Határozatok - 2017

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

 A képviselői testület határozatai a 2017-es évben

 

1/2017-es HATÁROZAT egy adókedvezmény jóváhagyásáról a Nyugdíjas Önsegélyező Pénztárnak.

pdf
2/2017-es HATÁROZAT a H ARGITA L INE Kft.-vel kötendő együttműködési szerződés elfogadásáról. pdf
3/2017-es HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásáról.  pdf
4/2017-es HATÁROZAT az ANL által épített lakás eladásáról  pdf
5/2017-es HATÁROZAT az iskolaorvosi munkakör fél normáról teljes normára való átalakításáról. pdf
6/2017-es HATÁROZAT a helységgazdálkodás keretén belül elvégzendő munkálatok elfogadásáról. pdf
7/2017-es HATÁROZAT egy terület átengedéses bérbeadásáról. pdf
8/2017-es HATÁROZAT a város erdejéből kitermelendő faanyag eladási árának jóváhagyásáról. pdf
9/2017-es HATÁROZAT a 2016-os év költségvetési többletének elfogadásáról pdf
10/2017-es HATÁROZAT a tanintézmények 2016-os év költségvetési többletének elfogadásáról pdf
11/2017-es HATÁROZAT a 2017-es évre tervezett közérdekű munkálatok listájának jóváhagyásáról. pdf
12/2017-es HATÁROZAT a „Hargita utca felújítási munkálata” beruházás módosított technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
13/2017-es HATÁROZAT a „Hargita utca felújítási munkálata” beruházás állami költségvetésből nem finanszírozott költségeinek biztosításáról a város helyi költségvetéséből. pdf
14/2017-es HATÁROZAT a „Malom utca felújítási munkálata” beruházás módosított technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
15/2017-es HATÁROZAT a „Malom utca felújítási munkálata” beruházás állami költségvetésből nem finanszírozott költségeinek biztosításáról a város helyi költségvetéséből.  pdf
16/2017-es HATÁROZAT a „Dávid Ferenc utca felújítási munkálata” beruházás módosított technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
17/2017-es HATÁROZAT a „Dávid Ferenc utca felújítási munkálata” beruházás állami költségvetésből nem finanszírozott költségeinek biztosításáról a város helyi költségvetéséből. pdf
18/2017-es HATÁROZAT a székelykeresztúri Unitárius Egyházzal aláírandó együttműködési szerződés elfogadásáról. pdf
19/2017-es HATÁROZAT egy terület átengedéses bérbeadásáról. pdf
20/2017-es HATÁROZAT az AQUASERV Rt. által a 2016-os évre fizetett haszonbér összegének kiigazításáról. pdf
21/2017-es HATÁROZAT az AQUASERV Rt. által a 2017-es évre fizetendő haszonbér összegének elfogadásáról. pdf
22/2017-es HATÁROZAT az RDE HARGHITA Kft. által a 2017-es évre fizetendő haszonbér összegének elfogadásáról. pdf
23/2017-es HATÁROZAT a „PRO LIBERTATE” kitüntetés odaítéléséről a 2017-es évben. pdf
24/2017-es HATÁROZAT a város magánvagyonát tartalmazó lista módosításáról. pdf
25/2017-es HATÁROZAT egyes munkakörök átalakításának jóváhagyásáról a Petőfi Sándor Általános Iskolában. pdf
26/2017-es HATÁROZAT a 2016-os évi helyi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról.  pdf
kiegészítés: pdf
27/2017-es HATÁROZAT a város 2017-es évi helyi költségvetés elfogadásáról. pdf
28/2017-es HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal, a Molnár István Múzeum és a Városi Könyvtár szervezeti felépítésének és munkaköri összetételének elfogadásáról. pdf
29/2017-es HATÁROZAT a 2017-es évi „Ifjúsági és felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron” program elfogadásáról pdf

30/2017-es HATÁROZAT a 2017-es évi „Kulturális tevékenységek és programok támogatása Székelykeresztúron” program elfogadásáról.

pdf

31/2017-es HATÁROZAT a 2017-es évi sporttámogatások program elfogadásáról.

pdf

32/2017-es HATÁROZAT az RDE HARGHITA Kft. által alkalmazott díjak módosításáról.

pdf
33/2017-es HATÁROZAT a 15/2009-es számú szerződés kiegészítő iratának és második számú mellékletének elfogadásáról. pdf

34/2017-es HATÁROZAT a 4005/2008 számú átengedéses bérbeadási szerződés felbontásáról.

