Hotărâri - 2017

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 

 Hotărârile consiliului local din anul 2017

 

HOTĂRÂREA nr. 1/2017 privind aprobarea scutirii de plata impozitului pe clădiri a Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor

pdf

HOTĂRÂREA nr. 2/2017 privind aprobarea contractului de publicitate ce se încheie cu S.C. HARGITA LINE S.R.L. pe anul 2017

pdf

HOTĂRÂREA nr. 3/2017 privind aprobarea atribuirii în proprietate a unui teren din proprietatea Statului Român

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 4/2017 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat in oraşul Cristuru Secuiesc, jud. Harghita

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 5/2017 privind aprobarea transformării funcţiei de medic în cadrul cabinetului medical din unităţile de învăţământ preuniversitar din ½ normă în normă întreagă

pdf

HOTĂRÂREA nr. 6/2017 privind aprobarea lucrărilor ce se execută în cadrul gospodăriei comunale pe anul 2017.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 7/2017 privind concesionarea unui teren aflat în proprietatea privată al oraşului.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 8/2017 privind aprobarea preţului de pornire a licitaţiei pentru valorificarea volumului de masă lemnoasă marcată în pădurea oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2017

pdf

HOTĂRÂREA nr. 9/2017 privind aprobarea excedentului bugetar pe anul 2016.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 10/2017 privind aprobarea excedentului bugetar al instituţiilor de învăţământ pe anul 2016

pdf

HOTĂRÂREA nr. 11/2017 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2017

pdf

HOTĂRÂREA nr. 12/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi după modificarea TVA pentru investiţia „Reabilitarea strada Harghitei din oraşul Cristuru Secuiesc, jud, Harghita”.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 13/2017 privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, actualizat după modificarea TVA, pentru investiţia „Reabilitarea strada Harghitei din oraşul Cristuru Secuiesc, jud, Harghita”.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 14/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi după modificarea TVA pentru investiţia „Reabilitarea strada Morii din oraşul Cristuru Secuiesc, jud, Harghita”.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 15/2017 privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, actualizat după modificarea TVA, pentru investiţia „Reabilitarea strada Morii din oraşul Cristuru Secuiesc, jud, Harghita”.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 16/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi după modificarea TVA pentru investiţia „Reabilitarea strada Dávid Ferenc din oraşul Cristuru Secuiesc, jud, Harghita”.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 17/2017 privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, actualizat după modificarea TVA, pentru investiţia „Reabilitarea strada Dávid Ferenc din oraşul Cristuru Secuiesc, jud, Harghita”.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 18/2017 privind încheierea acordului de parteneriat cu Parohia Unitariană din oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 19/2017 privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafaţă de 7,02 mp, aflat în proprietatea oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 20/2017 privind regularizarea nivelului de redevenţă datorată de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Târgu Mureş pe anul 2016.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 21/ privind aprobarea valorii estimative a redevenţei datorată de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Târgu Mureş pe anul 2017

pdf

HOTĂRÂREA nr. 22/2017 privind aprobarea nivelului de redevenţă datorată de S.C. RDE HARGHITA S.R.L. pe anul 2017.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 23/2017 privind aprobarea distincţiei onorifice „PRO LIBERTATE”  al oraşului Cristuru Secuiesc în anul 2017.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 24/2017 privind aprobariea modificării inventarului categoriilor de bunuri imobile care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 25/2017 privind transformarea unor funcţii nedidactice la Şcoala Gimnazială Petőfi Sándor

pdf

HOTĂRÂREA nr. 26/2017 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pe anul 2016.

pdf
completare: pdf

HOTĂRÂREA nr. 27/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului pe anul 2017.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 28/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, a Muzeului „Molnár István”, a Bibliotecii orăşeneşti şi a aparatului propriu al Consiliului Local.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 29/2017 privind aprobarea Programului general de finanţare a activităţilor de tineret şi cult din oraşul Cristuru Secuiesc pe anul 2017.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 30/2017 privind aprobarea „Programului anual de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2017.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 31/2017 privind aprobarea Programului anual de sprijinire a sportului din oraşul Cristuru Secuiesc pe anul 2017.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 32/2017 privind aprobarea modificarea taxelor de salubrizare aplicate de S.C. RDE HARGHITA S.R.L.                                                                 .

