Határozatok - 2016

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

 A képviselői testület határozatai a 2016-os évben

 

1/2016-os HATÁROZAT egy ingatlan bérbeadásának jóváhagyásáról.

pdf
2/2016-os HATÁROZAT egy adókedvezmény jóváhagyásáról a Nyugdíjas Önsegélyező Pénztárnak. pdf
3/2016-os HATÁROZAT az RDE HARGHITA Kft. által a 2016-os évre fizetendő haszonbér összegének elfogadásáról. pdf
4/2016-os HATÁROZAT az ANL által épített lakások cseréjének elfogadásáról.  pdf
5/2016-os HATÁROZAT a 2016-os évre tervezett közérdekű munkálatok listájának jóváhagyásáról.  
6/2016-os HATÁROZAT a helységgazdálkodás keretén belül elvégzendő munkálatok listája elfogadásáról. pdf
7/2016-os HATÁROZAT a város képviselőjének szavazási megbízásáról az AQUA INVEST MUREŞ Fejlesztési Egyesület Közgyűlésében. pdf
8/2016-os HATÁROZAT a város erdejéből kitermelendő faanyag eladási árának jóváhagyásáról. pdf
9/2016-os HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásáról. pdf
10/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Zăvoi Burlan Mariannak. pdf
11/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Sorosán Lórántnak. pdf
12/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Kibédi Klárának. pdf
13/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Gál Eszternek. pdf
14/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Jakabffy Editnek. pdf
15/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Ötves Domokosnak. pdf
16/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Sebesi Klaudiának. pdf
17/2016-os HATÁROZAT a 15/2009-es számú Helyi Határozat 2. mellékletének jóváhagyásáról. pdf
18/2016-os HATÁROZAT a 2015-ös évi költségvetési többlet elfogadásáról. pdf
19/2016-os HATÁROZAT a jövedelem nélküli vagy kis jövedelmű személyek listájának elfogadásáról a Hátrányos helyzetű személyek megsegítése elnevezésű programhoz.  
20/2016-os HATÁROZAT a Petőfi Sándor Általános Iskolánál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról. pdf
21/2016-os HATÁROZAT a Hargita utca 4 szám alatti transzformátor hosszú távú bérbeadásáról. pdf
22/2016-os HATÁROZAT a Helyi Tanács 116/2015-ös számú Határozatának módosításáról. pdf
23/2016-os HATÁROZAT a CARITAS-szal kötendő szerződés elfogadásáról. pdf
24/2016-os HATÁROZAT a város 2016-os évi helyi költségvetésének elfogadásáról. pdf
25/2016-os HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal, a Molnár István Múzeum és a Városi Könyvtár szervezeti felépítésének és munkaköri összetételének elfogadásáról. pdf
26/2016-os HATÁROZAT egy lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról. pdf
27/2016-os HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal keretében lévő munkakörök betöltésének 2016-os évi tervéről szóló 134/2015-ös számú Határozat módosításáról.  pdf
28/2016-os HATÁROZAT a 2016. szeptember 1-jétől érvényes városi iskolahálózat elfogadásáról.  pdf
29/2016-os HATÁROZAT egy ingatlan megosztásának elfogadásáról. pdf

30/2016-os HATÁROZAT egy terület közvetlen bérbeadásáról.

 pdf

31/2016-os HATÁROZAT az AQUASERV Rt. által a 2016-os évre fizetendő haszonbér összegének elfogadásáról.

pdf

32/2016-os HATÁROZAT Szombatfalvi József önkormányzati képviselő ülésvezető elnökké való megválasztásáról.

pdf

33/2016-os HATÁROZAT a 2088/2003-as számú ingyenes használatba adási szerződés felbontásáról.

pdf

34/2016-os HATÁROZAT egy terület átengedéses bérbeadásának jóváhagyásáról.

