Határozatok - 2022

Evaluare utilizator: 1 / 5

Steluță activăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

     

A képviselõi testület határozatai a 2022-es évben      

 

 
    1/2022-es HATÁROZAT a köztisztasági szolgáltatás szerződésének meghosszabbításáról. pdf
    2/2022-es HATÁROZAT a városi iskolahálózat 2022-2023-as tanévre vonatkozó jóváhagyásáról. pdf
    3/2022-es HATÁROZAT egy Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról Székelykeresztúr Város, Hargita megye, (Románia) és Dunakeszi Város, Pest megye, (Magyarország) között. pdf
    4/2022-es HATÁROZAT egy Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról Székelykeresztúr Város, Hargita megye, (Románia) és Ajka Város, Veszprém megye, (Magyarország) között. pdf
     5/2022-es HATÁROZAT a 9568/2009 számú bérleti szerződés módosításáról. pdf
     6/2022-es HATÁROZAT a helységgazdálkodás keretén belül elvégzendő munkálatok listája elfogadásáról a 2022-es évre. pdf
     7/2022-es HATÁROZAT a közérdekű munkálatok listája elfogadásáról a 2022-es évre. pdf
     8/2022-es HATÁROZAT a város tulajdonában lévő épületek és területek bérleti díjainak jóváhagyásáról a 2022-es évre. pdf
     9/2022-es HATÁROZAT egy 18 m2-es terület közvetlen bérbe adásáról a Szabadság tér 54 szám alatt. pdf
     10/2022-es HATÁROZAT egyes bérleti szerződések meghosszabbításáról. pdf
     11/2022-es HATÁROZAT a szociális lakások bérleti szerződésének meghosszabbításáról. pdf
     12/2022-es HATÁROZAT a Dávid Ferencz lakónegyed 1 és 2 számú tömbházak A és B lépcsőház, valamint a Hargita utca P0 A lépcsőház lakói szerződésének meghosszabbításáról pdf
     13/2022-es HATÁROZAT egy, Andrási Domokossal kötött, bérleti szerződés átengedéséről. pdf
     14/2022-es HATÁROZAT egy Hargita utcai területrész haszonbérleti jogának átruházásáról pdf
     15/2022-es HATÁROZAT a 455/2019 számú bérleti szerződés meghosszabbításáról. pdf
     16/2022-es HATÁROZAT a 426/2021 számú bérleti szerződés meghosszabbításáról. pdf
     17/2022-es HATÁROZAT a 4140/2020 számú bérleti szerződésének megszüntetéséről. pdf
     18/2022-es HATÁROZAT egy lakrész kiutalásának jóváhagyásáról. pdf
     19/2022-es HATÁROZAT a 2570/2017 számú átengedéses bérbeadási szerződés meghosszabbításáról pdf
     20/2022-es HATÁROZAT a 767/2012 számú átengedéses bérbeadási szerződés meghosszabbításáról. pdf
     21/2022-es HATÁROZAT a 2239/2012 számú átengedéses bérbeadási szerződés meghosszabbításáról. pdf
     22/2022-es HATÁROZAT a 1517/2012 számú átengedéses bérbeadási szerződés meghosszabbításáról. pdf
     23/2022-es HATÁROZAT a 1518/2012 számú átengedéses bérbeadási szerződés meghosszabbításáról. pdf
     24/2022-es HATÁROZAT egy terület bérbe adási dokumentációjának elfogadásáról. pdf
     25/2022-es HATÁROZAT Farkas Attila gyűlésvezető elnökké való megválasztásáról. pdf
     26/2022-es HATÁROZAT az RDE HARGHITA K.F.T. által a 2022-es évre fizetendő haszonbér összegének elfogadásáról. pdf
     27/2022-es HATÁROZAT a 4479/2012 számú bérleti szerződés meghosszabbításáról. pdf
     28/2022-es HATÁROZAT a 7042/2014 számú bérleti szerződés módosításáról. pdf
     29/2022-es HATÁROZAT egy Orbán Balázs utca 9 szám alatti 20 m2-es terület haszonbérleti jogának átruházásáról. pdf
     30/2022-es HATÁROZAT egy Hargita utcai 24 m2-es terület haszonbérleti jogának átruházásáról. pdf
     31/2022-es HATÁROZAT egy Orbán Balázs utca 9 szám alatti 40 m2-es terület bérbe adásának jóváhagyásáról. pdf
     32/2022-es HATÁROZAT a Betfalva 115 szám alatti ingatlan bérbe adásának jóváhagyásáról. pdf
     33/2022-es HATÁROZAT a bel- és külterületek adózási besorolásának felülvizsgálatáról. pdf
