Határozatok - 2015

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
 A képviselői testület határozatai a 2015-ös évben  
1/2015-ös HATÁROZAT az ACATEL Kft. 2015-ös évi költségvetésének elfogadásáról. pdf
2/2015-ös HATÁROZAT az ANL által épített lakások kiosztására készült lista elfogadásáról. pdf
3/2015-ös HATÁROZAT a fiatfalvi ravatalozó használatára és belső rendjére vonatkozó szabályzat elfogadásáról. pdf
4/2015-ös HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  
5/2015-ös HATÁROZAT egyes szerződések meghosszabbításáról. pdf
6/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évre tervezett közérdekű munkálatok listájának jóváhagyásáról. pdf
7/2015-ös HATÁROZAT a helységgazdálkodás keretén belül elvégzendő munkálatok listájának elfogadásáról. pdf
8/2015-ös HATÁROZAT a város képviselőjének szavazási megbízásáról az AQUA INVEST MUREŞ Fejlesztési Egyesület Közgyűlésében. pdf
9/2015-ös HATÁROZAT a Zeyk Domokos Technológiai Líceumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról. pdf
10/2015-ös HATÁROZAT az AQUASERV Rt. által a 2014-es évre fizetett haszonbér összegének kiigazításáról. pdf
11/2015-ös HATÁROZAT az AQUASERV Rt. által a 2015-ös évre fizetendő haszonbér összegének elfogadásáról. pdf
12/2015-ös HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Kibédi Klárának.  
13/2015-ös HATÁROZAT a 4-es számú Tulajdonosi Társulás adminisztrátora igazolásának visszavonásáról és az új adminisztrátor jóváhagyásáról. pdf
14/2015-ös HATÁROZAT a város 2015-ös évi helyi költségvetésének elfogadásáról. pdf
15/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi Ifjúsági és felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron program elfogadásáról. pdf
16/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi Kulturális tevékenységek és programok támogatása Székelykeresztúron program elfogadásáról. pdf
17/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi Sporttámogatások program elfogadásáról. pdf
18/2015-ös HATÁROZAT egy munkakör átalakításáról. pdf
19/2015-ös HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal, a Molnár István Múzeum és a Városi Könyvtár szervezeti felépítésének és munkaköri összetételének elfogadásáról. pdf
20/2015-ös HATÁROZAT egy erdőrész városi közvagyonba való bevételéről.  pdf
21/2015-ös HATÁROZAT a Szennyvízkezelő állomás felújítása és a kanalizálási rendszer kiterjesztése program alapján létrehozott javak bevételéről a város közvagyonába. pdf
22/2015-ös HATÁROZAT a városi közvagyonba lévő javak listájának módosításáról, amelyek az ivóvíz- és kanalizálási szolgáltatás átruházási szerződése 6. mellékletében szerepelnek.  pdf
23/2015-ös HATÁROZAT egy ingatlan megosztásának elfogadásáról. pdf
24/2015-ös HATÁROZAT a HARGITA LINE Kft.-vel kötendő együttműködési szerződés elfogadásáról.  
25/2015-ös HATÁROZAT a Zata utcában lévő szociális lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról. pdf
26/2015-ös HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  
27/2015-ös HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  
28/2015-ös HATÁROZAT az Ady Endre utca felújítási munkálata módosított költségvetésének elfogadásáról. pdf
29/2015-ös HATÁROZAT a Bem József, Búza utcák felújítási munkálata technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf

30/2015-ös HATÁROZAT a Malom utca felújítási munkálata technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.

pdf

31/2015-ös HATÁROZAT a Mihai Eminescu utca felújítási munkálata technikai és gazda sági mutatóinak elfogadásáról.

pdf

32/2015-ös HATÁROZAT a Molnár István Múzeum alagsora felújítása technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.

pdf

33/2015-ös HATÁROZAT az Egészségügyi Központ épületének felújítási munkálata technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.

pdf

34/2015-ös HATÁROZAT a Hargita utca felújítási munkálata technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.

pdf

35/2015-ös HATÁROZAT a 2014-es évi költségvetési többlet elfogadásáról.