 

35/2016-os HATÁROZAT a 3482/2011-es számú bérleti szerződés 1/2016 számú kiegészítő iratának elfogadásáról.

pdf
36/2016-os HATÁROZAT az 1574/2006-os számú bérbe adási szerződés meghosszabbításáról. pdf
37/2016-os HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásáról.  pdf
38/2016-os HATÁROZAT a 2016-os évi Ifjúsági és felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron program elfogadásáról. pdf
39/2016-os HATÁROZAT a 2016-os évi Kulturális tevékenységek és programok támogatása Székelykeresztúron program elfogadásáról. pdf
40/2016-os HATÁROZAT a 2016-os évi Sporttámogatások program elfogadásáról. pdf
41/2016-os HATÁROZAT egy ingatlan megosztásának elfogadásáról. pdf
42/2016-os HATÁROZAT a város magánvagyonát tartalmazó lista módosításáról. pdf
43/2016-os HATÁROZAT egyes szerződéses munkakörök átalakításáról. pdf
44/2016-os HATÁROZAT a s zociális j egyek formájában történő köznevelési támogatás jogosultjainak azonosításáról. pdf
45/2016-os HATÁROZAT a város 2016-os évi költségvetésének kiigazításáról. pdf
46/2016-os HATÁROZAT a 2015-ös évi helyi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról. pdf
kiegészítés:
pdf
47/2016-os HATÁROZAT a város vagyona 2015-ös évi leltárának és egyes alapeszközök, illetve leltári tárgyak leírásának elfogadásáról. pdf
48/2016-os HATÁROZAT egy ingatlan ingyenes használatba adásáról. pdf
49/2016-os HATÁROZAT a 6241/2009-es haszonbérleti szerződés felbontásáról.  pdf
50/2016-os HATÁROZAT a 2016-os évi famennyiség kitermeléséről. pdf
51/2016-os HATÁROZAT a város képviselőjének szavazási megbízásáról az „AQUA INVEST MUREŞ” Fejlesztési Egyesület Közgyűlésében a felújított Master – terv elfogadásáról. pdf
52/2016-os HATÁROZAT a város képviselőjének szavazási megbízásáról az „AQUA INVEST MUREŞ” Fejlesztési Egyesület Közgyűlésében az ivóvíz- és kanalizálási szolgáltatás szabályzatának módosításáról. pdf
53/2016-os HATÁROZAT az ACATEL Kft. 2015-ös évi pénzügyi mérlegének elfogadásáról.  pdf
54/2016-os HATÁROZAT a 9568/2009 számú bérbe adási szerződés módosításáról.  pdf
55/2016-os HATÁROZAT a 2437/2012 számú bérbe adási szerződés meghosszabbításáról.  pdf
56/2016-os HATÁROZAT egy 15 m2-es terület bérbeadásának jóváhagyásáról.  pdf
57/2016-os HATÁROZAT az Orbán Balázs Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról.  pdf
58/2016-os HATÁROZAT a Berde Mózes Unitárius Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról. pdf
59/2016-os HATÁROZAT az AQUASERV Rt. által a 2015-ös évre fizetett haszonbér összegének kiigazításáról.  pdf
60/2016-os HATÁROZAT egy 50 m2-es terület közvetlen átengedéses bérbeadásának jóváhagyásáról.   pdf
61/2016-os HATÁROZAT a Hargita utca P0 tömbház A lépcsőház lakói szerződésének meghosszabbításáról.  pdf
62/2016-os HATÁROZAT egyes beruházási munkálatok technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
63/2016-os HATÁROZAT a város 2016-os évi költségvetésének kiigazításáról.  pdf
64/2016-os HATÁROZAT a város területén a hirdetési eszközök elhelyezésére és engedélyezésére vonatkozó szabályzat elfogadásáról.  pdf
65/2016-os HATÁROZAT a Közösségi Konzultatív Tanács szervezési és működési szabályzatának elfogadásáról.  pdf
66/2016-os HATÁROZAT a város közvagyonát tartalmazó lista módosításáról 67/2016-os HATÁROZAT a város magánvagyonát tartalmazó lista módosításáról.  pdf
67/2016-os HATÁROZAT a város magánvagyonát tartalmazó lista módosításáról. pdf
68/2016-os HATÁROZAT egy 12 m2-es terület bérbeadásának jóváhagyásáról. pdf
69/2016-os HATÁROZAT a Városi Könyvtár szervezési és működési szabályzatának elfogadásáról.  pdf
70/2016-os HATÁROZAT a „Mezőgazdasági nyilvántartó elektronikus kezelését célzó informatikai rendszer bevezetése” program keretében beszerzett eszközök ingyenes használatba vételéről.  pdf
71/2016-os HATÁROZAT a „Felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron” program keretében a 2016-os évben kiutalt összegek elfogadásáról.  pdf
72/2016-os HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal keretében lévő munkakörök betöltésének 2016-os évi tervéről.  pdf
73/2016-os HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének és munkaköri összetételének elfogadásáról.  pdf
74/2016-os HATÁROZAT egy 20 m2-es terület bérbeadásának jóváhagyásáról.  pdf