pdf

HOTĂRÂREA nr. 33/2017 privind aprobarea actului adiţional nr.1 şi anexe nr.2 la contractul nr. 15/2009

pdf

HOTĂRÂREA nr. 34/2017 privind rezlierea contractului de concesiune nr. 4005/2008

 

HOTĂRÂREA nr. 35/2017 privind închirierea directă a terenului aflat în proprietatea publică al oraşului

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 36/2017 privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 37/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Instalaţii de iluminat public A.N.L. şi cartierul rezidenţial în strada Dávid Ferencz din oraşul Cristuru Secuiesc, jud, Harghita”.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 38/2017 privind aprobarea participării la programul P.N.D.L. şi asigurarea cofinanţării din fonduri de la bugetul local pentru investiţia „Instalaţii de iluminat public A.N.L. şi cartierul rezidenţial în strada Dávid Ferencz din oraşul Cristuru Secuiesc, jud, Harghita”.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 39/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Reamenajare teren de sport cu infrastructura aferentă în oraşul Cristuru Secuiesc, jud, Harghita”.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 40/2017 privind aprobarea participării la programul P.N.D.L. şi asigurarea cofinanţării din fonduri de la bugetul local pentru investiţia „Reamenajare teren de sport cu infrastructura aferentă în oraşul Cristuru Secuiesc, jud, Harghita”.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 41/2017 privind modificarea Regulamentului de funcţionare a Sălii de sport, situat în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Harghitei nr. 14, aprobat cu Hotărârea nr. 53/2011

pdf

HOTĂRÂREA nr. 42/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Casei de cultură din oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 43/2017 privind prelungirea unor contracte de concesiune încheiate de Oraşul Cristuru Secuiesc

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 44/2017 privind aprobarea atestării al administratorului asociaţiei de proprietari Timafalvi - Garzon

pdf

HOTĂRÂREA nr. 45/2017 privind alegerea d-ei consilieră Simó Ildikó ca preşedinte de şedinţă

pdf

HOTĂRÂREA nr. 46/2017 privind transformarea unor funcţii nedidactice la Şcoala Gimnazială Petőfi Sándor

pdf

HOTĂRÂREA nr. 47/2017 privind  aprobarea Bilanţului contabile pe anul 2016 al S.C. ACATEL S.R.L.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 48/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor oraşului pe anul 2016 şi bunurilor propuse pentru casare.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 49/2017 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 50/2017 privind aprobarea trecerii în proprietatea publică al oraşului, a bunurilor realizat prin programul de extindere a sisemului de alimentare cu apă a localităţii şi a reţelei de canalizare menajeră pe străzile oraşului.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 51/2017 privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică al oraşului cuprinse în anexele la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 52/2017 privind transformarea unor funcţii contractuale ca urmarea promovării.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 53/2017 privind aprobarea anexei nr. 2 şi actului adiţional la Contractul nr. 15/2009.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 54/2017 privind desemnarea unui reprezentant al orașului Cristuru Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  „AQUA INVEST MUREŞ”.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 55/2017 privind prelungirea termenului de valabilitate al planului Urbanistic General şi al Regulamentului Local de Urbanism al oraşului Cristuru Secuiesc

pdf

HOTĂRÂREA nr. 56/2017 privind aprobarea convenţiei nr. 6088/2017 şi al contractului nr.6147/2017 cu Consiliul Judeţean Harghita şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

pdf

HOTĂRÂREA nr. 57/2017 privind aprobarea concesionării unui imobil din domeniul privat al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 58/2017 privind împuternicirea primarului oraşului Cristuru Secuiesc pentru parcurgerea etapelor de elaborare a documentaţiilor technico-economici aferente investiţiei Construire Centru de recreere Băile Sărate „Sóskút”

