Határozatok - 2018

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

 A képviselői testület határozatai a 2018-as évben

 
1/2018-as HATÁROZAT egy átjárási szolgalom jóváhagyásáról az ELECTRICA TRANSILVANIA SUD Rt. részére. pdf
2/2018-as HATÁROZAT a 1 03/2017 s zámú Határozat módosításáról.  pdf
3/2018-as HATÁROZAT egy terület megosztásának elfogadásáról. pdf
4/2018-as HATÁROZAT a 2017-es évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
5/2018-as HATÁROZAT a 2017-es év költségvetési többletének elfogadásáról.  pdf
6/2018-as HATÁROZAT a városban működő tanügyi intézmények iskolahálózatának az elfogadásáról 2018-2019 közötti iskolai évre.  pdf
7/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évre tervezett közérdekű munkálatok listájának jóváhagyásáról.  pdf
8/2018-as HATÁROZAT a helységgazdálkodás keretén belül elvégzendő munkálatok elfogadásáról.  pdf
9/2018-as HATÁROZAT a HARGITA LINE K.F.T.-vel kötendő együttműködési szerződés elfogadásáról.  pdf
10/2018-as HATÁROZAT a város erdejéből kitermelendő parcellák listájának elfogadásáról.  pdf
11/2018-as HATÁROZAT a város erdejéből kitermelendő faanyag eladásának jóváhagyásáról.  pdf
12/2018-as HATÁROZAT a 15/2009-es számú szerződés második számú mellékletének elfogadásáról.  pdf
13/2018-as HATÁROZAT egy adókedvezmény jóváhagyásáról a Nyugdíjas Önsegélyező Pénztárnak. pdf
14/2018-as HATÁROZAT a város 2018-as évi helyi költségvetés elfogadásáról. pdf
15/2018-as HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal, a Molnár István Múzeum és a Városi Könyvtár szervezeti felépítésének és munkaköri összetételének elfogadásáról. pdf
16/2018-as HATÁROZAT egy, a város tulajdonában lévő legelőrész bérbe adásáról. pdf
17/2018-as HATÁROZAT egy szolgálati lakás kiutalásáról. pdf
18/2018-as HATÁROZAT az 5257/2013 számú bérleti szerződés meghosszabbításáról. pdf
19/2018-as HATÁROZAT az AQUASERV Rt. által a 2017-es évre fizetett haszonbér összegének kiigazításáról. pdf
20/2018-as HATÁROZAT az AQUASERV Rt. által a 2018-as évre fizetendő haszonbér összegének elfogadásáról. pdf
21/2018-as HATÁROZAT az RDE HARGHITA Kft. által a 2018-as évre fizetendő haszonbér összegének elfogadásáról. pdf
22/2018-as HATÁROZAT egy munkálat közérdekűvé nyilvánításáról. pdf
23/2018-as HATÁROZAT a városi Kultúrház szervezési és működési szabályzatának módosításáról. pdf
24/2018-as HATÁROZAT a város tartalékában lévő tűzifa egy részének értékesítéséről. pdf
25/2018-as HATÁROZAT a Zeyk Domokos Szakközépiskola felújítása, modernizálása, kiterjesztése és ellátása beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról. pdf
26/2018-as HATÁROZAT a Városi sportpálya felújítása és szükséges felépítményeinek megvalósítása beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról. pdf
27/2018-as HATÁROZAT a Kecskés utca felújítása beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról. pdf
28/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évi sporttámogatások program elfogadásáról. pdf
29/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évi Kulturális tevékenységek és programok támogatása Székelykeresztúron program elfogadásáról. pdf

30/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évi Ifjúsági és felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron program elfogadásáról.

pdf

31/2018-as HATÁROZAT a Zeyk Domokos Technológiai Líceumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról.

pdf

32/2018-as HATÁROZAT egy terület ingyenes használatba adásáról a Nemzeti Lakásügynökségnek, bérlakások építése céljából.