 

35/2017-es HATÁROZAT egy terület közvetlen bérbeadásáról.

pdf
36/2017-es HATÁROZAT egyes közigazgatási egységek kilépésének jóváhagyásáról az AQUA INVEST MUREȘ-ből. pdf
37/2017-es HATÁROZAT a z „ ANL t ömbházak és Dávid Ferencz utca közvilágítása” beruházás technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
38/2017-es HATÁROZAT az „ANL tömbházak és Dávid Ferencz utca közvilágítása” beruházás PNDL programban való benyújtásáról és a helyi költségvetésből közös finanszírozás biztosításáról. pdf
39/2017-es HATÁROZAT a „Sportpálya felújítás és kapcsolódó infrastruktúra megvalósítása” beruházás technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
40/2017-es HATÁROZAT a „Sportpálya felújítás és kapcsolódó infrastruktúra megvalósítása” beruházás PNDL programban való benyújtásáról és a helyi költségvetésből közös finanszírozás biztosításáról. pdf
41/2017-es HATÁROZAT a Hargita utca 14 szám alatti sportcsarnok működési szabályzatának módosításáról. pdf
42/2017-es HATÁROZAT városi kultúrház működési szabályzatának elfogadásáról. pdf
43/2017-es HATÁROZAT egyes szerződések meghosszabítása.  pdf
44/2017-es HATÁROZAT a Timafalvi-Garzon Tulajdonosi Társulás adminisztrátora igazolásának jóváhagyásáról. pdf
45/2017-es HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2017. április-június közötti időszakra. pdf
46/2017-es HATÁROZAT egyes munkakörök átalakításának jóváhagyásáról a Petőfi Sándor Általános Iskolában. pdf
47/2017-es HATÁROZAT az ACATEL Kft. 2016-os évi pénzügyi mérlegének elfogadásáról. pdf
48/2017-es HATÁROZAT a város vagyonának 2016-os évi leltárának és egyes alapeszközök, illetve leltári tárgyak leírásának elfogadásáról. pdf
49/2017-es HATÁROZAT a város közvagyonát tartalmazó lista módosításáról.  pdf
50/2017-es HATÁROZAT az ivóvíz-szolgáltatási rendszer és a kanalizálási rendszer kiterjesztése program alapján létrehozott javak bevételéről a város közvagyonába.  pdf
51/2017-es HATÁROZAT a város közvagyonát képező, az ivóvíz- és szennyvíz-elvezető szolgáltatások kezelésének átengedésére vonatkozó szerződés mellékleteiben foglalt javak leltárának módosításáról.  pdf
52/2017-es HATÁROZAT egyes szerződéses munkakörök átalakításáról.  pdf
53/2017-es HATÁROZAT a 15/2009-es számú szerződés 2. mellékletének és egy kiegészítő iratának elfogadásáról.  pdf
54/2017-es HATÁROZAT a város k épviselőjének kinevezéséről az „AQUA INVEST MUREŞ” Fejlesztési Egyesület Közgyűlésében.  pdf
55/2017-es HATÁROZAT az Általános Urbanisztikai Terv és a Helyi Urbanisztikai Szabályzat érvényességi idejének meghosszabbításáról.  pdf
56/2017-es HATÁROZAT a 6088/2017-es és a 6147/2017-es számú Együttműködési szerződések jóváhagyásáról.  pdf
57/2017-es HATÁROZAT egy, a város magánvagyonában lévő ingatlan haszonbérbe adásáról.  pdf
58/2017-es HATÁROZAT a polgármester felhatalmazásáról a Sóskúti Szabadidő Központ megépítése elnevezésű munkálat technikai- gazdasági dokumentációjának előkészítésére.  pdf
59/2017-es HATÁROZAT egy átjárási szolgalom megállapításáról az ELECTRICA TRANSILVANIA SUD Rt. Hargita megyei alegységének javára. pdf
60/2017-es HATÁROZAT egy 192 m2-es terület átengedéses bérbeadásáról. pdf
61/2017-es HATÁROZAT egy 80 m2-es terület átengedéses bérbeadásáról. pdf
62/2017-es HATÁROZAT „A felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron” program keretében a 2017-es évben kiutalt összegek elfogadásáról. pdf
