Határozatok - 2018

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

 A képviselői testület határozatai a 2018-as évben

 
1/2018-as HATÁROZAT egy átjárási szolgalom jóváhagyásáról az ELECTRICA TRANSILVANIA SUD Rt. részére. pdf
2/2018-as HATÁROZAT a 1 03/2017 s zámú Határozat módosításáról.  pdf
3/2018-as HATÁROZAT egy terület megosztásának elfogadásáról. pdf
4/2018-as HATÁROZAT a 2017-es évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
5/2018-as HATÁROZAT a 2017-es év költségvetési többletének elfogadásáról.  pdf
6/2018-as HATÁROZAT a városban működő tanügyi intézmények iskolahálózatának az elfogadásáról 2018-2019 közötti iskolai évre.  pdf
7/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évre tervezett közérdekű munkálatok listájának jóváhagyásáról.  pdf
8/2018-as HATÁROZAT a helységgazdálkodás keretén belül elvégzendő munkálatok elfogadásáról.  pdf
9/2018-as HATÁROZAT a HARGITA LINE K.F.T.-vel kötendő együttműködési szerződés elfogadásáról.  pdf
10/2018-as HATÁROZAT a város erdejéből kitermelendő parcellák listájának elfogadásáról.  pdf
11/2018-as HATÁROZAT a város erdejéből kitermelendő faanyag eladásának jóváhagyásáról.  pdf
12/2018-as HATÁROZAT a 15/2009-es számú szerződés második számú mellékletének elfogadásáról.  pdf
13/2018-as HATÁROZAT egy adókedvezmény jóváhagyásáról a Nyugdíjas Önsegélyező Pénztárnak. pdf
14/2018-as HATÁROZAT a város 2018-as évi helyi költségvetés elfogadásáról. pdf
15/2018-as HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal, a Molnár István Múzeum és a Városi Könyvtár szervezeti felépítésének és munkaköri összetételének elfogadásáról. pdf
16/2018-as HATÁROZAT egy, a város tulajdonában lévő legelőrész bérbe adásáról. pdf
17/2018-as HATÁROZAT egy szolgálati lakás kiutalásáról. pdf
18/2018-as HATÁROZAT az 5257/2013 számú bérleti szerződés meghosszabbításáról. pdf
19/2018-as HATÁROZAT az AQUASERV Rt. által a 2017-es évre fizetett haszonbér összegének kiigazításáról. pdf
20/2018-as HATÁROZAT az AQUASERV Rt. által a 2018-as évre fizetendő haszonbér összegének elfogadásáról. pdf
21/2018-as HATÁROZAT az RDE HARGHITA Kft. által a 2018-as évre fizetendő haszonbér összegének elfogadásáról. pdf
22/2018-as HATÁROZAT egy munkálat közérdekűvé nyilvánításáról. pdf
23/2018-as HATÁROZAT a városi Kultúrház szervezési és működési szabályzatának módosításáról. pdf
24/2018-as HATÁROZAT a város tartalékában lévő tűzifa egy részének értékesítéséről. pdf
25/2018-as HATÁROZAT a Zeyk Domokos Szakközépiskola felújítása, modernizálása, kiterjesztése és ellátása beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról. pdf
26/2018-as HATÁROZAT a Városi sportpálya felújítása és szükséges felépítményeinek megvalósítása beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról. pdf
27/2018-as HATÁROZAT a Kecskés utca felújítása beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról. pdf
28/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évi sporttámogatások program elfogadásáról. pdf
29/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évi Kulturális tevékenységek és programok támogatása Székelykeresztúron program elfogadásáról. pdf

30/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évi Ifjúsági és felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron program elfogadásáról.

pdf

31/2018-as HATÁROZAT a Zeyk Domokos Technológiai Líceumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról.

pdf

32/2018-as HATÁROZAT egy terület ingyenes használatba adásáról a Nemzeti Lakásügynökségnek, bérlakások építése céljából.

