Határozatok - 2018

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

 A képviselői testület határozatai a 2018-as évben

 
1/2018-as HATÁROZAT egy átjárási szolgalom jóváhagyásáról az ELECTRICA TRANSILVANIA SUD Rt. részére. pdf
2/2018-as HATÁROZAT a 1 03/2017 s zámú Határozat módosításáról.  pdf
3/2018-as HATÁROZAT egy terület megosztásának elfogadásáról. pdf
4/2018-as HATÁROZAT a 2017-es évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
5/2018-as HATÁROZAT a 2017-es év költségvetési többletének elfogadásáról.  pdf
6/2018-as HATÁROZAT a városban működő tanügyi intézmények iskolahálózatának az elfogadásáról 2018-2019 közötti iskolai évre.  pdf
7/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évre tervezett közérdekű munkálatok listájának jóváhagyásáról.  pdf
8/2018-as HATÁROZAT a helységgazdálkodás keretén belül elvégzendő munkálatok elfogadásáról.  pdf
9/2018-as HATÁROZAT a HARGITA LINE K.F.T.-vel kötendő együttműködési szerződés elfogadásáról.  pdf
10/2018-as HATÁROZAT a város erdejéből kitermelendő parcellák listájának elfogadásáról.  pdf
11/2018-as HATÁROZAT a város erdejéből kitermelendő faanyag eladásának jóváhagyásáról.  pdf
12/2018-as HATÁROZAT a 15/2009-es számú szerződés második számú mellékletének elfogadásáról.  pdf
13/2018-as HATÁROZAT egy adókedvezmény jóváhagyásáról a Nyugdíjas Önsegélyező Pénztárnak. pdf
14/2018-as HATÁROZAT a város 2018-as évi helyi költségvetés elfogadásáról. pdf
15/2018-as HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal, a Molnár István Múzeum és a Városi Könyvtár szervezeti felépítésének és munkaköri összetételének elfogadásáról. pdf
16/2018-as HATÁROZAT egy, a város tulajdonában lévő legelőrész bérbe adásáról. pdf
17/2018-as HATÁROZAT egy szolgálati lakás kiutalásáról. pdf
18/2018-as HATÁROZAT az 5257/2013 számú bérleti szerződés meghosszabbításáról. pdf
19/2018-as HATÁROZAT az AQUASERV Rt. által a 2017-es évre fizetett haszonbér összegének kiigazításáról. pdf
20/2018-as HATÁROZAT az AQUASERV Rt. által a 2018-as évre fizetendő haszonbér összegének elfogadásáról. pdf
21/2018-as HATÁROZAT az RDE HARGHITA Kft. által a 2018-as évre fizetendő haszonbér összegének elfogadásáról. pdf
22/2018-as HATÁROZAT egy munkálat közérdekűvé nyilvánításáról. pdf
23/2018-as HATÁROZAT a városi Kultúrház szervezési és működési szabályzatának módosításáról. pdf
24/2018-as HATÁROZAT a város tartalékában lévő tűzifa egy részének értékesítéséről. pdf
25/2018-as HATÁROZAT a Zeyk Domokos Szakközépiskola felújítása, modernizálása, kiterjesztése és ellátása beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról. pdf
26/2018-as HATÁROZAT a Városi sportpálya felújítása és szükséges felépítményeinek megvalósítása beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról. pdf
27/2018-as HATÁROZAT a Kecskés utca felújítása beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról. pdf
28/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évi sporttámogatások program elfogadásáról. pdf
29/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évi Kulturális tevékenységek és programok támogatása Székelykeresztúron program elfogadásáról. pdf

30/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évi Ifjúsági és felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron program elfogadásáról.

pdf

31/2018-as HATÁROZAT a Zeyk Domokos Technológiai Líceumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról.

pdf

32/2018-as HATÁROZAT egy terület ingyenes használatba adásáról a Nemzeti Lakásügynökségnek, bérlakások építése céljából.

