Határozatok - 2019

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

 A képviselői testület határozatai a 2019-es évben

 
1/2019-as HATÁROZAT egy adókedvezmény jóváhagyásáról a Keresztény Ifjak Együttélés Egyesületnek.     pdf
 2/2019-as HATÁROZAT egy adókedvezmény jóváhagyásáról a CJD Domus Alapítványnak.  pdf
 3/2019-as HATÁROZAT egy adókedvezmény jóváhagyásáról a Nyugdíjas Önsegélyező Pénztárnak.  pdf
 4/2019-as HATÁROZAT egyes bérleti szerződések meghosszabbításáról.  pdf
 5/2019-as HATÁROZAT a 2018-as évi helyi költségvetés többletének elfogadásáról.  pdf
 6/2019-as HATÁROZAT a polgármesteri Hivatal és a Helyi Tanács alárendeltségébe tartozó közintézmények alkalmazottai fizetési besorolásának elfogadásáról.  pdf
 7/2019-as HATÁROZAT a közérdekű munkálatok listája elfogadásáról a 2019-es évre.  pdf
 8/2019-as HATÁROZAT a helységgazdálkodás keretén belül elvégzendő munkálatok listája elfogadásáról a 2019-es évre.  pdf
 9/2019-as HATÁROZAT a „Betfalvi mellékutca felújítása” beruházás állami költségvetésből nem finanszírozott költségeinek biztosításáról a város helyi költségvetéséből.  pdf
 10/2019-as HATÁROZAT egy 74,30 m2-es terület átengedéses bérbeadásáról.  pdf
 11/2019-as HATÁROZAT egy 40 m2-es terület bérbeadásáról.  pdf
 12/2019-as HATÁROZAT a város 2019-as évi helyi költségvetése külföldi, nem visszatérítendő alapok részének elfogadásáról.  pdf
 13/2019-as HATÁROZAT a város 2019-as évi helyi költségvetése fejlesztési részének elfogadásáról.  pdf
 14/2019-as HATÁROZAT a 2018-as évi helyi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról.  pdf
 15/2019-as HATÁROZAT az AQUASERV R.T. által a 2018-as évre fizetett haszonbér összegének kiigazításáról.  pdf
 16/2019-as HATÁROZAT az AQUASERV R.T. által a 2019-es évre fizetendő haszonbér összegének elfogadásáról.  pdf
 17/2019-as HATÁROZAT az RDE HARGHITA K.F.T. által a 2019-as évre fizetendő haszonbér összegének elfogadásáról.  pdf
 18/2019-as HATÁROZAT az 5257/2013 számú bérleti szerződés meghosszabbításáról.  pdf
 19/2019-as HATÁROZAT az 595/2014 számú bérleti szerződés meghosszabbításáról.  pdf
 20/2019-as HATÁROZAT az 5060/2014 számú bérleti szerződés megszűnéséről.  pdf
 21/2019-as HATÁROZAT a „Villám-Fulger” Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő beavatkozási szerződés jóváhagyásáról.  pdf
 22/2019-as HATÁROZAT a Hargita utca P0 tömbház, A lépcsőház lakrészeinek eladásának elfogadásáról.  pdf
 23/2019-as HATÁROZAT a „Székelykeresztúri mikro régiós érdekeltségű vágópont megépítése” beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
 24/2019-as HATÁROZAT egy közterület ideiglenes használatának jóváhagyásáról.  pdf
 25/2019-as HATÁROZAT egy közterület ideiglenes használatának jóváhagyásáról.  pdf
 26/2019-as HATÁROZAT a város legelőgazdálkodási tervének jóváhagyásáról.  pdf
 27/2019-as HATÁROZAT a város erdejéből kitermelendő parcellák listájának elfogadásáról  pdf
 28/2019-as HATÁROZAT a város erdejéből kitermelendő faanyag eladásának jóváhagyásáról.  pdf
 29/2019-as HATÁROZAT a 15/2009-es számú szerződés második számú mellékletének elfogadásáról.  pdf
 30/2019-as HATÁROZAT egy adókedvezmény jóváhagyásáról a „Kolping család” Egyesületnek.  pdf
 31/2019-as HATÁROZAT egy adókedvezmény jóváhagyásáról a „Fehérlófia” Egyesületnek.  pdf
 32/2019-as HATÁROZAT egy adókedvezmény jóváhagyásáról Kádár Péternek.     pdf
 33/2019-as HATÁROZAT egyes átengedéses bérleti szerződések meghosszabbításáról.  pdf
 34/2019-as HATÁROZAT a város 2019-es évi helyi költségvetése külföldi, nem visszatérítendő alapok részének módosításáról.  pdf
