisztasági szolgáltatás szabályzatának elfogadásáról az “SIMD Hargita” Fejlesztési Egyesület tagjai számára.  pdf
 118/2019-as HATÁROZAT a „48 lakrészes ingatlan felújítása és diákszállóvá alakítása” beruházási munkálat végleges értékének elfogadásáról.  pdf
 119/2019-as HATÁROZAT egy épületrész közvetlen bérbeadásának elfogadásáról az RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének.  pdf
 120/2019-as HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásának elfogadásáról.  pdf
 121/2019-as HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2019. október-december közötti időszakra.  pdf
 122/2019-as HATÁROZAT a köztisztasági díjak meghatározásáról.  pdf
 123/2019-as HATÁROZAT egyes vagyonelemek átadásáról az Orbán Balázs Elméleti Líceum adminisztrálásába.  pdf
 124/2019-as HATÁROZAT egyes vagyonelemek átadásáról a Zeyk Domokos Technológiai Líceum adminisztrálásába.  pdf
 125/2019-as HATÁROZAT egyes adózási könnyítések elfogadásáról.  pdf
 126/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 127/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 128/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 129/2019-as HATÁROZAT a 3140/2019 számú adminisztrálásba adási szerződés módosításáról.  pdf
 130/2019-as HATÁROZAT egy 12 m2-es terület közvetlen bérbeadásáról.  pdf
 131/2019-as HATÁROZAT egy 100 m2-es terület bevételéről a város közvagyonába.  pdf
 132/2019-as HATÁROZAT „Lakás és más kiegészítő funkciók, gyalogos és autós forgalom meghatározása” elnevezésű Zonális Városrendezési Terv elfogadásáról.  pdf
 133/2019-as HATÁROZAT a Mesevár Napközi Otthonnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról.  pdf
 134/2019-as HATÁROZAT a HR–06-AOR rendszámú iskolabusz heti programjának, valamint napi forgalmának jóváhagyásáról.  pdf
 135/2019-as HATÁROZAT a helyi adók és illetékek leltárának elfogadásáról.  pdf
 136/2019-as HATÁROZAT a 2020-as évi helyi adók és illetékek elfogadásáról.  pdf
 137/2019-as HATÁROZAT a 2019-es évi helyi költségvetés kiigazításáról.  pdf
 138/2019-as HATÁROZAT a Zata utcai szociális lakások bérleti szerződésének meghosszabbításáról.  pdf
 139/2019-as HATÁROZAT a betfalvi vegyes üzlet és bár épületének bérbeadásáról.  pdf
 140/2019-as HATÁROZAT a családi erőszak esetén közbelépő egység összetételének módosításáról.  pdf
 141/2019-as HATÁROZAT határozat a Zeyk Domokos Technológiai Líceum és az Orbán Balázs Elméleti Líceum közötti adásvételi protokol jováhagyásáról  pdf
 142/2019-as HATÁROZAT a 2019-es évi helyi költségvetés kiigazításáról.  pdf
 143/2019-as HATÁROZAT a város tulajdonában lévő épületek és területek bérleti díjainak jóváhagyásáról a 2020-as évre.  pdf
 144/2019-as HATÁROZAT a fiatfalvi Kultúrotthon közvetlen bérbeadásáról.  pdf
 145/2019-as HATÁROZAT a fiatfalvi Közösségi terem közvetlen bérbeadásáról.  pdf
 146/2019-as HATÁROZAT a Dávid Ferencz lakónegyed 1 és 2 számú tömbházak A és B lépcsőház, valamint a Hargita utca P0 A lépcsőház lakói szerződésének meghosszabbításáról.  pdf
 147/2019-as HATÁROZAT egyes bérleti szerződések meghosszabbításáról.  pdf
 148/2019-as HATÁROZAT az 5862/2018 számú átengedéses bérleti szerződés módosításáról.  pdf
 149/2019-as HATÁROZAT a „Betfalvi mellékutcák megvalósítása” beruházás módosított technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  pdf
 150/2019-as HATÁROZAT az Agro-turisztikai komplexum és kiegészítő tevékenységek, valamint gépkocsi és gyalogos forgalom szabályozása egy Timafalvi utcai helyszínen elnevezésű részletes városrendezési terv elfogadásáról.  pdf
151/2019-as HATÁROZAT a város erdejéből kitermelendő faanyag eladásának jóváhagyásáról. pdf
152/2019-as HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2020. január –március közötti időszakra. pdf
 153/2019-as HATÁROZAT a 2019-es évi helyi költségvetés kiigazításáról.  pdf
   

pnrr

Cikkmegtekintések találatai
1420571

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatala most már elérhető a facebookon is!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2024 - Székelykeresztúr Város Önkormányzata    |    hosting by gsystems.ro

Search