pdf

HOTĂRÂREA nr. 59/2017 privind constituirea cu titlu gratuit a unui drept de uz şi servitute de trecere către S.C. ELECTRICA TRANSILVANIA SUD S.A., SEE Harghita.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 60/2017 privind concesionarea directă a terenului cu suprafaţa de 192 mp. aflat în proprietatea publică al oraşului.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 61/2017 privind concesionarea directă a terenului cu suprafaţa de 80 mp. aflat în proprietatea publică al oraşului.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 62/2017 privind aprobarea sumelor acordate pentru proiecte depuse de cultele religioase din oraşul Cristuru Secuiesc pe anul 2017.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 63/2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 34/2017.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 64/2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126/2007.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 65/2017 privind aprobarea închirierii directă a unui teren cu suprafaţa de 15 mp, din domeniul public al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 66/2017 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 67/2017 privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii CONSTRUIRE CENTRU DE RECREERE BĂILE SĂRATE SÓSKÚT în oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 68/2017 privind aprobarea apartamentării imobilelor situate în oraşul Cristuru Secuiesc, Str. Dávid Ferenc nr. 1

pdf

HOTĂRÂREA nr. 69/2017 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară GORDON-TÂRNAVA.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 70/2017 privind aprobarea participării oraşului Cristuru Secuiesc la A.D.I GORDON Târnava.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 71/2017 privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Amenajare teren de joacă şi relaxare în cartierul Harghitei”.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 72/2017 privind transformarea unor funcţii publice de execiţie ca urmarea promovării.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 73/2017 privind aprobarea constituirii Grupului de lucru local pentru incluziunea cetăţenilor aparţinând minorităţii romilor.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 74/2017 privind aprobarea modificării Grupului de Iniţiativă locală.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 75/2017 privind aprobarea retragerii atestării a administratorului Asociaţiei de proprietari Timafalvi – Garzon şi atestarea noului administrator.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 76/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor Şcolii Gimnaziale „Petőfi Sándor” şi lista mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar propuse pentru casare

pdf

HOTĂRÂREA nr. 77/2017 privind alegerea d-nul consilier Demeter Levente ca preşedinte de şedinţă.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 78/2017 privind acordarea distincţiilor onorifice ale oraşului Cristuru Secuiesc în anul 2017.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 79/2017 privind acceptarea unei donaţii.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 80/2017 privind aprobarea unificării parcelare a terenurilor intravilane din oraşul Cristuru Secuiesc, str. Ady Endre.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 81/2017 privind aprobarea unificării parcelare a terenurilor intravilane din oraşul Cristuru Secuiesc, str. Sóskút.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 82/2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 83/2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici şi valorici pentru lucrarea de investiţie „Realizare pistă pentru biciclişti în oraşul Cristuru Secuiesc – tronson 2.”

pdf

HOTĂRÂREA nr. 84/2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici şi valorici pentru lucrarea de investiţie „Realizare pistă pentru biciclişti în oraşul Cristuru Secuiesc – tronson 3.”

pdf

HOTĂRÂREA nr. 85/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi valorici pentru investiţia „Rebilitarea imobilului cu 48 de apartamente în scopul amenajării locurilor de cazare pentru copii în oraşul Cristuru Secuiesc.”