75/2016-os HATÁROZAT a mandátumokat igazoló bizottság kinevezéséről. pdf
76/2016-os HATÁROZAT a megválasztott tanácsosok mandátumának igazolásáról. pdf
77/2016-os HATÁROZAT a Helyi Tanács törvényesen megalakulttá nyilvánításáról. pdf
78/2016-os HATÁROZAT az alakuló ülés elnökének megválasztásáról. pdf
79/2016-os HATÁROZAT Székelykeresztúr város alpolgármesterének megválasztásáról. pdf
80/2016-os HATÁROZAT a Helyi Tanács keretén belül működő szakbizottságok létrehozásáról. pdf
81/2016-os HATÁROZAT egy terület átengedéses bérbeadásának jóváhagyásáról.  pdf
82/2016-os HATÁROZAT a PRO URBE kitüntetés odaítéléséről a 2016-os évben. pdf
83/2016-os egy Zonális Rendezési Terv elfogadásáról. pdf
84/2016-os HATÁROZAT egy ajándékozás elfogadásáról. pdf
85/2016-os HATÁROZAT egyes szerződéses munkakörök átalakításáról és egy régész munkakör létrehozásáról. pdf
86/2016-os HATÁROZAT egyes közhivatalnoki munkakörök átalakításáról. pdf
87/2016-os HATÁROZAT a Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények vezetőtanácsába. pdf
88/2016-os HATÁROZAT a Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények Minőségbiztosítási bizottságaiba. pdf
89/2016-os HATÁROZAT a Dávid Ferenc lakónegyed felújítási munkálata beruházás technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
90/2016-os HATÁROZAT Farkas Mária felhatalmazásáról az ACATEL Kft. pénzügyi nyilatkozatainak benyújtására. pdf
91/2016-os HATÁROZAT a 2016-os évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
92/2016-os HATÁROZAT az Erdélyi Unitárius Egyház és a Berde Mózes Unitárius Gimnázium között kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról. pdf
93/2016-os HATÁROZAT egy terület időszakos elfoglalásának jóváhagyásáról. pdf
94/2016-os a Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötött 2833/2008-as számú Beavatkozási szerződés 7. kiegészítő iratának jóváhagyásáról. pdf
95/2016-os HATÁROZAT a 7024/2012 számú bérbeadási szerződés 1. mellékletének módosításáról. pdf
96/2016-os HATÁROZAT a kanalizálási szolgáltatáshoz kapcsolódó egyes alapeszközök leírásának elfogadásáról. pdf
97/2016-os HATÁROZAT a Nemzeti Lakásügynökség által épített lakások kiosztási kritériumainak elfogadásáról.  pdf
98/2016-os HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról  pdf
99/2016-os HATÁROZAT a Jézuskiáltón lévő 2 terület egyesítésének elfogadásáról.  pdf
100/2016-os HATÁROZAT egy ingatlan megosztásának elfogadásáról.  pdf
101/2016-os HATÁROZAT a 2016-os évi helyi költségvetés kiigazításáról.  pdf
102/2016-os HATÁROZAT a szemétszállítási szolgáltatás szervezési és működési szabályzatának, valamint az AVE Salubritate Harghita Kft.-vel kötött 261/2001 számú Átruházási szerződés elfogadásáról.  pdf
103/2016-os HATÁROZAT a város magánvagyonát tartalmazó lista módosításáról.  pdf
104/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról László Margitnak.   pdf
105/2016-os HATÁROZAT a Dávid Ferenc lakónegyed felújítási munkálata beruházás technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  pdf
106/2016-os HATÁROZAT a 2016-os évi helyi költségvetés kiigazításáról.  pdf
107/2016-os HATÁROZAT az ülésvezető elnök megválasztásáról. pdf
108/2016-os HATÁROZAT a szemétszállítási keretszerződések elfogadásáról.  pdf
109/2016-os HATÁROZAT egyes szerződéses munkakörök átalakításáról.  pdf
110/2016-os HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal keretében lévő munkakörök betöltésének 2017-ess évi tervéről.  pdf
111/2016-os HATÁROZAT a város képviselőjének szavazási megbízásáról az AQUA INVEST MUREŞ Fejlesztési Egyesület Közgyűlésén.  pdf
112/2016-os HATÁROZAT Székelykeresztúr város részvételéről a GORDON Fejlesztési Egyesület létrehozásában.  pdf
113/2016-os HATÁROZAT egy kérelem megküldéséről a Nemzeti Lakásügynökségnek szolgálati lakások építésére.  pdf
  pdf
  pdf
116/2016-os HATÁROZAT a 2017-es évi helyi adók és illetékek elfogadásáról. pdf
117/2016-os HATÁROZAT egyes közigazgatási egységek csatlakozásának jóváhagyásáról az AQUA INVEST MUREȘ-hez.  pdf
118/2016-os HATÁROZAT a Kertészeti Központ létrehozása elnevezésű beruházás technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  pdf
119/2016-os HATÁROZAT e gy terület tulajdonba adásáról.  pdf
 