pdf
 33/2018-as HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2018. március 8-dikai gyűlésre. pdf
 34/2018-as HATÁROZAT a 2017-es évi helyi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról  pdf
 35/2018-as HATÁROZAT egyes tevékenységek pénzügyi támogatásáról a 2018-as évben.  pdf
 36/2018-as HATÁROZAT a város vagyonának 2017-es évi leltárának és egyes alapeszközök, illetve leltári tárgyak leírásának elfogadásáról.  pdf
 37/2018-as HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Zăvoi Burlan Mariannak.  pdf
 38/2018-as HATÁROZAT egy terület átengedéses bérbeadásáról.  pdf
 39/2018-as HATÁROZAT az ANL programból épített tömbházak, a Dávid Ferenc utca 1 szám alatti tömbházlakások állami magántulajdonba vételéről és alapeszközkénti beleltározásáról.  pdf
40/2018-as HATÁROZAT az ANL programból épített tömbházak bérleti szerződéseinek meghosszabításáról.  pdf
 41/2018-as HATÁROZAT egy terület átadásáról a Nemzeti Lakásügynökségnek, fiataloknak kiadandó bérlakások építése céljából.  pdf
 42/2018-as HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2018. április –június közötti időszakra.  pdf
 43/2018-as HATÁROZAT a Berde Mózes Unitárius Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról.  pdf
 44/2018-as HATÁROZAT a Petőfi Sándor Általános Iskolánál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról.  pdf
 45/2018-as HATÁROZAT a város tulajdonában lévő szolgálati lakások bérleti díja számítási módjának elfogadásáról.  pdf
 46/2018-as HATÁROZAT egy 12 m2-es terület közvetlen bérbeadásának jóváhagyásáról.  pdf
 47/2018-as HATÁROZAT egy szolgálati lakás kiutalásáról.  pdf
 48/2018-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 49/2018-as HATÁROZAT egy belterület megosztásának elfogadásáról.  pdf
 50/2018-as HATÁROZAT 3 parcella egyesítésének elfogadásáról.  pdf
 51/2018-as HATÁROZAT „A felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron" Program keretében a 2018-as évben kiutalt összegek elfogadásáról.  pdf
 52/2018-as HATÁROZAT a „Fiatfalvi Bürkény utca felújítása” beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
 53/2018-as HATÁROZAT a „Hargita utca felújítása” beruházási munkálat közbeszerzés utáni technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
 54/2018-as HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2018. április 23-dikai gyűlésre.  pdf
 55/2018-as HATÁROZAT a „Zeyk Domokos Szakközépiskola felújítása, modernizálása, kiterjesztése és ellátása” beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
 56/2018-as HATÁROZAT a 2019-es évi helyi adók és illetékek elfogadásáról.  pdf
 57/2018-as HATÁROZAT egy átjárási szolgalom törlésének jóváhagyása.  pdf
 58/2018-as HATÁROZAT egy vállalkozói inkubátorház létrehozására kötendő partnerség jóváhagyásáról Székelykeresztúr Város és Hargita Megye között  pdf
 59/2018-as HATÁROZAT egy vállalkozói inkubátorház létrehozására készített pályázat, valamint annak költségei és kapcsolódó tevékenységei jóváhagyásáról  pdf
 60/2018-as HATÁROZAT az Orbán Balázs Elméleti Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról.  pdf
 61/2018-as HATÁROZAT a város 2018-as évi költségvetésének kiegészítéséről.  pdf
 62/2018-as HATÁROZAT egy garázs bérbeadási szerződésének meghosszabbításáról.  pdf
 63/2018-as HATÁROZAT egy terület bérbeadási szerződésének meghosszabbításáról.  pdf
 64/2018-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 65/2018-as HATÁROZAT a Zata utcában lévő szociális lakások bérbeadási szerződésének meghosszabbításáról.  pdf
 66/2018-as HATÁROZAT egy Kossuth Lajos negyedi terület közvetlen átengedéses bérbeadásáról.  pdf
 67/2018-as HATÁROZAT egy Hargita utcai terület közvetlen átengedéses bérbeadásáról.  pdf
 68/2018-as HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásának elfogadásáról.  pdf
 69/2018-as HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásának elfogadásáról.  pdf
 70/2018-as HATÁROZAT egy terület Hargita megye javára történő használatba adásának elfogadásáról.  pdf
 71/2018-as HATÁROZAT egy székely kapu adományozásáról Ajka városnak.  pdf
 72/2018-as HATÁROZAT a Református Egyházzal kötendő együttműködés elfogadásáról.  pdf
 73/2018-as HATÁROZAT a város 2018-as évi költségvetésének kiegészítéséről.  pdf
 74/2018-as HATÁROZAT az Aquaserv R.T.-vel kötött bérbeadási szerződés meghosszabbításáról.  pdf
 75/2018-as HATÁROZAT az Aquaserv R.T.-vel kötött bérbeadási szerződés meghosszabbításáról.  pdf
 76/2018-as HATÁROZAT a SZILVESZTER COMPROD K.F.T.-vel kötött bérbeadási szerződés meghosszabbításáról.  pdf
 77/2018-as HATÁROZAT az IMPEX LINDA K.F.T.-vel kötött bérbeadási szerződések módosításáról.  pdf