pdf
 33/2018-as HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2018. március 8-dikai gyűlésre. pdf
 34/2018-as HATÁROZAT a 2017-es évi helyi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról  pdf
 35/2018-as HATÁROZAT egyes tevékenységek pénzügyi támogatásáról a 2018-as évben.  pdf
 36/2018-as HATÁROZAT a város vagyonának 2017-es évi leltárának és egyes alapeszközök, illetve leltári tárgyak leírásának elfogadásáról.  pdf
 37/2018-as HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Zăvoi Burlan Mariannak.  pdf
 38/2018-as HATÁROZAT egy terület átengedéses bérbeadásáról.  pdf
 39/2018-as HATÁROZAT az ANL programból épített tömbházak, a Dávid Ferenc utca 1 szám alatti tömbházlakások állami magántulajdonba vételéről és alapeszközkénti beleltározásáról.  pdf
40/2018-as HATÁROZAT az ANL programból épített tömbházak bérleti szerződéseinek meghosszabításáról.  pdf
 41/2018-as HATÁROZAT egy terület átadásáról a Nemzeti Lakásügynökségnek, fiataloknak kiadandó bérlakások építése céljából.  pdf
 42/2018-as HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2018. április –június közötti időszakra.  pdf
 43/2018-as HATÁROZAT a Berde Mózes Unitárius Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról.  pdf
 44/2018-as HATÁROZAT a Petőfi Sándor Általános Iskolánál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról.  pdf
 45/2018-as HATÁROZAT a város tulajdonában lévő szolgálati lakások bérleti díja számítási módjának elfogadásáról.  pdf
 46/2018-as HATÁROZAT egy 12 m2-es terület közvetlen bérbeadásának jóváhagyásáról.  pdf
 47/2018-as HATÁROZAT egy szolgálati lakás kiutalásáról.  pdf
 48/2018-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 49/2018-as HATÁROZAT egy belterület megosztásának elfogadásáról.  pdf
 50/2018-as HATÁROZAT 3 parcella egyesítésének elfogadásáról.  pdf
 51/2018-as HATÁROZAT „A felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron" Program keretében a 2018-as évben kiutalt összegek elfogadásáról.  pdf
 52/2018-as HATÁROZAT a „Fiatfalvi Bürkény utca felújítása” beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
 53/2018-as HATÁROZAT a „Hargita utca felújítása” beruházási munkálat közbeszerzés utáni technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
 54/2018-as HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2018. április 23-dikai gyűlésre.  pdf
 55/2018-as HATÁROZAT a „Zeyk Domokos Szakközépiskola felújítása, modernizálása, kiterjesztése és ellátása” beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
 56/2018-as HATÁROZAT a 2019-es évi helyi adók és illetékek elfogadásáról.  pdf
 57/2018-as HATÁROZAT egy átjárási szolgalom törlésének jóváhagyása.  pdf
 58/2018-as HATÁROZAT egy vállalkozói inkubátorház létrehozására kötendő partnerség jóváhagyásáról Székelykeresztúr Város és Hargita Megye között  pdf
 59/2018-as HATÁROZAT egy vállalkozói inkubátorház létrehozására készített pályázat, valamint annak költségei és kapcsolódó tevékenységei jóváhagyásáról  pdf
 60/2018-as HATÁROZAT az Orbán Balázs Elméleti Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról.  pdf
 61/2018-as HATÁROZAT a város 2018-as évi költségvetésének kiegészítéséről.  pdf
 62/2018-as HATÁROZAT egy garázs bérbeadási szerződésének meghosszabbításáról.  pdf
 63/2018-as HATÁROZAT egy terület bérbeadási szerződésének meghosszabbításáról.  pdf
 64/2018-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 65/2018-as HATÁROZAT a Zata utcában lévő szociális lakások bérbeadási szerződésének meghosszabbításáról.  pdf
 66/2018-as HATÁROZAT egy Kossuth Lajos negyedi terület közvetlen átengedéses bérbeadásáról.  pdf
 67/2018-as HATÁROZAT egy Hargita utcai terület közvetlen átengedéses bérbeadásáról.  pdf
 68/2018-as HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásának elfogadásáról.  pdf
 69/2018-as HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásának elfogadásáról.  pdf