 35/2019-as HATÁROZAT a város vagyonának 2018-as évi leltárának és egyes alapeszközök, illetve leltári tárgyak leírásának elfogadásáról.  pdf
 36/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 37/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 38/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 39/2019-as HATÁROZAT a „Dávid Ferenc utca felújítási munkálata” beruházás módosított technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  pdf
 40/2019-as HATÁROZAT a „Dávid Ferenc utca felújítási munkálata” beruházás állami költségvetésből nem finanszírozott költségeinek biztosításáról a város helyi költségvetéséből.  pdf
 41/2019-as HATÁROZAT a város közvagyona listájának módosításáról.  pdf
 42/2019-as HATÁROZAT a város tulajdonában levő haszongépjármű havi üzemanyag fogyasztásának megállapításáról.  pdf
 43/2019-as HATÁROZAT a Zeyk Domokos Szakközépiskolánál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról.  pdf
 44/2019-as HATÁROZAT egy Zonális Vársorendezési Terv elfogadásáról.  pdf
 45/2019-as HATÁROZAT Hargita megye Tanácsa Szociális- és Gyerekvédelmi Igazgatósága javára történő ügykezelési szerződésének elfogadásáról.  pdf
 46/2019-as HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásának elfogadásáról.  pdf
 47/2019-as HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2019. április-június közötti időszakra.  pdf
 48/2019-as HATÁROZAT a „Fiataloknak kiadandó bérlakások építése a Dávid Ferenc utca 1 szám, 30 lakrészes 3. tömbház” beruházás módosított technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  pdf
 49/2019-as HATÁROZAT a DJ 134A jelzésű útszakasz Székelykeresztúr város belterületére eső részének ideiglenes átadásáról Székelykeresztúr város ügykezeléséből Hargita Megye ügykezelésébe.  pdf
 50/2019-as HATÁROZAT a város képviselőjének megbízásáról, hogy az ivóvíz és kanalizálási szolgáltatás szabályzatának módosítását megszavazza az „AQUA INVEST” Fejlesztési Egyesület Közgyűlésén  pdf
 51/2019-as HATÁROZAT a város 2019-es évi helyi költségvetés elfogadásáról.  pdf
 52/2019-as HATÁROZAT  a Polgármesteri Hivatal, a „Molnár István” Múzeum és a Városi Könyvtár szervezeti felépítésének és munkaköri összetételének elfogadásáról.  pdf
 53/2019-as HATÁROZAT a 2019-es évi „Ifjúsági és felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron” Program elfogadásáról.  pdf
 54/2019-as HATÁROZAT a 2019-es évi „Kulturális tevékenységek és programok támogatása Székelykeresztúron” Program elfogadásáról.  pdf
 55/2019-as HATÁROZAT a 2019-es évi sport-támogatások program elfogadásáról.  pdf
 56/2019-as HATÁROZAT a Petőfi Sándor Általános Iskolánál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról.  pdf
 57/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 58/2019-as HATÁROZAT a város magánvagyonát tartalmazó lista módosításáról.  pdf
 59/2019-as HATÁROZAT a város közvagyonát tartalmazó lista módosításáról a beruházási munkálatok bevétele által.  pdf
 60/2019-as HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal működési szabályzatának elfogadásáról.  pdf
 61/2019-as HATÁROZAT a „Kossuth negyedi játszótér” beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
 62/2019-as HATÁROZAT a „Marin Preda, Henter, Gábor Áron, Malom és Kismező utcák felújítása” beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
 63/2019-as HATÁROZAT egy terület átengedéses bérbe vételéről.  pdf
 64/2019-as HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásának elfogadásáról.  pdf
 65/2019-as HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásának elfogadásáról.  pdf
 