     34/2022-es HATÁROZAT kivitelezési terv befejezése utáni költségek, valamint az aktualizált technikai és gazdasági mutatók elfogadásáról pdf
     35/2022-es HATÁROZAT a Nyugdíjasok Önsegélyező Pénztárának adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     36/2022-es HATÁROZAT a „Fehérlófia”Egyesületnek adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     37/2022-es HATÁROZAT a A „Kolping család” Egyesületnek adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     38/2022-es HATÁROZAT a CJD Domus Alapítványnak adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     39/2022-es HATÁROZAT a Keresztény Ifjak Együttélés Egyesületnek adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     40/2022-es HATÁROZAT a Kádár Péternek adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     41/2022-es HATÁROZAT Maróty Miklós Gézának és Marótyné Ugron Éva Ágnesnek adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     42/2022-es HATÁROZAT a város 2022-es évi helyi költségvetésének elfogadásáról. pdf
     43/2022-es HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal, a „Molnár István” Múzeum és a Városi Könyvtár szervezeti felépítésének és munkaköri összetételének elfogadásáról. pdf
     44/2022-es HATÁROZAT a 2022-es évi „Kulturális tevékenységek és programok támogatása Székelykeresztúron” Program elfogadásáról. pdf
     45/2022-es HATÁROZAT a „Kulturális tevékenységek és programok támogatása Székelykeresztúron” Program keretében leadandó pályázatok elbíráló bizottságának elfogadásáról. pdf
     46/2022-es HATÁROZAT a 2022-es évi „Ifjúsági és felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron” Program elfogadásáról. pdf
     47/2022-es HATÁROZAT a 2022-es évi sport-támogatások program elfogadásáról. pdf
     48/2022-es HATÁROZAT a Hargita Megye Tanácsával a fogyatékos személyek ellátásához való hozzájárulásról kötendő szerződés elfogadásáról. pdf
     49/2022-es HATÁROZAT a Hargita Megye Tanácsával a beutalt vagy gondozóhoz kihelyezett kiskorúak ellátásához való hozzájárulásról kötendő szerződés elfogadásáról. pdf
     50/2022-es HATÁROZAT az Orbán Balázs Elméleti Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról. pdf
     51/2022-es HATÁROZAT a város 2022-es évi helyi költségvetésének módosításáról. pdf
     52/2022-es HATÁROZAT a 2021-es évi helyi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról. pdf
     53/2022-es HATÁROZAT Koncz Hunor-János polgármester, Székelykeresztúr város nevében megkötött szerződések aláírására, valamint a szerződéseken alapuló módosítások kivitelezésére való felhatalmazásáról. pdf
     54/2022-es HATÁROZAT a „Fialtfalváért” Egyesületnek adandó illetékmentesség elfogadásáról. pdf
     55/2022-es HATÁROZAT a MATERRUM K.F.T.-nek adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     56/2022-es HATÁROZAT a CJD Domus Alapítványnak adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     57/2022-es HATÁROZAT egy ANL által épített lakások bérleti díjának aktualizálásáról. pdf
     58/2022-es HATÁROZAT egy Kordaberek utcai terület átadásáról a Közmunkaügyi és Fejlesztési Minisztériumnak, a Nemzeti Beruházási Társaságnak, egy bölcsőde megépítése céljából. pdf
     59/2022-es HATÁROZAT a „Regionális ivóvíz és kanalizálási rendszer fejlesztése” elnevezésű beruházás technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
     60/2022-es HATÁROZAT az ivóvíz és kanalizálási rendszer helyi és más forrásokból történt fejlesztéseinek a város köztulajdonába vételéről. pdf
     61/2022-es HATÁROZAT egy közhivatalnoki munkakör átalakításáról a Polgármesteri Hivatalnál. pdf