pdf

HOTĂRÂREA nr. 86/2017 primarului privind aprobarea transformării unei funcţii de muncitor, ca urmare a promovării.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 87/2017 primarului privind aprobarea retragerii atestării a administratorului Asociaţiei de proprietari Timafalvi – Garzon.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 88/2017 privind aprobarea rezilierii actului adiţional nr. 2/2004 la contractul de vânzare-cumpărare nr. 12/20.05.2004.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 89/2017 privind completarea şi însuşirea inventarului care aparţin domeniului public al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 90/2017 pentru modificarea HCL nr. 94/2012 privind aprobarea Regulamentului de administrare şi utilizare a cimitirelor din oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 91/2017 privind aprobarea modificării cuantumului chiriilor pentrue locuinţele ANL din oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 92/2017 privind numirea comisiei speciale pentru reactualizarea inventarelor buburilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 93/2017 privind stabilirea salariilor de bază corespunzătoare funcţiei, gradului/treptei profesionale/categoriei de salarizare pentru funcţiile publice şi funcţiile de natură contractuală din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Cristuru Secuiesc, Muzeului orăşenesc, Bibliotecii orăşeneşti, Creşei orăşeneşti şi aparatului propriu al Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 94/2017 privind aprobarea reţelei şcolare din oraşul Cristuru Secuiesc valabil din 1 septembrie 2017.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 95/2017 privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2017.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 96/2017 privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici pentru investiţia „Amenajare teren de joacă şi relaxare în cartierul Harghitei în oraşul Cristuru Secuiesc”.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 97/2017 privind numirea unor consilieri ca reprezentanţi ai Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc în consiliile de administraţie a unităţilor de învăţământ din oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 98/2017 privind numirea unor consilieri ca reprezentanţi a Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ din oraşul Cristuru Secuiesc.

 

HOTĂRÂREA nr. 99/2017 privind aprobarea Contractului de intervenţie  care se încheie cu Asociaţia Pompierilor Voluntari „Villám-Fulger” din oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 100/2017 privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr. 4277/2005.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 101/2017 privind contestarea încetării de drept al contractului de concesiune nr. 903/2000.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 102/2017 privind aprobarea concesionării unui teren aflat în proprietatea oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 103/2017 privind aprobarea vânzării terenului situat în oraşul Cristuru Secuiesc, jud. Harghita, către d-l Farkas Imre.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 104/2017 privind aprobarea vânzării casei de locuit, situat în oraşul Cristuru Secuies, jud. Harghita, prin licitaţie publică.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 105/2017 privind aprobarea listei de prioritate în vederea repartizării locuinţelor construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 106/2017 privind aprobarea asocierii oraşului Cristuru Secuiesc cu Consiliul Judeţean Harghita în vederea participării la Programul „Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 107/2017 privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici pentru investiţia „Extindere iluminat public stradal Cristuru Secuiesc - Beteşti”.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 108/2017 privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici şi a scenariului ales pentru investiţia „Centru de recreere Băile sărate Sóskút”, oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 109/2017 privind aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Cristuru Secuiesc, Muzeului „Molnár István”, Bibliotecii orăşeneşti şi a aparatului propriu al Consiliului Local.

 

HOTĂRÂREA nr. 110/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Regulamentului de ordine interioară a Serviciului Public Social al Creşei din oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 111/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a ocupării terenurilor din domeniul public al oraşului pentru executarea lucrărilor de spargeri (săpături).

pdf

HOTĂRÂREA nr. 112/2017 privind aprobarea sumelor acordate pentru proiectele depuse de cultele religioase în cadrul „Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret şi a cultelor religioase din oraşul Cristuru Secuiesc”, pe anul 2017, al Consiliului Local Cristuru Secuiesc.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 113/2017 privin alegerea d-l consilier Bölöni László ca preşedinte de şedinţă.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 114/2017 privind reaprobarea co-finanţării Proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” cod CCI nr. 2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1, continuat prin Proiectul: “Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş, Cod SMIS 2014+ 106373” de către oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 115/2017 privind aprobarea desfacerii contractului pentru acordarea de servicii social-medicale nr. 1284/2016, încheiat cu CARITAS Alba Iulia.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 116/2017 privind stabilirea cotei parte din chirii care revine administratorului bunurilor închiriate din domeniul public al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 117/2017 privind transformarea unei funcţii publice de execuţie.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 118/2017 privind aprobarea Regulamentului consolidat şi armonizat al serviciului de salubrizare la nivel judeţean pentru localităţile membre ale A.D.I „Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor” Harghita.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 119/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018 în cadrul Primăriei oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 120/2017 privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2017.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 121/2017 privind aprobarea modificării cuantumului chiriilor pentru locuinţele ANL, situate în oraşul Cristuru Secuiesc, cartierul Dávid Ferenc.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 122/2017 privind aprobarea închirierii garajului , situat în oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 123/2017 privind prelungiriea contractului de dare în folosinţă nr. 9727/2012