pdf
36/2015-ös HATÁROZAT Fekete Domokos önkormányzati képviselő ülésvezető elnökké való megválasztásáról. pdf
37/2015-ös HATÁROZAT az ACATEL Kft. 2014-es évi pénzügyi mérlegének elfogadásáról. pdf
38/2015-ös HATÁROZAT az ACATEL Kft. tevékenységének időszakos felfüggesztéséről. pdf
39/2015-ös HATÁROZAT az ACATEL Kft.-vel kötött 3536/2008-as számú átengedéses szerződés felbontásáról. pdf
40/2015-ös HATÁROZAT a 6064/2015-ös és a 6124/2015-ös számú Együttműködési szerződések jóváhagyásáról. pdf
41/2015-ös HATÁROZAT a Szabadság tér 22 szám alatti ingatlan egyes részeinek ingyenes használatba adására vonatkozó szerződések meghosszabbításáról. pdf
42/2015-ös HATÁROZAT az „AQUASERV Rt. működési területén lévő ivóvíz- és kanalizálási rendszerek kihasználásához szükséges beruházások" munkálat megvalósíthatósági tanulmányának, valamint technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
43/2015-ös HATÁROZAT a Helyi Tanács 158/2009-es számú Határozatának módosításáról. pdf
44/2015-ös HATÁROZAT a Caritasszal kötött 1343/2014-es számú szerződés 1418/2015-ös számú kiegészítő iratának jóváhagyásáról. pdf
45/2015-ös HATÁROZAT a Petőfi Sándor Általános Iskolánál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról. pdf
46/2015-ös HATÁROZAT a szemétszállítási és köztisztasági szolgáltatások díjának módosításáról. pdf
47/2015-ös HATÁROZAT a 261/2001-es számú szerződés kiegészítő iratának elfogadásáról. pdf
48/2015-ös HATÁROZAT egy közvagyonban lévő állóalap megosztásáról. pdf
49/2015-ös HATÁROZAT egy terület közvetlen bérbeadásáról.  
50/2015-ös HATÁROZAT a 15/2009-es számú szerződés 2. mellékletének elfogadásáról. pdf
51/2015-ös HATÁROZAT a 2523/2009-es számú átengedéses bérbeadásra vonatkozó szerződés felbontásáról.  
52/2015-ös HATÁROZAT egy 11 m2-es terület közvetlen átengedéses bérbeadásának jóváhagyásáról.  
53/2015-ös HATÁROZAT egy 2042 m2-es terület közvetlen átengedéses bérbeadásának jóváhagyásáról.  
54/2015-ös HATÁROZAT egy muzeológusi munkakör átalakításáról. pdf
55/2015-ös HATÁROZAT a város vagyonának 2014-es évi leltárának és egyes alapeszközök, illetve leltári tárgyak leírásának elfogadásáról. pdf
56/2015-ös HATÁROZAT a 2014-es évi helyi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról. pdf
kiegészítés:
pdf
57/2015-ös HATÁROZAT a Petőfi Sándor Kulturális Alapítvány felszámolásáról. pdf
58/2015-ös HATÁROZAT a város magánvagyonát tartalmazó lista módosításáról. pdf
59/2015-ös HATÁROZAT az ACATEL Kft. tevékenységének időszakos felfüggesztéséről. pdf
60/2015-ös HATÁROZAT az ACATEL Kft. alapeszközeinek megőrzésre való átvételéről. pdf
61/2015-ös HATÁROZAT a 803/2014-es számú átengedéses bérbeadásra vonatkozó szerződés felbontásáról. pdf
62/2015-ös HATÁROZAT egy ingatlan bérbeadásáról a COMPANIA AQUASERV RT. székelykeresztúri alegységének. pdf
63/2015-ös HATÁROZAT egyes javak bérbeadásáról a COMPANIA AQUASERV RT. székelykeresztúri alegységének. pdf
64/2015-ös HATÁROZAT az ivóvíz és kanalizálási szolgáltatás átruházási szerződése 36. szakaszának módosítására vonatkozó mellékiratának elfogadásáról. pdf
65/2015-ös HATÁROZAT az Orbán Balázs Elméleti Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról. pdf
66/2015-ös HATÁROZAT egy 22 m2-es terület közvetlen bérbeadásának jóváhagyásáról.  
67/2015-ös HATÁROZAT a 2545/2005-ös számú átengedéses bérbeadásra vonatkozó szerződés meghosszabbításáról.  
68/2015-ös HATÁROZAT négy kazánház átadásáról a 3. számú Tulajdonosi Társulásnak. pdf
69/2015-ös HATÁROZAT a Kordaberek utca egy 600 m-es szakaszának Hargita Megye Tanácsa ügykezelésébe adásáról. pdf
70/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
71/2015-ös HATÁROZAT a Szabadság tér járdáinak felújítási munkálata technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
72/2015-ös HATÁROZAT a taxi és autóbusz megálló kiépítési munkálata technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
73/2015-ös HATÁROZAT a tanügyi intézmények költségvetési többletének elfogadásáról a 2014-es évre. pdf
74/2015-ös HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásáról.  
75/2015-ös HATÁROZAT Rátz István önkormányzati képviselő ülésvezető elnökké való megválasztásáról. pdf
76/2015-ös HATÁROZAT a 4786/2010 számú haszonbérbe adási szerződés meghoszszabbításáról. pdf
77/2015-ös HATÁROZAT az 5914/2010 számú bérbe adási szerződés meghosszabbításáról. pdf
78/2015-ös HATÁROZAT a város képviselőjének szavazási megbízásáról az AQUA INVEST MUREŞ Fejlesztési Egyesület Közgyűlésében. pdf
79/2015-ös HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Zăvoi Burlan Mariannak. pdf
80/2015-ös HATÁROZAT egyes beruházási munkálatok technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