63/2017-es HATÁROZAT a Helyi Tanács 34/2017-es számú határozatának módosításáról. pdf
64/2017-es HATÁROZAT a Helyi Tanács 126/2007-es számú határozatának módosításáról. pdf
65/2017-es HATÁROZAT egy 15 m2-es terület közvetlen bérbeadásáról. pdf
66/2017-es HATÁROZAT a város közvagyonát tartalmazó lista módosításáról. pdf
67/2017-es HATÁROZAT a „Sóskúti Szabadidő Központ megépítése” elnevezésű beruházási munkálat megtervezésének a jóváhagyásáról. pdf
68/2017-es HATÁROZAT a Dávid Ferenc utca 1 szám alatti ingatlan lakrészesítésének az elfogadásáról 69/2017-es HATÁROZAT a Gordon Küküllő Közösségi Fejlesztési Egyesület megalakulásához. pdf
69/2017-es HATÁROZAT a Gordon Küküllő Közösségi Fejlesztési Egyesület megalakulásához. pdf
70/2017-es HATÁROZAT Székelykeresztúr város részvételéről a Gordon Fejlesztési Társulat létrehozásában. pdf
71/2017-es HATÁROZAT a „ Hargita n egyedi játszótér megvalósítása” elnevezésű beruházás megtervezésének elfogadásáról. pdf
72/2017-es HATÁROZAT egyes közhivatalnoki munkakörök átalakításáról. pdf
73/2017-es HATÁROZAT a roma nemzetiségű lakosság támogatását célzó Helyi Munkacsoport átalakításáról. pdf
74/2017-es HATÁROZAT a Helyi Kezdeményezési Csoport átalakításáról. pdf
75/2017-es HATÁROZAT a Timafalvi garzon tulajdonosi társulás adminisztrátori jóváhagyásának visszavonásáról és az új adminisztrátor kinevezéséről. pdf
76/2017-es HATÁROZAT a Petőfi Sándor Általános Iskola leírandó vagyontárgyai listájának elfogadásáról. pdf
77/2017-es HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2017. július – szeptember közötti időszakra. pdf
78/2017-es HATÁROZAT a városi kitüntetések odaítéléséről a 2017-es évben. pdf
79/2017-es HATÁROZAT egy ajándékozás elfogadásáról. pdf
80/2017-es HATÁROZAT a sóskúti parcellák egyesítésének elfogadásáról. pdf
81/2017-es HATÁROZAT az Ady Endre utcai parcellák egyesítésének elfogadásáról. pdf
82/2017-es HATÁROZAT a 2017-es évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
83/2017-es HATÁROZAT a „Kerékpárút megvalósítása Székelykeresztúron – 2. szakasz” megvalósíthatósági tanulmányának és technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
84/2017-es HATÁROZAT a „Kerékpárút megvalósítása Székelykeresztúron – 3. szakasz” megvalósíthatósági tanulmányának és technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
85/2017-es HATÁROZAT a „Sóskúti 48 lakrészes ingatlan felújítási munkálata” technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
86/2017-es HATÁROZAT egy munkás munkakör átalakításáról. pdf
87/2017-es HATÁROZAT a Timafalvi - Garzon Tulajdonosi Társulás adminisztrátori jóváhagyásának visszavonásáról. pdf
88/2017-es HATÁROZAT a 12/20.05.2004 számú adásvételi szerződés 2/2004 számú kiegészítő irata visszavonásának elfogadásáról. pdf
89/2017-es HATÁROZAT a város közvagyonát tartalmazó lista kiegészítéséről. pdf
90/2017-es HATÁROZAT a 94/2012 számú, a városi temetők ügykezelésére és használatára vonatkozó szabályzat elfogadásáról szóló határozatának kiegészítéséről. pdf
91/2017-es HATÁROZAT az ANL típusú lakások bérleti díjainak módosításáról. pdf
92/2017-es HATÁROZAT a város közvagyonát alkotó javak leltározására létrehozandó bizottság kinevezéséről. pdf
93/2017-es HATÁROZAT a polgármesteri Hivatal és a Helyi Tanács alárendeltségébe tartozó közintézmények alkalmazottai fizetési besorolásának elfogadásáról. pdf