 78/2018-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 79/2018-as HATÁROZAT a KUBOTA traktor havi üzemanyag-kvótájának elfogadásáról.  pdf
 80/2018-as HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásának elfogadásáról.  pdf
 81/2018-as HATÁROZAT a város közvagyonát tartalmazó lista módosításáról.  pdf
 82/2018-as HATÁROZAT a Helyi Tanács 55/2018-as számú határozatának módosításáról.  pdf
 83/2018-as HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2018. július-szeptember közötti időszakra.  pdf
 84/2018-as HATÁROZAT a Helyi Tanács 58/2018-as számú határozatának módosításáról.  pdf
 85/2018-as HATÁROZAT a Helyi Tanács 59/2018-as számú határozatának módosításáról.  pdf
 86/2018-as HATÁROZAT a városi kitüntetések odaítéléséről a 2018-as évben.  pdf
 87/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évi helyi költségvetés kiigazításáról.  pdf
 88/2018-as HATÁROZAT a Csekefalvi utca 6 szám alatti terület megosztásának elfogadásáról.  pdf
 89/2018-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról  pdf
 90/2018-as HATÁROZAT két ANL által épített lakás cseréjének elfogadásáról.  pdf
 91/2018-as HATÁROZAT egy bérbeadási szerződés módosításáról.  pdf
 92/2018-as HATÁROZAT egy szociális lakás bérbeadási szerződésének módosításáról.  pdf
 93/2018-as HATÁROZAT a 259/2018 számú bérbeadási szerződés átengedésének elfogadásáról.  pdf
 94/2018-as HATÁROZAT a 2018-2027 időszakra vonatkozó energetikai fejlesztési program elfogadásáról  pdf
 95/2018-as HATÁROZAT a „Városi közvilágítási rendszer energetikai fejlesztése” elnevezésű beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  pdf
 96/2018-as HATÁROZAT a „Malom utca felújítás ” munkálat közbeszerzés utáni technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  pdf
 97/2018-as HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásának elfogadásáról.  pdf
 98/2018-as HATÁROZAT a „Zata utca felújítása” beruházási munkálat megvalósíthatósági tanulmányának, valamint technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
 99/2018-as HATÁROZAT az „Ifjúsági és kulturális szabadidő központ létrehozása” beruházási munkálat megvalósíthatósági tanulmányának, valamint technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
 100/2018-as HATÁROZAT a „Zata utcai szociális lakások építése” beruházási munkálat megvalósíthatósági tanulmányának, valamint technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
 101/2018-as HATÁROZAT a „A lakósság életminőségének javítása egy ifjúsági és kulturális szabadidő központ létrehozása, szociális lakások építése és közlekedés biztosítása  egy közút felújításával” – elnevezésű program költségeinek elfogadásáról.  pdf
102/2018-as HATÁROZAT a „Zata utca felújítása” beruházási munkálat megvalósíthatósági tanulmányának, valamint technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
103/2018-as HATÁROZAT az „Ifjúsági és kulturális szabadidő központ létrehozása” beruházási munkálat megvalósíthatósági tanulmányának, valamint technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
104/2018-as HATÁROZAT a „Zata utcai szociális lakások építése” beruházási munkálat megvalósíthatósági tanulmányának, valamint technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.  pdf
105/2018-as HATÁROZAT a „A lakósság életminőségének javítása egy ifjúsági és kulturális szabadidő központ létrehozása, szociális lakások építése és közlekedés biztosítása  egy közút felújításával” – elnevezésű program költségeinek elfogadásáról.  pdf
 106/2018-as HATÁROZAT egy terület a Hargita megye Tanácsa Szociális- és Gyerekvédelmi Igazgatósága javára történő ügykezelésébe adásának elfogadásáról.  pdf
 107/2018-as HATÁROZAT a Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények Vezetőtanácsába.  pdf
 108/2018-as HATÁROZAT a Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények Minőségbiztosítási bizottságaiba.  pdf
 109/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évi helyi költségvetés kiigazításáról.  pdf
 110/2018-as HATÁROZAT a Hargita utca tömbház lakrész alatti szolgálati lakás kiosztásának elfogadásáról.  pdf
 111/2018-as HATÁROZAT a 5060/2014 számú bérbeadási szerződés módosításáról.  pdf
 112/2018-as HATÁROZAT egy 15 m2-es terület közvetlen bérbeadásának elfogadásáról.  pdf
 113/2018-as HATÁROZAT a taxival történő személyszállítási szolgáltatás szervezési szabályzatának módosításáról.  pdf
 114/2018-as HATÁROZAT a 2014-2020 időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégia aktualizálásának elfogadásáról  pdf
 115/2018-as HATÁROZAT a „Szerelési munkálatok a közvilágítás rendszeren az ANL és Dávid Ferenc utcai lakónegyedben” munkálat közbeszerzés utáni technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  pdf