 70/2018-as HATÁROZAT egy terület Hargita megye javára történő használatba adásának elfogadásáról.  pdf
 71/2018-as HATÁROZAT egy székely kapu adományozásáról Ajka városnak.  pdf
 72/2018-as HATÁROZAT a Református Egyházzal kötendő együttműködés elfogadásáról.  pdf
 73/2018-as HATÁROZAT a város 2018-as évi költségvetésének kiegészítéséről.  pdf
 74/2018-as HATÁROZAT az Aquaserv R.T.-vel kötött bérbeadási szerződés meghosszabbításáról.  pdf
 75/2018-as HATÁROZAT az Aquaserv R.T.-vel kötött bérbeadási szerződés meghosszabbításáról.  pdf
 76/2018-as HATÁROZAT a SZILVESZTER COMPROD K.F.T.-vel kötött bérbeadási szerződés meghosszabbításáról.  pdf
 77/2018-as HATÁROZAT az IMPEX LINDA K.F.T.-vel kötött bérbeadási szerződések módosításáról.  pdf
 78/2018-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 79/2018-as HATÁROZAT a KUBOTA traktor havi üzemanyag-kvótájának elfogadásáról.  pdf
 80/2018-as HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásának elfogadásáról.  pdf
 81/2018-as HATÁROZAT a város közvagyonát tartalmazó lista módosításáról.  pdf
 82/2018-as HATÁROZAT a Helyi Tanács 55/2018-as számú határozatának módosításáról.  pdf
 83/2018-as HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2018. július-szeptember közötti időszakra.  pdf
 84/2018-as HATÁROZAT a Helyi Tanács 58/2018-as számú határozatának módosításáról.  pdf
 85/2018-as HATÁROZAT a Helyi Tanács 59/2018-as számú határozatának módosításáról.  pdf
 86/2018-as HATÁROZAT a városi kitüntetések odaítéléséről a 2018-as évben.  pdf
 87/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évi helyi költségvetés kiigazításáról.  pdf
 88/2018-as HATÁROZAT a Csekefalvi utca 6 szám alatti terület megosztásának elfogadásáról.  pdf
 89/2018-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról  pdf
 90/2018-as HATÁROZAT két ANL által épített lakás cseréjének elfogadásáról.  pdf
 91/2018-as HATÁROZAT egy bérbeadási szerződés módosításáról.  pdf
 92/2018-as HATÁROZAT egy szociális lakás bérbeadási szerződésének módosításáról.  pdf
 93/2018-as HATÁROZAT a 259/2018 számú bérbeadási szerződés átengedésének elfogadásáról.  pdf
 94/2018-as HATÁROZAT a 2018-2027 időszakra vonatkozó energetikai fejlesztési program elfogadásáról  pdf
 95/2018-as HATÁROZAT a „Városi közvilágítási rendszer energetikai fejlesztése” elnevezésű beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  pdf
 96/2018-as HATÁROZAT a „Malom utca felújítás ” munkálat közbeszerzés utáni technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  pdf
 97/2018-as HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásának elfogadásáról.  pdf
 98/2018-as HATÁROZAT a „Zata utca felújítása” beruházási munkálat megvalósíthatósági tanulmányának, valamint technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
 99/2018-as HATÁROZAT az „Ifjúsági és kulturális szabadidő központ létrehozása” beruházási munkálat megvalósíthatósági tanulmányának, valamint technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
 100/2018-as HATÁROZAT a „Zata utcai szociális lakások építése” beruházási munkálat megvalósíthatósági tanulmányának, valamint technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
 101/2018-as HATÁROZAT a „A lakósság életminőségének javítása egy ifjúsági és kulturális szabadidő központ létrehozása, szociális lakások építése és közlekedés biztosítása  egy közút felújításával” – elnevezésű program költségeinek elfogadásáról.  pdf
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Statisztika

Cikkmegtekintések találatai
249931

Ki van itt?

Oldalainkat 250323 vendég és 14 tag böngészi

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatala most már elérhető a facebookon is!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2018 - Székelykeresztúr Város Önkormányzata    |    hosting by gsystems.ro

Search