94/2017-es HATÁROZAT a városban működő tanügyi intézmények iskolahálózatának az elfogadásáról, 2017szeptember 1-el kezdődően. pdf
95/2017-es HATÁROZAT a 2017-es évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
96/2017-es HATÁROZAT a „Hargita negyedi játszótér megvalósítása" elnevezésű beruházás technikai, gazdasági mutatóinak az elfogadásáról. pdf
97/2017-es HATÁROZAT a Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények Vezetőtanácsába. pdf
98/2017-es HATÁROZAT a Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények Minőségbiztosítási bizottságaiba.  
99/2017-es HATÁROZAT egy Beavatkozási szerződés megkötésének jóváhagyásáról a „Villám-Fulger" Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel. pdf
100/2017-es HATÁROZAT a 4277/2005 számú bérbeadási szerződés módosításáról. pdf
101/2017-es HATÁROZAT a 903/2000 számú átengedéses bérbeadási szerződés felbontásának jóváhagyásáról. pdf
102/2017-es HATÁROZAT egy terület átengedéses bérbeadásának jóváhagyásáról. pdf
103/2017-es HATÁROZAT egy terület eladásának jóváhagyásáról. pdf
104/2017-es HATÁROZAT egy lakás eladásának jóváhagyásáról. pdf
105/2017-es HATÁROZAT az ANL által épített lakások elsőbbségi listájának elfogadásáról. pdf
106/2017-es HATÁROZAT Hargita Megye Tanácsával való társulásról a megyei utak melletti járdák kiépítésére. pdf
107/2017-es HATÁROZAT az „Utcai közvilágítás kiterjesztése Betfalván" beruházás technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
108/2017-es HATÁROZAT a „Sóskúti Szabadidő Központ" beruházás technikai és gazdasági mutatóinak, valamint a megvalósítási mód kiválasztásának elfogadásáról. pdf
109/2017-es HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal, a „Molnár István" Múzeum és a Városi Könyvtár szervezeti felépítésének és munkaköri összetételének elfogadásáról.  
110/2017-es HATÁROZAT a városi Bölcsőde szervezési és működési szabályzatának elfogadásáról.  pdf
111/2017-es HATÁROZAT a város közterületén végzett törési (ásási) munkálatok jóváhagyásához szükséges dokumentáció elfogadásáról.  pdf
112/2017-es HATÁROZAT„A felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron" program keretében a 2017-es évben kiutalt összegek elfogadásáról.  pdf
113/2017-es HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2017. október – december közötti időszakra.  pdf
114/2017-es HATÁROZAT a „Maros megyei víz- és szennyvíz-szolgáltatási rendszer kiterjesztése és felújítása” munkálat hozzájárulásának újra elfogadásáról. pdf
115/2017-es HATÁROZAT a gyulafehérvári Caritasszal kötött 1284/2016 számú szociális szolgáltatásokat biztosító együttműködés felbontásáról. pdf
116/2017-es HATÁROZAT a közvagyonból bérbe adott ingatlanok béréből az ügykezelőnek járó rész meghatározásáról. pdf
117/2017-es HATÁROZAT egy közhivatalnoki munkakör átalakításáról. pdf
118/2017-es HATÁROZAT a Hargita megyei Integrált Szemétkezelési Fejlesztési Egyesület szabályzatának elfogadásáról. pdf
119/2017-es HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal keretében lévő munkakörök betöltésének 2018-as évi tervéről. pdf
120/2017-es HATÁROZAT a 2017-es évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
121/2017-es HATÁROZAT az ANL típusú lakások bérleti díjainak módosításáról, a Dávid Ferenc lakónegyedben. pdf