120/2016-os HATÁROZAT a Helyi Tanács 166/2008-as számú határozatának módosításáról.  pdf
121/2016-os HATÁROZAT a 2016-os évre kitermelt famennyiség felhasználásának elfogadásáról egyes közhivatalnoki munkakörök átalakításáról.  pdf
122/2016-os HATÁROZAT a Zata utcában lévő szociális lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról.  pdf
123/2016-os HATÁROZAT a 3196/2008 számú átengedéses bérbeadásra vonatkozó szerződés felbontásáról.  pdf

124/2016-os HATÁROZAT a Helyi Tanács 96/2016-os számú határozatának módosításáról.  pdf
125/2016-os HATÁROZAT a 4773/2016-os számú bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról.  pdf
126/2016-os HATÁROZAT a Caritas Egyesülettel kötött 1284/2016 számú szerződés meghosszabbításáról. pdf
127/2016-os HATÁROZAT egyes szerződések meghosszabbításáról.  pdf
128/2016-os HATÁROZAT a 2016-os évi helyi költségvetés kiigazításáról.  pdf
129/2016-os HATÁROZAT egy terület feletti átengedéses bérleti jog átruházásának jóváhagyásáról.  pdf
130/2016-os HATÁROZAT a város tulajdonában lévő területek bérleti díjainak jóváhagyásáról a 2017-es évre.  pdf
131/2016-os HATÁROZAT az 5060/2014 számú bérleti szerződés felbontásáról.   pdf
132/2016-os HATÁROZAT a nyilvánosságra hozandó költségvetési tartozások mértékének elfogadásáról.  pdf
133/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról László Margitnak.   pdf
134/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Sorosán Lórántnak.   pdf
135/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Kibédi Klárának.   pdf
136/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Gál Eszternek.   pdf
137/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Jakabffy Editnek.   pdf
138/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Ötves Domokosnak.   pdf
139/2016-os HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról, Sebesi Klaudiának.   pdf
140/2016-os HATÁROZAT a város tulajdonában lévő Ford Transit Custom Combi gépjármű havi maximális üzemanyag fogyasztásának megállapításáról.  pdf
141/2016-os HATÁROZAT a 6025/1617/2006 számú koncessziós szerződés 8/2016 számú mellékiratának elfogadásáról. pdf
142/2016-os HATÁROZAT a Zeyk Domokos Technológia Líceum leltárában szereplő egyes leltári eszközök leírásáról. pdf
143/2016-os HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2017. január-március közötti időszakra pdf
  pdf
  pdf

Ki van itt?

Oldalainkat 789811 vendég és 32 tag böngészi

Cikkmegtekintések találatai
412093

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatala most már elérhető a facebookon is!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2019 - Székelykeresztúr Város Önkormányzata    |    hosting by gsystems.ro

Search