81/2015-ös HATÁROZAT a PRO CULTURA-kitüntetés odaítéléséről a 2015-ös évben. pdf
82/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
83/2015-ös HATÁROZAT egyes beruházási munkálatok jóváhagyásáról a Hargita negyedi P5/17-es szolgálati lakásban. pdf
84/2015-ös HATÁROZAT testvértelepülési kapcsolat kialakításáról Zenta községgel. pdf
85/2015-ös HATÁROZAT a város képviselőjének szavazási megbízásáról az AQUA INVEST MAROS Fejlesztési Egyesület Közgyűlésében. pdf
86/2015-ös HATÁROZAT a város képviselőjének szavazási megbízásáról az AQUA INVEST MAROS Fejlesztési Egyesület Közgyűlésében. pdf
87/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
88/2015-ös HATÁROZAT a „Különleges érdemek Székelykeresztúr gazdasági fejlődésében” kitüntetés odaítéléséről a 2015-ös évben. pdf
89/2015-ös HATÁROZAT a város közvagyonát tartalmazó jegyzék módosításának jóváhagyásáról. pdf
90/2015-ös HATÁROZAT a 4230/2015-ös koncessziós szerződés módosításáról.  
91/2015-ös HATÁROZAT a Nemzeti Lakásügynökség által épített lakások szerződésének meghosszabbításáról. pdf
92/2015-ös HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal keretében lévő munkakörök betöltésének 2015-ös évi tervének módosításáról. pdf
93/2015-ös HATÁROZAT a 2833/2008-as számú Beavatkozási szerződés 6. kiegészítő aktájának jóváhagyásáról.   
94/2015-ös HATÁROZAT a város tulajdonában lévő traktor üzemanyag-szükségletének megállapításáról.  
95/2015-ös HATÁROZAT Székelykeresztúr város felírásáról az adók és illetékek Nemzeti Elektronikus Fizetési Rendszeren történő átutalására.  
96/2015-ös HATÁROZAT a Nemzeti Elektronikus Fizetési Rendszert üzemeltető szolgáltatónak járó jutalék Székelykeresztúr város költségvetéséből való kifizetéséről.  
97/2015-ös HATÁROZAT a székelykeresztúri kerékpárút első szakaszának megvalósításának elfogadásáról.  
98/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi helyi költségvetés kiigazításáról.  
99/2015-ös HATÁROZAT a Bem József és Búza utcák felújítási munkálata technikai és gazdasági mutatóinak, valamint a kivitelezéshez való hozzájárulásnak az elfogadásáról.  
100/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi famennyiség kitermeléséről.  
101/2015-ös HATÁROZAT Pálfly Zoltán önkormányzati képviselő ülésvezető elnökké való megválasztásáról.  
102/2015-ös HATÁROZAT egy közvagyonban lévő állóalap megosztásáról szóló 48/2015 számú Határozat módosításáról. pdf
103/2015-ös HATÁROZAT a város tulajdonában lévő OPEL MOVANO mikrobusz ingyenes használatba adásáról a Petőfi Sándor Általános Iskolának. pdf
104/2015-ös HATÁROZAT egy 272 m2-es terület haszonbérbe adásáról.  
105/2015-ös HATÁROZAT a 3254/2000 számú haszonbérleti szerződés meghosszabbításáról. pdf
106/2015-ös HATÁROZAT a város közvagyonát tartalmazó leltár módosításáról. pdf
107/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
108/2015-ös HATÁROZAT egy gépkocsi-vezetői munkakör tűzoltó munkakörré való átalakításáról. pdf
109/2015-ös HATÁROZAT a Sóskút-fürdő helyi érdekű turisztikai objektummá való nyilvánításáról. pdf
110/2015-ös HATÁROZAT a felújított utcafelületek alatti közüzemi rendszerekhez való új csatlakozások ideiglenes megtiltásáról. pdf
111/2015-ös HATÁROZAT egy 104 m²-es terület közvetlen átengedéses bérbeadásának jóváhagyásáról.  
112/2015-ös HATÁROZAT a város képviselőjének szavazási megbízásáról az Compania AQUASERV Rt. Közgyűlésén. pdf
113/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
114/2015-ös HATÁROZAT a Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények vezetőtanácsába. pdf
115/2015-ös HATÁROZAT egyes leltári tárgyak leírásáról a város vagyonából. pdf
116/2015-ös HATÁROZAT a 2016-os évi helyi adók és illetékek elfogadásáról. pdf
117/2015-ös HATÁROZAT egy terület megvásárlásáról. pdf
118/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
119/2015-ös HATÁROZAT a Bem József és Búza utcák felújítási munkálata technikai és gazdasági mutatóinak a közbeszerzési eljárás utáni végleges elfogadásáról. pdf
120/2015-ös HATÁROZAT a DC43 számú községi út felújítási munkálata technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
121/2015-ös HATÁROZAT az „Autóbusz- és taxiállomás megvalósítása” munkálat technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
122/2015-ös HATÁROZAT egy építkezés engedélyezéséről. pdf
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Ki van itt?

Oldalainkat 789834 vendég és 32 tag böngészi

Cikkmegtekintések találatai
412114

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatala most már elérhető a facebookon is!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2019 - Székelykeresztúr Város Önkormányzata    |    hosting by gsystems.ro

Search