     62/2022-es HATÁROZAT egy Kossuth negyedi 2 m2-es terület közvetlen bérbe adásának jóváhagyásáról. pdf
     63/2022-es HATÁROZAT egy ajándékozás elfogadásáról. pdf
     64/2022-es HATÁROZAT a Betfalva 115 szám alatti ingatlan bérbe adási dokumentációjának jóváhagyásáról. pdf
     65/2022-es HATÁROZAT a 2022-es évre vonatkozó szociális tevékenységek tervezetének elfogadásáról. pdf
     66/2022-es HATÁROZAT a sürgős helyzetek besorolásának elfogadásáról, amely esetekben gyorssegély utalható ki. pdf
     67/2022-es HATÁROZAT a Helyi Tanács egyes határozatainak módosításáról. pdf
     68/2022-es HATÁROZAT a Berde Mózes Unitárius Teológiai Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról. pdf
     69/2022-es HATÁROZAT egy szolgálati lakrész kiutalásáról. pdf
     70/2022-es HATÁROZAT a város vagyona 2021-es évi leltárának és egyes alapeszközök, illetve leltári tárgyak leírásának elfogadásáról. pdf
     71/2022-es HATÁROZAT a helyi adók és illetékek inflációval való módosításáról a 2023-as évre. pdf
     72/2022-es HATÁROZAT egy ajándékozás elfogadásáról. pdf
     73/2022-es HATÁROZAT egy Kossuth Lajos negyedi terület átengedéses bérbeadásának kezdeményezéséről. pdf
     74/2022-es HATÁROZAT a betfalvi „Intelligens gázelosztó rendszer megvalósítása” elnevezésű beruházás pénzügyi kimutatásának és technikai-gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
     75/2022-es HATÁROZAT a Zeyk Domokos Technológiai Liceum beruházás pénzügyi kimutatásának és technikai-gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
     76/2022-es HATÁROZAT Simó Béla gyűlésvezető elnökké való megválasztásáról. pdf
     77/2022-es HATÁROZAT az APIA-val való kapcsolattartó személy megbízásáról. pdf
     78/2022-es HATÁROZAT a Helyi Tanács 168/2021 számú, Székelyudvarhely Térségének Közösségi Fejlesztési Társulása létrehozásról szóló Határozatának módosításáról. pdf
     79/2022-es HATÁROZAT az Egyes épületek feljavítása egy Vállalkozói Inkubátorház létrehozása céljából elnevezésű beruházás megvalósítási tervének aktualizálásáról. pdf
     80/2022-es HATÁROZAT a Petőfi Sándor Általános Iskolánál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról. pdf
     81/2022-es HATÁROZAT a Betfalva 115 szám alatti ingatlan bérbe adási dokumentációjának jóváhagyásáról. pdf
     82/2022-es HATÁROZAT egyes közigazgatási egységek kilépésének jóváhagyásáról az “AQUA INVEST MUREŞ” Közösségi Fejlesztési Egyesületből. pdf
     83/2022-es HATÁROZAT a Timafalvi utcai járdák feljavítása elnevezésű beruházás megvalósítási tervének és technikai-gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
     84/2022-es HATÁROZAT Fazakas Sándor tanácsos úr mandátuma visszaadásának tudomásul vétele és a tanácsosi hely megüresedetté nyilvánítása. pdf
     85/2022-es HATÁROZAT „A felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron” Program keretében a 2022-es évben kiutalt összegek elfogadásáról. pdf
     86/2022-es HATÁROZAT egy szolgálati lakrész kiutalásáról. pdf
     87/2022-es HATÁROZAT a városi temetők ügykezelésének átruházására vonatkozó iratok elfogadásáról. pdf
     88/2022-es HATÁROZAT a PRO URBE kitüntetés odaítéléséről a 2022-es évben. pdf
     89/2022-es HATÁROZAT a PRO URBE kitüntetés odaítéléséről a 2022-es évben. pdf
     90/2022-es HATÁROZAT egy területnek a város magánvagyonából a közvagyonba való átvételéről. pdf
     91/2022-es HATÁROZAT az 1-es Lakószövetség pénzügyi auditálásának jóváhagyása. pdf
     92/2022-es HATÁROZAT a Maros megyei ivóvíz szolgáltatás és kanalizálás 2014-2020 közötti időszakára vonatkozó regionális fejlesztési terv Ludas – Mezőméhes szakasza árstratégiájának elfogadásáról pdf
