dr. Molnár Istvánra emlékezünk

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

100 éve született dr. MOLNÁR ISTVÁN múzeumalapító, néprajztudós

Székelykeresztúr Város Önkormányzata f. év novemberi gyűlésén döntött arról, hogy december 17-én ünnepi megemlékezést szervez dr. Molnár István születésének 100. évfordulója tiszteletére. A közművelődési bizottság a rendezvény előkészítésére Benyovszki Lajost, a művelődési ház igazgatóját és alulírottat kérte fel.

molnar istvan 1

A kezdeményezést a Hargita Megyei Forrásközpont közreműködésével Borboly Csaba, Hargita Megye Önkormányzatának elnöke támogatta, ennek eredményeként sikerült kinyomtatni a meghívókat és a falragaszokat, amelyeket Sándor Zsigmond Ibolya és Sándor Dénes állítottak össze. Ugyancsak az ő munkájukat dicséri a negyven darabot számláló néprajzi fotókiállítás, amely többségében az egykori múzeumalapító eredeti felvételei alapján készült, s amelynek költségeit ugyanabból a forrásból fedeztük.

A havas téli délután szépszámú megemlékező jelenlétében a múzeum udvarán, Györfi Sándor szobránál koszorúzással vette kezdetét az ünnepség, majd a nagyteremben a meghívottak beszédeivel folytatódott. Elsőként a város polgármestere, Rafai Emil úr köszöntötte a részvevőket, kiemelve Székelykeresztúr első díszpolgárának elévülhetetlen érdemeit a város tudományos intézményének megalapításában és fejlesztésében, hangsúlyozva a hagyaték megőrzésének és értékesítésének fontosságát. Dr. Gazda Klára, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem nyugalmazott tanára alapos, az egész életpályát átfogó, különösen a néprajztudós és múzeumalapító munkásságát elemző előadást mutatott be, nem feledkezve meg a múzeum helytörténeti és régészeti kutatásairól sem. Sándor-Zsigmond Ibolya a fotográfus-néprajzos páratlan értékű hagyatékáról beszélt, amelyből közel félszázat a kisteremben, illetve filmen is megtekinthettek a jelenlévők. A testvérmúzeumok részéről Varga Mihály igazgató, a Székely Nemzeti Múzeum üdvözletét tolmácsolta, a Csíki Székely Múzeumtól Benedek Éva muzeográfus, míg a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum képviseletében Róth András, a Tudományos Könyvtár igazgatója szólalt fel. Jókívánságait küldte a csernátoni Haszman Pál Múzeum, a Maros Megyei Múzeum, valamint az Ipó László Alapítvány. Jelen volt dr. Pozsony Ferenc, egyetemi előadótanár, a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke. Meglepetésként szolgált az a kis portréfilm, amelyet Simó Béla városi tanácsos a dr. Molnár Istvánról még életében készített felvételekből állított össze.

A bensőséges hangulatú ünnepséget tartalmas emlékműsor zárta, szavalt Molnár Orsolya színművész, népdalokat énekelt Borbély Ágnes VI. osztályos tanuló, Bach-szonátát adott elő ifj. Sipos Dezső zenész, hegedű szakos tanár.

Fülöp Lajos

 

molnar istvan 2 Az 1946-ban alapított székelykeresztúri tájmúzeum a városi unitárius főgimnázium régészeti-történelmi, művészettörténeti és természetrajzi szertárának felhasználásával nyitotta meg alapító kiállítását.

A múzeum fennállásának 50. évfordulóján, 1996-ban vette fel a múzeumalapító, dr. Molnár István nevét. Dr. Molnár István bronz mellszobra 2008. augusztus 8-án került felavatásra. Györfi Sándor karcagi szobrászművész alkotása, Karcag testvérváros és a művész közös ajándéka.

Sándor-Zsigmond Ibolya

 

 

 

Cikkmegtekintések találatai
504977

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatala most már elérhető a facebookon is!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2020 - Székelykeresztúr Város Önkormányzata    |    hosting by gsystems.ro

Search