pdf
 33/2018-as HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2018. március 8-dikai gyűlésre. pdf
 34/2018-as HATÁROZAT a 2017-es évi helyi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról  pdf
 35/2018-as HATÁROZAT egyes tevékenységek pénzügyi támogatásáról a 2018-as évben.  pdf
 36/2018-as HATÁROZAT a város vagyonának 2017-es évi leltárának és egyes alapeszközök, illetve leltári tárgyak leírásának elfogadásáról.  pdf
 37/2018-as HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Zăvoi Burlan Mariannak.  pdf
 38/2018-as HATÁROZAT egy terület átengedéses bérbeadásáról.  pdf
 39/2018-as HATÁROZAT az ANL programból épített tömbházak, a Dávid Ferenc utca 1 szám alatti tömbházlakások állami magántulajdonba vételéről és alapeszközkénti beleltározásáról.  pdf
40/2018-as HATÁROZAT az ANL programból épített tömbházak bérleti szerződéseinek meghosszabításáról.  pdf
 41/2018-as HATÁROZAT egy terület átadásáról a Nemzeti Lakásügynökségnek, fiataloknak kiadandó bérlakások építése céljából.  pdf
 42/2018-as HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2018. április –június közötti időszakra.  pdf
 43/2018-as HATÁROZAT a Berde Mózes Unitárius Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról.  pdf
 44/2018-as HATÁROZAT a Petőfi Sándor Általános Iskolánál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról.  pdf
 45/2018-as HATÁROZAT a város tulajdonában lévő szolgálati lakások bérleti díja számítási módjának elfogadásáról.  pdf
 46/2018-as HATÁROZAT egy 12 m2-es terület közvetlen bérbeadásának jóváhagyásáról.  pdf
 47/2018-as HATÁROZAT egy szolgálati lakás kiutalásáról.  pdf
 48/2018-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 49/2018-as HATÁROZAT egy belterület megosztásának elfogadásáról.  pdf
 50/2018-as HATÁROZAT 3 parcella egyesítésének elfogadásáról.  pdf
 51/2018-as HATÁROZAT „A felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron" Program keretében a 2018-as évben kiutalt összegek elfogadásáról.  pdf
 52/2018-as HATÁROZAT a „Fiatfalvi Bürkény utca felújítása” beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
 53/2018-as HATÁROZAT a „Hargita utca felújítása” beruházási munkálat közbeszerzés utáni technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
 54/2018-as HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2018. április 23-dikai gyűlésre.  pdf
 55/2018-as HATÁROZAT a „Zeyk Domokos Szakközépiskola felújítása, modernizálása, kiterjesztése és ellátása” beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
 56/2018-as HATÁROZAT a 2019-es évi helyi adók és illetékek elfogadásáról.  pdf
 57/2018-as HATÁROZAT egy átjárási szolgalom törlésének jóváhagyása.  pdf
 58/2018-as HATÁROZAT egy vállalkozói inkubátorház létrehozására kötendő partnerség jóváhagyásáról Székelykeresztúr Város és Hargita Megye között  pdf
 59/2018-as HATÁROZAT egy vállalkozói inkubátorház létrehozására készített pályázat, valamint annak költségei és kapcsolódó tevékenységei jóváhagyásáról  pdf
 60/2018-as HATÁROZAT az Orbán Balázs Elméleti Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról.  pdf
 61/2018-as HATÁROZAT a város 2018-as évi költségvetésének kiegészítéséről.  pdf
 62/2018-as HATÁROZAT egy garázs bérbeadási szerződésének meghosszabbításáról.  pdf
 63/2018-as HATÁROZAT egy terület bérbeadási szerződésének meghosszabbításáról.  pdf
 64/2018-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 65/2018-as HATÁROZAT a Zata utcában lévő szociális lakások bérbeadási szerződésének meghosszabbításáról.  pdf
 66/2018-as HATÁROZAT egy Kossuth Lajos negyedi terület közvetlen átengedéses bérbeadásáról.  pdf
 67/2018-as HATÁROZAT egy Hargita utcai terület közvetlen átengedéses bérbeadásáról.  pdf
 68/2018-as HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásának elfogadásáról.  pdf
 69/2018-as HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásának elfogadásáról.  pdf
 70/2018-as HATÁROZAT egy terület Hargita megye javára történő használatba adásának elfogadásáról.  pdf
 71/2018-as HATÁROZAT egy székely kapu adományozásáról Ajka városnak.  pdf
 72/2018-as HATÁROZAT a Református Egyházzal kötendő együttműködés elfogadásáról.  pdf
 73/2018-as HATÁROZAT a város 2018-as évi költségvetésének kiegészítéséről.  pdf
 74/2018-as HATÁROZAT az Aquaserv R.T.-vel kötött bérbeadási szerződés meghosszabbításáról.  pdf
 75/2018-as HATÁROZAT az Aquaserv R.T.-vel kötött bérbeadási szerződés meghosszabbításáról.  pdf
 76/2018-as HATÁROZAT a SZILVESZTER COMPROD K.F.T.-vel kötött bérbeadási szerződés meghosszabbításáról.  pdf
 77/2018-as HATÁROZAT az IMPEX LINDA K.F.T.-vel kötött bérbeadási szerződések módosításáról.  pdf