     93/2022-es HATÁROZAT a Maros megyei ivóvíz szolgáltatás és kanalizálás 2014-2020 közötti időszakára vonatkozó regionális fejlesztési terv Nyárád völgye, Nyárádkarácsony – Nyárádmagyarós szakasza árstratégiájának elfogadásáról. pdf
     94/2022-es HATÁROZAT Sebestyén Zsolt gyűlésvezető elnökké való megválasztásáról. pdf
     95/2022-es HATÁROZAT„A Molnár István Múzeum felújítása az energetikai hatékonyság növelése érdekében” terv, valamint az ehhez kapcsolódó költségek elfogadásáról. pdf
     96/2022-es HATÁROZAT a 122/2020 számú Határozat módosításáról. pdf
     97/2022-es HATÁROZAT a Köztisztasági szolgáltatás szervezési és működési Szabályzatának módosításáról. pdf
     98/2022-es HATÁROZAT az RDE HARGITA K.F.T. által használt, a köztisztasági szolgáltatásra vonatkozó szerződések modelljeinek elfogadásáról. pdf
     99/2022-es HATÁROZAT a PRO CULTURA kitüntetés odaítéléséről a 2022-es évben. pdf
     100/2022-es HATÁROZAT a PRO URBE kitüntetés odaítéléséről a 2022-es évben. pdf
     101/2022-es HATÁROZAT Sebestyén Zsolt gyűlésvezető elnökké való megválasztásáról augusztus-október időszakra. pdf
     102/2022-es HATÁROZAT egy Malom utcai terület átadásáról a Közmunkaügyi és Fejlesztési Minisztériumnak, a Nemzeti Beruházási Társaságnak, egy bölcsőde megépítése céljából. pdf
     103/2022-es HATÁROZAT a 2022-es évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
     104/2022-es HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról. pdf
     105/2022-es HATÁROZAT a 111/2017-es számú Határozat módosításáról. pdf
     106/2022-es HATÁROZAT az ELCOMEX K.F.T. 95/2020 számú zonális városrendezési tervének jóváhagyásáról. pdf
     107/2022-es HATÁROZAT a 2022-es évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
     108/2022-es HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról. pdf
     109/2022-es HATÁROZAT Székelykeresztúr város csatlakozásának jóváhagyásáról a „Harghita Business Center" Közösségi Fejlesztési Egyesülethez. pdf
     110/2022-es HATÁROZAT egyes területek átadásáról Székelykeresztúr város köztulajdonából a Román Állam köztulajdonába. pdf
     111/2022-es HATÁROZAT az ANL típusú lakások kiosztásának és bérbe adásának keretrendszerét meghatározó szabályzat elfogadásáról. pdf
     112/2022-es HATÁROZAT a Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények Vezetőtanácsába. pdf
     113/2022-es HATÁROZAT a 2022-es évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
     114/2022-es HATÁROZAT az „Orbán Balázs utcai esővíz-elvezető rendszer kiterjesztése” beruházás előtanulmányának, kivitelezési tervének, technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
     115/2022-es HATÁROZAT a Kossuth Lajos nergyedi hőközpontok kivételéről Székelykeresztúr város köztulajdonából. pdf
     116/2022-es HATÁROZAT két ANL által épített lakás elcserélésének jóváhagyásáról. pdf
     117/2022-es HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról. pdf
     118/2022-es HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról. pdf
     119/2022-es HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról. pdf
     120/2022-es HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról. pdf
     121/2022-es HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról. pdf
     122/2022-es HATÁROZAT a Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények Minőségbiztosítási bizottságaiba. pdf
     123/2022-es HATÁROZAT a Kossuth Lajos utca 2 szám alatti telek kataszteri megosztásának jóváhagyásáról. pdf
     124/2022-es HATÁROZAT egy átjárási szorgalom jóváhagyásáról. pdf
     125/2022-es HATÁROZAT a 2022-es évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