 116/2018-as HATÁROZAT a „Dávid Ferenc utca felújítása” munkálat közbeszerzés utáni technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  pdf
 117/2018-as HATÁROZAT a „Kis teljesítményű mikro-régiós vágópont építése Székelykeresztúron” elnevezésű beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  pdf
 118/2018-as HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásának elfogadásáról.  pdf
 119/2018-as HATÁROZAT egy Kossuth Lajos negyedi terület közvetlen átengedéses bérbeadásáról.  pdf
 120/2018-as HATÁROZAT Székelykeresztúr Város 2016-2026 időszakra vonatkozó hosszútávú városi mobilitási tervének aktualizálásáról.  pdf
 121/2018-as HATÁROZAT az AQUASERV R.T.-nek bérbe adott egyes gépek visszavételéről.  pdf
 122/2018-as HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2018. október-december közötti időszakra.  pdf
 123/2018-as HATÁROZAT a Marin Preda, Henter, Gábor Áron, valamint a fiatfalvi Kismező és Malom utcák megtervezésének jóváhagyásáról.  pdf
 124/2018-as HATÁROZAT a „Betfalvi mellékutca felújítása” beruházás technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról, a finanszírozási pályázat benyújtásáról, valamint a szükséges költségek helyi költségvetésből való biztosításáról.  pdf
 125/2018-as HATÁROZAT a város közvagyonát tartalmazó lista módosításáról.  pdf
 126/2018-as HATÁROZAT a város magánvagyonát tartalmazó lista módosításáról.  pdf
 127/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évi helyi költségvetés kiigazításáról.  pdf
 128/2018-as HATÁROZAT a „Városi közvilágítási rendszer energetikai fejlesztése” elnevezésű beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  pdf
 129/2018-as HATÁROZAT a 5914/2010 számú bérbeadási szerződés átengedésének elfogadásáról.  pdf
130/2018-as HATÁROZAT egy közterület ideiglenes használatának jóváhagyásáról. pdf
131/2018-as HATÁROZAT egy zonális városrendezési terv jóváhagyásáról, annak urbanisztikai kitételeinek módosításáról, egy napközi otthon építése és a gyalogos és autó-forgalom biztosítása céljából egy Orbán Balázs utcai helyszínen. pdf
 132/2018-as HATÁROZAT egy terület megvásárlásának jóváhagyásáról. pdf 
 133/2018-as HATÁROZAT a Dávid Ferenc utca 1 szám alatti B1-B2 számú A.N.L. által épített tömbház lakásainak eladási ára jóváhagyásáról. pdf 
 134/2018-as HATÁROZAT egy átjárási szolgalom jóváhagyásáról. pdf 
 135/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf 
 136/2018-as HATÁROZAT a város közvagyonába a Brassói Avicola RT-től átvett alapeszközök leltári értékének meghatározásáról. pdf 
137/2018-as HATÁROZAT a „Dávid Ferenc utca 1 szám alatt építendő 3. számú A.N.L. típusú tömbház” elnevezésű beruházási munkálat megvalósíthatósági tanulmányának technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
 138/2018-as HATÁROZAT a 2019-es évi helyi adók és illetékek elfogadásáról. pdf 
 139/2018-as HATÁROZAT a város tulajdonában lévő épületek és területek bérleti díjainak jóváhagyásáról a 2019-es évre. pdf 
 140/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf 
141/2018-as HATÁROZAT a város közvagyonából az ivóvíz és kanalizálási szolgáltatás végzéséhez kapcsolódó javak átadási listájának módosításáról. pdf
142/2018-as HATÁROZAT egy Zata utcai terület haszonbérleti jogának átruházásáról. pdf
143/2018-as HATÁROZAT a 2470/2017 számú haszonbérleti szerződés felbontásáról. pdf
144/2018-as HATÁROZAT egy ajándék elfogadásáról. pdf
145/2018-as HATÁROZAT a város költségvetéséből, vagy más forrásokból kiépített ivóvíz és kanalizálási rendszernek a város közvagyonába való bevételéről. pdf
146/2018-as HATÁROZAT a Dávid Ferencz lakónegyed 1 és 2 számú tömbházak A és B lépcsőház, valamint a Hargita utca P0 A lépcsőház lakói szerződésének meghosszabbításáról. pdf
 147/2018-as HATÁROZAT a Székelykeresztúr város, Dávid Ferencz utca 2. ţombház lépcsőházban lévő lakások cseréjének elfogadásáról. pdf 
 148/2018-as HATÁROZAT a szociális szolgáltatások 2019-es évi akciótervének elfogadásáról. pdf 
 149/2018-as HATÁROZAT az ANL által épített fiataloknak bérbe adott lakások bérleti szerződésének módosításáról. pdf 
150/2018-as HATÁROZAT egy tanácsosi munkakör előadói munkakörre való átalakjtásáról. pdf
 151/2018-as HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2019. január –március közötti időszakra.  pdf
152/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évi helyi költségvetés kiigazításáról.  pdf
   

pnrr

Cikkmegtekintések találatai
1443902

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatala most már elérhető a facebookon is!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2024 - Székelykeresztúr Város Önkormányzata    |    hosting by gsystems.ro

Search