Hotărâri - 2020

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

     

Hotărârile consiliului local din anul 2020      

 

 
HOTĂRÂREA nr. 1/2020 privind alegerea d-lui consilier Simó Béla ca președinte de ședință                                                                                                       pdf
 

HOTĂRÂREA nr. 2/2020 privind stabilirea salariilor de bază corespunzătoare funcţiei, gradului/treptei profesionale/categoriei de salarizare pentru funcţiile publice şi funcţiile de natură contractuală, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Cristuru Secuiesc, Muzeului orăşenesc, Bibliotecii orăşeneşti, Creșei orașenești şi aparatului propriu al Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc.

 pdf
HOTĂRÂREA nr. 3/2020 privind aprobarea deficitului bugetar pe anul 2019.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 4/2020 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2020.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 5/2020 privind aprobarea lucrărilor ce se execută în cadrul gospodăriei comunale pe anul 2020.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 6/2020 privind aprobarea reţelei şcolare din oraşul Cristuru Secuiesc pentru anul şcolar 2020-2021.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 7/2020 privind aprobarea documentaţiei de atribuire prin închiriere a Căminului cultural Filiaş, situat în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Filiaş nr. 188.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 8/2020 privind aprobarea documentaţiei de atribuire prin închiriere a Sălii de comunitate, situat în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Filiaş nr. 174.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 9/2020 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuies, str. nr. 1, Bl., apartament, jud. Harghita.  pdf

HOTĂRÂREA nr. 10/2020 privind aprobarea planului listei de investiţii pe anul 2020.

 pdf
HOTĂRÂREA nr. 11/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în urma finalizării procedurii de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţii ”Construire locuinte sociale în strada Zata, orașul Cristuru Secuisec”  pdf
HOTĂRÂREA nr. 12/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Amenajarea peisagistică pentru zona de agrement Sóskút, orașul Cristuru Secuiesc”  pdf
HOTĂRÂREA nr. 13/2020 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, pe anul 2020.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 14/2020 privind aprobarea modificării inventarului categoriilor de bunuri imobile care alcătuiesc domeniul privat al orașului Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 15/2020 privind aprobarea dobândirii unui drept de superficie.  pdf
   
   
   
   

Afișări articole
455725

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Primaria Oraşului Cristuru Secuiesc acum se poate vizita si pe facebook!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2020 - Oraşul Cristuru Secuiesc    |    hosting by gsystems.ro

Search