     126/2022-es HATÁROZAT a „Digitalizált szelektív hulladékgyűjtő ökológiai szigetek építése Székelykeresztúron” projekt jóváhagyásáról illetve az önkormányzati hulladékok integrált menedzsment renszereinek fejlesztése, modernizálása és bővítése városi szinten pdf
     127/2022-es HATÁROZAT Simó Ildikó gyűlésvezető elnökké való megválasztásáról. pdf
     128/2022-es HATÁROZAT költségvetés módosításra, a Napsugár Napközi otthon épületénél, az „Oktatási intézmények épületei energetikai hatékonyságának növelésére” nevű programban való részvételéről. pdf
     129/2022-es HATÁROZAT egy Küküllő utcai beltelek megvásárlásának jóváhagyásáról. pdf
     130/2022-es HATÁROZAT egy felülépítési jog átruházásáról. pdf
     131/2022-es HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról. pdf
     132/2022-es HATÁROZAT a 2022-es évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
     133/2022-es HATÁROZAT az erdők megközelíthetőségét fenntartó alap létrehozásáról. pdf
     134/2022-es HATÁROZAT egyes közigazgatási egységek belépésének jóváhagyásáról az “AQUA INVEST MUREŞ” Közösségi Fejlesztési Egyesületből. pdf
     135/2022-es HATÁROZAT egyes közigazgatási egységek kilépésének jóváhagyásáról az “AQUA INVEST MUREŞ” Közösségi Fejlesztési Egyesületből. pdf
     136/2022-es HATÁROZAT egyes közigazgatási egységek belépésének jóváhagyásáról az “AQUA INVEST MUREŞ” Közösségi Fejlesztési Egyesületből. pdf
     137/2022-es HATÁROZAT a Maros megyei ivóvíz szolgáltatás és kanalizálás 2014-2020 közötti időszakára vonatkozó regionális fejlesztési terv Ludas Mezőméhes szakasza árstratégiájának, valamint a 22/202.662/05.03.2010 számú megbízási szerződés mellékaktájának elfogadásáról. pdf
     138/2022-es HATÁROZAT a 2022-es évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
     139/2022-es HATÁROZAT a város tulajdonában lévő épületek és területek bérleti díjainak jóváhagyásáról a 2023-as évre pdf
     140/2022-es HATÁROZAT a „Villám-Fulger” Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési szerződés jóváhagyásáról. pdf
     141/2022-es HATÁROZAT a Szabadság tér 10 szám alatti orvosi rendelőben végzett beruházási munkálatok elfogadásáról pdf
     142/2022-es HATÁROZAT az erdők megközelíthetőségét fenntartó alap létrehozásáról. pdf
     143/2022-es HATÁROZAT a nem jogi személyként működő városi bölcsőde újra alakításáról, mint jogi személyként működő tanügyi intézmény „Székelykeresztúri Bölcsőde” elnevezéssel. pdf
     144/2022-es HATÁROZAT a Helyi Tanács az ANL típusú lakások kiosztásának és bérbe adásának keretrendszerét meghatározó szabályzat elfogadásáról szóló, 111/2022 számú Határozatának módosításáról. pdf
     145/2022-es HATÁROZAT egy társfinanszírozási megállapodás jóváhagyásról a „Roma portré, dokumentumfilm és fotógyűjtemény a romák és nem romák együttéléséről” pdf
     146/2022-es HATÁROZAT a „Budai Nagy Antal, Cserépcsűr és Kárahegy utcáknak az ivóvízelosztó hálózat és az utcák háztartási szennyvízhálózatának bővítése” beruházás kivitelezési tervének, valamint a technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról pdf
     147/2022-es HATÁROZAT a 2023-as évi helyi adók és illetékek elfogadásáról. pdf
     148/2022-es HATÁROZAT a 2022-es évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
     149/2022-es HATÁROZAT egy társfinanszírozási megállapodás jóváhagyásról. pdf
   

pnrr

Afișări articole
1443905

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Primaria Oraşului Cristuru Secuiesc acum se poate vizita si pe facebook!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2024 - Oraşul Cristuru Secuiesc    |    hosting by gsystems.ro

Search