 78/2018-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 79/2018-as HATÁROZAT a KUBOTA traktor havi üzemanyag-kvótájának elfogadásáról.  pdf
 80/2018-as HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásának elfogadásáról.  pdf
 81/2018-as HATÁROZAT a város közvagyonát tartalmazó lista módosításáról.  pdf
 82/2018-as HATÁROZAT a Helyi Tanács 55/2018-as számú határozatának módosításáról.  pdf
 83/2018-as HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2018. július-szeptember közötti időszakra.  pdf
 84/2018-as HATÁROZAT a Helyi Tanács 58/2018-as számú határozatának módosításáról.  pdf
 85/2018-as HATÁROZAT a Helyi Tanács 59/2018-as számú határozatának módosításáról.  pdf
 86/2018-as HATÁROZAT a városi kitüntetések odaítéléséről a 2018-as évben.  pdf
 87/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évi helyi költségvetés kiigazításáról.  pdf
 88/2018-as HATÁROZAT a Csekefalvi utca 6 szám alatti terület megosztásának elfogadásáról.  pdf
 89/2018-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról  pdf
 90/2018-as HATÁROZAT két ANL által épített lakás cseréjének elfogadásáról.  pdf
 91/2018-as HATÁROZAT egy bérbeadási szerződés módosításáról.  pdf
 92/2018-as HATÁROZAT egy szociális lakás bérbeadási szerződésének módosításáról.  pdf
 93/2018-as HATÁROZAT a 259/2018 számú bérbeadási szerződés átengedésének elfogadásáról.  pdf
 94/2018-as HATÁROZAT a 2018-2027 időszakra vonatkozó energetikai fejlesztési program elfogadásáról  pdf
 95/2018-as HATÁROZAT a „Városi közvilágítási rendszer energetikai fejlesztése” elnevezésű beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  pdf
 96/2018-as HATÁROZAT a „Malom utca felújítás ” munkálat közbeszerzés utáni technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  pdf
 97/2018-as HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásának elfogadásáról.  pdf
 98/2018-as HATÁROZAT a „Zata utca felújítása” beruházási munkálat megvalósíthatósági tanulmányának, valamint technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
 99/2018-as HATÁROZAT az „Ifjúsági és kulturális szabadidő központ létrehozása” beruházási munkálat megvalósíthatósági tanulmányának, valamint technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
 100/2018-as HATÁROZAT a „Zata utcai szociális lakások építése” beruházási munkálat megvalósíthatósági tanulmányának, valamint technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
 101/2018-as HATÁROZAT a „A lakósság életminőségének javítása egy ifjúsági és kulturális szabadidő központ létrehozása, szociális lakások építése és közlekedés biztosítása  egy közút felújításával” – elnevezésű program költségeinek elfogadásáról.  pdf
102/2018-as HATÁROZAT a „Zata utca felújítása” beruházási munkálat megvalósíthatósági tanulmányának, valamint technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
103/2018-as HATÁROZAT az „Ifjúsági és kulturális szabadidő központ létrehozása” beruházási munkálat megvalósíthatósági tanulmányának, valamint technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
104/2018-as HATÁROZAT a „Zata utcai szociális lakások építése” beruházási munkálat megvalósíthatósági tanulmányának, valamint technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
105/2018-as HATÁROZAT a „A lakósság életminőségének javítása egy ifjúsági és kulturális szabadidő központ létrehozása, szociális lakások építése és közlekedés biztosítása  egy közút felújításával” – elnevezésű program költségeinek elfogadásáról.  pdf
 106/2018-as HATÁROZAT egy terület a Hargita megye Tanácsa Szociális- és Gyerekvédelmi Igazgatósága javára történő ügykezelésébe adásának elfogadásáról.  pdf
 107/2018-as HATÁROZAT a Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények Vezetőtanácsába.  pdf
 108/2018-as HATÁROZAT a Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények Minőségbiztosítási bizottságaiba.  pdf
 109/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évi helyi költségvetés kiigazításáról.  pdf
 110/2018-as HATÁROZAT a Hargita utca tömbház lakrész alatti szolgálati lakás kiosztásának elfogadásáról.  pdf
 111/2018-as HATÁROZAT a 5060/2014 számú bérbeadási szerződés módosításáról.  pdf
 112/2018-as HATÁROZAT egy 15 m2-es terület közvetlen bérbeadásának elfogadásáról.  pdf
 113/2018-as HATÁROZAT a taxival történő személyszállítási szolgáltatás szervezési szabályzatának módosításáról.  pdf
 114/2018-as HATÁROZAT a 2014-2020 időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégia aktualizálásának elfogadásáról  pdf
 115/2018-as HATÁROZAT a „Szerelési munkálatok a közvilágítás rendszeren az ANL és Dávid Ferenc utcai lakónegyedben” munkálat közbeszerzés utáni technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  pdf