66/2019-as HATÁROZAT a betfalvi ravatalozó ingyenes használatba adásának jóváhagyásáról betfalvi Református Egyháznak.

 pdf
 67/2019-as HATÁROZAT a Berde Mózes Unitárius Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról.  pdf
 68/2019-as HATÁROZAT a családi erőszak esetén közbelépő egység megalakításáról.  pdf
 69/2019-as HATÁROZAT a „Kulturális tevékenységek és programok támogatása Székelykeresztúron” pályázatokat elbíráló bizottság megalakításáról.  pdf
 70/2019-as HATÁROZAT egy sóskúti terület közvetlen átengedéses bérbeadásáról.  pdf
 71/2019-as HATÁROZAT a szociális lakások bérbeadási szerződésének meghosszabbításáról.  pdf
 72/2019-as HATÁROZAT egy 15 m2-es terület közvetlen bérbeadásáról.  pdf
 73/2019-as HATÁROZAT egy 12 m2-es terület közvetlen bérbeadásáról.  pdf
 74/2019-as HATÁROZAT a helyi adók és illetékek inflációval való módosításáról a 2020-as évre.  pdf
 75/2019-as HATÁROZAT a Helyi Tanács 138/2018-as számú Határozatának módosításáról.  pdf
 76/2019-as HATÁROZAT a „Városi közvilágítási rendszer energetikai fejlesztése” elnevezésű beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  pdf
 77/2019-as HATÁROZAT a köztisztasági közszolgáltatás szabályzatának elfogadásáról.  pdf
 78/2019-as HATÁROZAT az Orbán Balázs Elméleti Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról.  pdf
 79/2019-as HATÁROZAT a 2019-es évi helyi költségvetés módosításáról.  pdf
 80/2019-as HATÁROZAT a közösségi ingatlanok igazgatását betöltő személyek jóváhagyásának eljárásáról.  pdf
 81/2019-as HATÁROZAT „A felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron” Program keretében a 2019-es évben kiutalt összegek elfogadásáról.  pdf
 82/2019-as HATÁROZAT egy 438 m2-es terület közvetlen átengedéses bérbeadásáról.  pdf
 83/2019-as HATÁROZAT a 5914/2010 számú bérbeadási szerződés felbontásáról.  pdf
 84/2019-as HATÁROZAT a 11.380/2018 számú bérbeadási szerződés módosításáról.  pdf
 85/2019-as HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazandó Kollektív munkaszerződés jóváhagyásáról.  pdf
 86/2019-as HATÁROZAT egy elszigetelt gazdaság részvételének jóváhagyásáról a napelemes rendszerek kiépítésére vonatkozó programban.  pdf
 87/2019-as HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2019. július-szeptember közötti időszakra.  pdf
 88/2019-as HATÁROZAT egy P+E1 közösségi lakóépület részletes városrendezési tervének elfogadásáról.  pdf
 89/2019-as HATÁROZAT a városi kitüntetések odaítéléséről a 2019-es évben.  pdf
 90/2019-as HATÁROZAT a 2019-es évi helyi költségvetés kiigazításáról.  pdf
 91/2019-as HATÁROZAT a „Járda kiépítése a Fiatfalvi és Orbán Balázs utcában” munkálat technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  pdf
 92/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 93/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 94/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 95/2019-as HATÁROZAT a város magánvagyonát tartalmazó lista módosításáról.  pdf
 96/2019-as HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásának elfogadásáról.  pdf
 97/2019-as HATÁROZAT a Zata utca szociális lakások tehnikai-gazdasági mutatóinak a módosításáról.  pdf
 98/2019-as HATÁROZAT a város erdejéből kitermelendő faanyag eladásának jóváhagyásáról.  pdf
 99/2019-as HATÁROZAT a „Szociális lakások építése a Zata utcában, Székelykeresztúron” beruházás kiegészítő finanszírozásának biztosításáról a város helyi költségvetéséből.  pdf
 100/2019-as HATÁROZAT a 9072/2018 számú haszonbérleti szerződés felontásáról és egy felülépítési jog alapításáról.  pdf
 Tanácsülés jegyzökönyv 22.07.2019  pdf
 Tanácsülés jegyzökönyv 02.08.2019  pdf