122/2017-es HATÁROZAT egy garázs bérbeadásának elfogadásáról. pdf
123/2017-es HATÁROZAT a Cimbora Gyermekek Klubjával kötött használati szerződés meghosszabbításáról. pdf
124/2017-es HATÁROZAT a 2018-as évi helyi adók és illetékek elfogadásáról. pdf
125/2017-es HATÁROZAT a város tulajdonában lévő területek bérleti díjainak jóváhagyásáról a 2018-as évre. pdf
126/2017-es HATÁROZAT a 2017-es évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
127/2017-es HATÁROZAT a Kertészeti Központ – Tanulás a természetben Zonális Városrendezési Terv elfogadásáról. pdf
128/2017-es HATÁROZAT a város közvagyonát tartalmazó lista kiegészítéséről. pdf
129/2017-es HATÁROZAT a fafajták alapján meghatározott irányadó árak elfogadásáról. pdf
130/2017-es HATÁROZAT a Hargita utca 4/A szám alatti terület megosztásának elfogadásáról. pdf
131/2017-es HATÁROZAT helyi tanácsosok díjazásának elfogadásáról a 2017. július 1. – 2021. december 31. közötti időszakra. pdf
132/2017-es HATÁROZAT a 4 624/2013 számú bérbeadási szerződés felbontásáról. pdf
133/2017-es HATÁROZAT egyes szerződések meghosszabbításáról. pdf
134/2017-es HATÁROZAT a 2018-as évi helyi adók és illetékek elfogadásáról szóló 124/2017-es számú Határozat módosításáról. pdf
135/2017-es HATÁROZAT a 2017-es évi helyi költségvetés kiigazításáról.  pdf
136/2017-es HATÁROZAT az Arany János utca 41 szám alatti sportcsarnok igazgatási szerződésének jóváhagyásáról. pdf
137/2017-es HATÁROZAT a Berde Mózes Unitárius Teológiai Gimnázium és a Román Kereskedelmi Bank közötti bérleti szerződés jóváhagyásáról. pdf
138/2017-es HATÁROZAT a Zata utcában lévő szociális lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról. pdf
139/2017-es HATÁROZAT egy lakrész szerződésének meghosszabbításáról. pdf
140/2017-es HATÁROZAT a Dávid Ferenc lakónegyed 1 és 2 számú tömbházak A és B lépcsőházak lakói szerződésének meghosszabbításáról. pdf
141/2017-es HATÁROZAT az ANL által épített lakások cseréjének elfogadásáról.  pdf
142/2017-es HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Sorosán Lórántnak.  pdf
143/2017-es HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Kibédi Klárának.  pdf
144/2017-es HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Gál Eszternek.  pdf
145/2017-es HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Jakabffy Editnek.  pdf
146/2017-es HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Ötves Domokosnak.  pdf
147/2017-es HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Sebesi Klaudiának.  pdf
148/2017-es HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról László Margitnak.  pdf
149/2017-es HATÁROZAT a város tulajdonában lévő területek bérleti díjainak jóváhagyásáról a 2018-as évre. pdf
150/2017-es HATÁROZAT a Helyi Tanács alárendeltségébe tartozó közintézmények alkalmazottai fizetési besorolásának elfogadásáról. pdf
151/2017-es HATÁROZAT a város közvagyonát tartalmazó lista kiegészítéséről. pdf
152/2017-es HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2018. január –március közötti időszakra.  

Statisztika

Cikkmegtekintések találatai
264297

Ki van itt?

Oldalainkat 299189 vendég és 15 tag böngészi

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatala most már elérhető a facebookon is!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2018 - Székelykeresztúr Város Önkormányzata    |    hosting by gsystems.ro

Search