 116/2018-as HATÁROZAT a „Dávid Ferenc utca felújítása” munkálat közbeszerzés utáni technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  pdf
 117/2018-as HATÁROZAT a „Kis teljesítményű mikro-régiós vágópont építése Székelykeresztúron” elnevezésű beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  pdf
 118/2018-as HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásának elfogadásáról.  pdf
 119/2018-as HATÁROZAT egy Kossuth Lajos negyedi terület közvetlen átengedéses bérbeadásáról.  pdf
 120/2018-as HATÁROZAT Székelykeresztúr Város 2016-2026 időszakra vonatkozó hosszútávú városi mobilitási tervének aktualizálásáról.  pdf
 121/2018-as HATÁROZAT az AQUASERV R.T.-nek bérbe adott egyes gépek visszavételéről.  pdf
 122/2018-as HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2018. október-december közötti időszakra.  pdf
 123/2018-as HATÁROZAT a Marin Preda, Henter, Gábor Áron, valamint a fiatfalvi Kismező és Malom utcák megtervezésének jóváhagyásáról.  pdf
 124/2018-as HATÁROZAT a „Betfalvi mellékutca felújítása” beruházás technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról, a finanszírozási pályázat benyújtásáról, valamint a szükséges költségek helyi költségvetésből való biztosításáról.  pdf
 125/2018-as HATÁROZAT a város közvagyonát tartalmazó lista módosításáról.  pdf
 126/2018-as HATÁROZAT a város magánvagyonát tartalmazó lista módosításáról.  pdf
 127/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évi helyi költségvetés kiigazításáról.  pdf
 128/2018-as HATÁROZAT a „Városi közvilágítási rendszer energetikai fejlesztése” elnevezésű beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  pdf
 129/2018-as HATÁROZAT a 5914/2010 számú bérbeadási szerződés átengedésének elfogadásáról.  pdf
130/2018-as HATÁROZAT egy közterület ideiglenes használatának jóváhagyásáról. pdf
131/2018-as HATÁROZAT egy zonális városrendezési terv jóváhagyásáról, annak urbanisztikai kitételeinek módosításáról, egy napközi otthon építése és a gyalogos és autó-forgalom biztosítása céljából egy Orbán Balázs utcai helyszínen. pdf
 132/2018-as HATÁROZAT egy terület megvásárlásának jóváhagyásáról. pdf 
 133/2018-as HATÁROZAT a Dávid Ferenc utca 1 szám alatti B1-B2 számú A.N.L. által épített tömbház lakásainak eladási ára jóváhagyásáról. pdf 
 134/2018-as HATÁROZAT egy átjárási szolgalom jóváhagyásáról. pdf 
 135/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf 
 136/2018-as HATÁROZAT a város közvagyonába a Brassói Avicola RT-től átvett alapeszközök leltári értékének meghatározásáról. pdf 
137/2018-as HATÁROZAT a „Dávid Ferenc utca 1 szám alatt építendő 3. számú A.N.L. típusú tömbház” elnevezésű beruházási munkálat megvalósíthatósági tanulmányának technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
 138/2018-as HATÁROZAT a 2019-es évi helyi adók és illetékek elfogadásáról. pdf 
 139/2018-as HATÁROZAT a város tulajdonában lévő épületek és területek bérleti díjainak jóváhagyásáról a 2019-es évre. pdf 
 140/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf 
141/2018-as HATÁROZAT a város közvagyonából az ivóvíz és kanalizálási szolgáltatás végzéséhez kapcsolódó javak átadási listájának módosításáról. pdf
142/2018-as HATÁROZAT egy Zata utcai terület haszonbérleti jogának átruházásáról. pdf
143/2018-as HATÁROZAT a 2470/2017 számú haszonbérleti szerződés felbontásáról. pdf
144/2018-as HATÁROZAT egy ajándék elfogadásáról. pdf
145/2018-as HATÁROZAT a város költségvetéséből, vagy más forrásokból kiépített ivóvíz és kanalizálási rendszernek a város közvagyonába való bevételéről. pdf
146/2018-as HATÁROZAT a Dávid Ferencz lakónegyed 1 és 2 számú tömbházak A és B lépcsőház, valamint a Hargita utca P0 A lépcsőház lakói szerződésének meghosszabbításáról. pdf
 147/2018-as HATÁROZAT a Székelykeresztúr város, Dávid Ferencz utca 2. ţombház lépcsőházban lévő lakások cseréjének elfogadásáról. pdf 
 148/2018-as HATÁROZAT a szociális szolgáltatások 2019-es évi akciótervének elfogadásáról. pdf 
 149/2018-as HATÁROZAT az ANL által épített fiataloknak bérbe adott lakások bérleti szerződésének módosításáról. pdf 
150/2018-as HATÁROZAT egy tanácsosi munkakör előadói munkakörre való átalakjtásáról. pdf
 151/2018-as HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2019. január –március közötti időszakra.  pdf
152/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évi helyi költségvetés kiigazításáról.  pdf
   

Ki van itt?

Oldalainkat 789929 vendég és 33 tag böngészi

Cikkmegtekintések találatai
412161

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatala most már elérhető a facebookon is!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2019 - Székelykeresztúr Város Önkormányzata    |    hosting by gsystems.ro

Search