 101/2019-as HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2019. augusztus 2-i ünnepi gyűlésre.  pdf
 102/2019-as HATÁROZAT egy Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról Székelykeresztúr Város, Hargita megye, (Románia) és Balatonkeresztúr Község, Marcali járás, Somogy megye, (Magyarország) között.  pdf
 103/2019-as HATÁROZAT a Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények Vezetőtanácsába.  pdf
 104/2019-as HATÁROZAT a Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények Minőségbiztosítási bizottságaiba.  pdf
 105/2019-as HATÁROZAT a HR-10-PSI rendszámú haszongépjármű ingyenes átadásáról a Petőfi Sándor Általános Iskolának.  pdf
 106/2019-as HATÁROZAT a 2019-es évi helyi költségvetés kiigazításáról.  pdf
 107/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 108/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 109/2019-as HATÁROZAT a város magánvagyonát tartalmazó lista módosításáról.  pdf
 110/2019-as HATÁROZAT a város közvagyonát tartalmazó lista módosításáról.  pdf
 111/2019-as HATÁROZAT az új sportpálya használata díjazásának meghatározásáról.  pdf
 112/2019-as HATÁROZAT a „Multifunkcionális helyiségek kialakításának megtervezése a Polgármesteri Hivatalnál” beruházási munkálat elfogadásáról.  pdf
 113/2019-as HATÁROZAT a 2170/1997-es számú átengedéses szerződés felbontásáról.  pdf
 114/2019-as HATÁROZAT a 1677/1999-es számú átengedéses szerződés felbontásáról.  pdf
 115/2019-as HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének változtatásáról.  pdf
 116/2019-as HATÁROZAT az “AQUA INVEST MUREȘ” Fejlesztési Egyesület Alapító iratának és Alapokmányának módosításáról.  pdf
 117/2019-as HATÁROZAT a Megyei köztisztasági szolgáltatás szabályzatának elfogadásáról az “SIMD Hargita” Fejlesztési Egyesület tagjai számára.  pdf
 118/2019-as HATÁROZAT a „48 lakrészes ingatlan felújítása és diákszállóvá alakítása” beruházási munkálat végleges értékének elfogadásáról.  pdf
 119/2019-as HATÁROZAT egy épületrész közvetlen bérbeadásának elfogadásáról az RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének.  pdf
 120/2019-as HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásának elfogadásáról.  pdf
 121/2019-as HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2019. október-december közötti időszakra.  pdf
 122/2019-as HATÁROZAT a köztisztasági díjak meghatározásáról.  pdf
 123/2019-as HATÁROZAT egyes vagyonelemek átadásáról az Orbán Balázs Elméleti Líceum adminisztrálásába.  pdf
 124/2019-as HATÁROZAT egyes vagyonelemek átadásáról a Zeyk Domokos Technológiai Líceum adminisztrálásába.  pdf
 125/2019-as HATÁROZAT egyes adózási könnyítések elfogadásáról.  pdf
 126/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 127/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 128/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 129/2019-as HATÁROZAT a 3140/2019 számú adminisztrálásba adási szerződés módosításáról.  pdf
 130/2019-as HATÁROZAT egy 12 m2-es terület közvetlen bérbeadásáról.  pdf
 131/2019-as HATÁROZAT egy 100 m2-es terület bevételéről a város közvagyonába.  pdf
 132/2019-as HATÁROZAT „Lakás és más kiegészítő funkciók, gyalogos és autós forgalom meghatározása” elnevezésű Zonális Városrendezési Terv elfogadásáról.  pdf
 133/2019-as HATÁROZAT a Mesevár Napközi Otthonnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról.  pdf
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Ki van itt?

Oldalainkat 794029 vendég és 33 tag böngészi

Cikkmegtekintések találatai
413797

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatala most már elérhető a facebookon is!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2019 - Székelykeresztúr Város Önkormányzata    |    hosting by gsystems.ro

Search