dr. Gellérd Imre

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

90 éve született és 30 éve halt meg dr. Gellérd Imre unitárius lelkész, tanár, teológiai szakíró


 
Székelybethlenfalván született 1920. január 3-án, korán árvaságra jutott, kénosi rokonai vették gondozásukba, s a falu unitárius papja támogatásával végezte el elemi iskolai tanulmányait, s a   a székelyudvarhelyi Stefan Octavian Iosif  román tannyelvű líceumban  érettségizett l939-ben. Vonzotta a tanári és az orvosi pálya, de végül még abban az évben a kolozsvári Unitárius Teológiai Akadémiára íratkozott be, amelyet l943-ban kitűnő mínősítéssel fejezett be. Feltűnő szónoki képessége korán megmutatkozott, s a teológia tanulmányozása mellett érdekelte a filozófia, a lélektan, a pedagógia és a szociológia is. 1941 őszén a Ferencz József Tudományegyetemen  a román-francia nyelv fakultására felételizett, a tanári képesítést 1946-ban szerezte meg. Eközben a teológiai tudományokban mélyült el, s l956-ban a Protestáns Teológiai Intézetben megszerezte a teológiai magiszteri fokozatot. Doktori disszertációját a prédikációirodalom és szertartásrend /homiletika és liturgia/ tárgyköréből merítette, de annak megvédésére már nem kerülhetett sor, s csak halála után l5 évvel, 1995-ben kaphatta meg a posthumus teológiai doktori címet. 
1944 márciusában a Székelykeresztúri Unitárius Gimnázium kollégiumának  felügyelő tanára lett, egyben segédlelkész, s a francia és a román nyelv tanára egészen 1949-ig. 1947-ben foglalta el  Siménfalván a lelkészi állást, s itt tartóztatták le 1959. november 6-án a Securitate megbízottai, Székelykeresztúrra majd Kolozsvárra szállították, s koholt vádak alapján 1960 márciusában hét évi börtönbüntetésre és kényszermunkára, további öt évi jogvesztésre ítélte a kolozsvári katonai törvényszék.1960 május l6-án a szamosújvári  börtönbe zárták, de októberben már a Duna-deltába irányították, 1963 őszén került vissza Szamosújvárra. Innen szabadult az általános amnesztia nyomán l964 közepén. Az embertelen  börtönviszonyok, a megerőltetett fizikai munka, a folyamatos lelki és fizikai terror sem törték meg, emelt fővel, tiszta lelkiismerettel  folytatta tovább szabadulása után lelkészi munkáját új munkahelyén  - Homoródaszentmártonban /l964/. Magányosan, elhagyatva, de töretlen hittel  munkálkodott egyházközsége és egyháza javára. Páratlan tudása, kiváló szónoki képessége ellenére sem kapott méltó állást a hányatott  börtönévek után. Doktori tézisét nem védhette meg, s a hatalom következetesen meggátolta abban , hogy a hőn óhajtott teológiai katedrát elnyerje, vagy egy kiemelkedő erdélyi unitárius közösség lelkésze legyen. A folyamatos megaláztatás, a mellőzöttség, a sorvasztó magány és társtalanság felőrölték egészségét. A megújuló zaklatások elől a halálba menekült, l980 január 3-án halt meg a székelyudvarhelyi kórházban.
Életében számos meséje, elbeszélése, verse, prédikációja jelent meg az időszakos unitárius sajtóban, ezeket Jakab  Dénes unitárius lelkész Meghalt Gellérd Imre  /Keresztény Magvető, 1980., 86. évf. 1-2. sz/ című nekrológjában vette számba. Leánya dr. Gellérd Judit, unitárius lelkész  A Liberté rabja. Dr. Gellérd Imre /1920-1980/, Kolozsvár, 2005. című önéletrajzi vallomásában meséli el mártír édesapja életét, s ugyancsak ő működött közre abban, hogy a hányatott sorsú doktori disszertáció napvilágot lásson. Az angol nyelvű változat után magyar nyelven is megjelent Négyszáz év unitárius prédikációirodalma címen, az Unitárius Egyház gondozásában 2002-ben Kolozsváron.   „Ez a könyv egy kultúra lelkébe enged bepillantanunk. Erdély történetéről sokan és sokat írtak, de legtöbbjük elsősorban a külső, történelmi tényezőkre összpontosított...
Gellérd Imre, néhai erdélyi unitárius lelkész-tudós e művében szélesre tárta azt az ablakot, melyen keresztül az erdélyi unitarizmus szívébe tekinthetünk. Ő a tizenhatodiktól a tizenkilencedik századvég unitárius prédikátorainak  nemcsak rendkívül átfogó, komplex bemutatására vállalkozott, de azt összefüggésbe hozta a prédikátorok korának jelentős filozófiai és vallási eszmeáramlataival.”- írja a könyv jelentőségéről prof. Dr. John C. Godbey Chicago-i egyháztörténész. Haszonnal forgathatjuk, szakértő és érdeklődő egyaránt, s várjuk, hogy összes írása mielőbb hozzáférhetővé váljék.
 
Fülöp Lajos

 

Cine este aici?

Avem 738287 vizitatori și 32 membri online

Afișări articole
391066

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Primaria Oraşului Cristuru Secuiesc acum se poate vizita si pe facebook!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2019 - Oraşul Cristuru Secuiesc    |    hosting by gsystems.ro

Search