pdf

HOTĂRÂREA nr. 124/2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2018.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 125/2017 privind aprobarea nivelurilor de chirii pe anul 2018 pentru închirierea spaţiilor şi terenurilor aflate în proprietatea publică şi privată a oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 126/2017 privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2017.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 127/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru Horticol Public – Învăţare în natură” – oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 128/2017 cu privire la însuşirea inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniului public al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 129/2017 privind aprobarea preţurilor de referinţă pe specii/grupe de specii pentru anul 2018.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 130/2017 privind aprobarea dezmembrării a imobilului teren intravilan din oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 131/2017 privind stabilirea nivelului indemnizaţiei lunare de care beneficiază consilierii locali în perioada 1 iulie 2017 – 31 decembrie 2021.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 132/2017 privind aprobarea desfacerii contractului de arendare nr. 4624/2013.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 133/2017 privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere încheiate de oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 134/2017 privind modificarea Hotărârii nr. 124/2017 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2018.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 135/2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 136/2017 privind aprobarea contractului de administrare a Sălii de sport cu 50 de locuri, situat în str. Arany János nr. 41.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 137/2017 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere între Liceul Teologic Unitarian „Berde Mózes” şi Banca Comercială Română.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 138/2017 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe sociale, situate în str. Zata.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 139/2017 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere a locuinţei ANL, situate în oraşul Cristuru Secuiesc

pdf

HOTĂRÂREA nr. 140/2017 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere aferente locuinţelor ANL, situate în oraşul Cristuru Secuiesc, cart. Dávid Ferencz Bl. 1, sc. A-B şi Bl. 2 sc. A-B.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 141/2017 privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL, situate în oraşul Cristuru Secuiesc

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 142/2017 privind aprobarea acordării bugetului personal complementar lunar pentru Sorosán Lóránt.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 143/2017 privind aprobarea acordării bugetului personal complementar lunar pentru Kibédi Klára.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 144/2017 privind aprobarea acordării bugetului personal complementar lunar pentru Gál Eszter.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 145/2017 privind aprobarea acordării bugetului personal complementar lunar pentru Jakabffy Edit.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 146/2017 privind aprobarea acordării bugetului personal complementar lunar pentru Ötves Domokos.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 147/2017 privind aprobarea acordării bugetului personal complementar lunar pentru Sebesi Klaudia.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 148/2017 privind aprobarea acordării bugetului personal complementar lunar pentru László Margit.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 149/2017 privind aprobarea nivelurilor de chirii pe anul 2018 pentru închirierea spaţiilor şi terenurilor aflate în proprietatea publică şi privată a oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 150/2017 privind stabilirea salariilor de bază corespunzătoare funcţiei, gradului/treptei profesionale/categoriei de salarizare pentru funcţiile publice şi funcţiile de natură contractuală, din cadrul aparatului de specialitate al aparatul de specialitate al primarului oraşului Cristuru Secuiesc, Muzeului orăşenesc, Bibliotecii orăşeneşti, Creşei orăşeneşti şi aparatului propriu al Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 151/2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Cristuru Secuiesc, judeţul Harghita.

pdf

HOTĂRÂREA nr. 152/2017 privind alegerea d-nul consilier Barabás Zoltán ca preşedinte de şedinţă.

 

pnrr

Afișări articole
1443878

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Primaria Oraşului Cristuru Secuiesc acum se poate vizita si pe facebook!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2024 - Oraşul Cristuru Secuiesc    |    hosting by gsystems.ro

Search