Határozatok - 2020

Olvasóink értékelése: 5 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktív
 

     

A képviselői testület határozatai a 2020-as évben      

 

 
 1/2020-as HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2020. január 16-kai gyűlésre.                                                                                                        pdf
 

2/2020-as HATÁROZAT a polgármesteri Hivatal és a Helyi Tanács alárendeltségébe tartozó közintézmények alkalmazottai fizetési besorolásának elfogadásáról.

 pdf
 3/2020-as HATÁROZAT a 2019-es évi helyi költségvetés hiányának elfogadásáról szóló rendeletének jóváhagyásáról.  pdf
 4/2020-as HATÁROZAT a közérdekű munkálatok listája elfogadásáról a 2020-as évre.  pdf
 5/2020-as HATÁROZAT a helységgazdálkodás keretén belül elvégzendő munkálatok listája elfogadásáról a 2020-as évre.  pdf
 6/2020-as HATÁROZAT a városi iskolahálózat 2020-2021-es tanévre vonatkozó jóváhagyásáról.  pdf
 7/2020-as HATÁROZAT a fiatfalvi Kultúrotthon bérbeadásának odaítélési dokumentációjáról.  pdf
 8/2020-as HATÁROZAT a fiatfalvi Közösségi terem bérbeadásának odaítélési dokumentációjáról.  pdf
 9/2020-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf

10/2020-as HATÁROZAT a 2020-as évi beruházási lista tervezetének elfogadásáról.

 pdf
 11/2020-as HATÁROZAT a „Szociális lakások építése” beruházás módosított technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  pdf
 12/2020-as HATÁROZAT a „Sóskúti területrendezés” beruházás megvalósíthatósági tanulmányának, valamint technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  pdf
 13/2020-as HATÁROZAT a 2020-as évre vonatkozó szociális tevékenységek tervezetének elfogadásáról.  pdf
 14/2020-as HATÁROZAT a város magánvagyonát tartalmazó lista módosításáról.  pdf
 15/2020-as HATÁROZAT egy felülépítési jog alapításáról.  pdf
 16/2020-as HATÁROZAT a város 2020-as évi helyi költségvetés elfogadásáról.  pdf
 17/2020-as HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal, a „Molnár István” Múzeum és a Városi Könyvtár szervezeti felépítésének és munkaköri összetételének elfogadásáról.  pdf
 18/2020-as HATÁROZAT a városi főjegyző 2019-es évi tevékenységének értékelő bizottságában részt vevő tanácsosok nevesítéséről.  pdf
 19/2020-as HATÁROZAT a 2020-as évi „Kulturális tevékenységek és programok támogatása Székelykeresztúron” Program elfogadásáról.  pdf
 20/2020-as HATÁROZAT a „Kulturális tevékenységek és programok támogatása Székelykeresztúron” Program keretében leadandó pályázatok elbíráló bizottságának elfogadásáról. pdf
 21/2020-as HATÁROZAT a 2020-as évi „Ifjúsági és felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron” Program elfogadásáról.  pdf
 22/2020-as HATÁROZAT a 2020-as évi sport-támogatások program elfogadásáról.  pdf
 23/2020-as HATÁROZAT az RDE HARGHITA K.F.T. által a 2020-as évre fizetendő haszonbér összegének elfogadásáról.  pdf
 24/2020-as HATÁROZAT az AQUASERV R.T. által a 2020-as évre fizetendő haszonbér összegének elfogadásáról  pdf
 25/2020-as HATÁROZAT egy közterület ideiglenes használatának jóváhagyásáról.  pdf
 26/2020-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
 27/2020-as HATÁROZAT két ANL által épített lakás elcserélésének jóváhagyásáról.  pdf
 28/2020-as HATÁROZAT egy terület bérleti szerződésének meghosszabbításáról.  pdf
 29/2020-as HATÁROZAT a Nyugdíjasok Önsegélyező Pénztárának adandó adókedvezmény elfogadásáról.  pdf
 30/2020-as HATÁROZAT a Kádár Péternek adandó adókedvezmény elfogadásáról.  pdf
 31/2020-as HATÁROZAT a „Fehérlófia”Egyesületnek adandó adókedvezmény elfogadásáról.  pdf
 32/2020-as HATÁROZAT a A „Kolping család” Egyesületnek adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
 33/2020-as HATÁROZAT a CJD Domus Alapítványnak adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
 34/2020-as HATÁROZAT a Keresztény Ifjak Együttélés Egyesületnek adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
 35/2020-as HATÁROZAT a város vagyonának 2019-es évi leltárának és egyes alapeszközök, illetve leltári tárgyak leírásának elfogadásáról. pdf
 36/2020-as HATÁROZAT a 2019-es évi helyi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról. pdf
 37/2020-as HATÁROZAT a Helyi Tanács szervezési és működési szabályzatának elfogadásáról. pdf
 38/2020-as HATÁROZAT a hóeltakarítási, az utak fagyban való működtetésének fenntartására vonatkozó közszolgáltatás szabályzatának és megvalósítási leírásának elfogadásáról. pdf
 39/2020-as HATÁROZAT a közvilágítási közszolgáltatás szabályzatának és megvalósítási leírásának elfogadásáról. pdf
 40/2020-as HATÁROZAT a város övezetében végzendő fertőtlenítési közszolgáltatás szabályzatának elfogadásáról. pdf
 41/2020-as HATÁROZAT a 15/2009-es számú szerződés második számú mellékletének elfogadásáról. pdf
 42/2020-as HATÁROZAT a Berde Mózes Unitárius Gimnázium javainak éves leltáráról és  a leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról. pdf
 43/2020-as HATÁROZAT Maróty Miklós Gézának és Marótyné Ugron Éva Ágnesnek adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
 44/2020-as HATÁROZAT a város képviselőjének megbízásáról, hogy az ivóvíz és kanalizálási szolgáltatás árkiigazításáról szavazzon az „AQUA INVEST” Fejlesztési Egyesület Közgyűlésén. pdf
 45/2020-as HATÁROZAT a székelykeresztúri „Villám-Fulger” Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról. pdf
 46/2020-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról. pdf
  47/2020-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról. pdf 
  48/2020-as HATÁROZAT Szakács Domokos gyűlésvezető elnökké való megválasztásáról. pdf 
  HOTĂRÂREA nr. 49/2020 Privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al orașului Cristuru Secuiesc. pdf 
 50/2020-as HATÁROZAT a város Integrált Fejlesztési Stratégiája a 2021-2027-es időszakra elnevezésű tanulmány elfogadásáról. pdf
 51/2020-as HATÁROZAT egy utca elnevezéséről. pdf
 52/2020-as HATÁROZAT a forgalmi rend megváltoztatásáról a Varga Katalin utcában. pdf
 53/2020-as HATÁROZAT a helyi adók és illetékek inflációval való módosításáról a 2021-es évre. pdf
 54/2020-as HATÁROZAT a Helyi Tanács 136/2019-as számú, a helyi adók és illetékek elfogadásáról szóló Határozatának módosításáról. pdf
 55/2020-as HATÁROZAT egy közigazgatási egység csatlakozásáról az „AQUA INVEST” Fejlesztési Egyesülethez. pdf
 56/2020-as HATÁROZAT egy közigazgatási egység kilépéséről az „AQUA INVEST” Fejlesztési Egyesületből. pdf
 57/2020-as HATÁROZAT a köztisztasági közszolgáltatás megvalósítási leírásának elfogadásáról. pdf
 58/2020-as HATÁROZAT a város 2020-as évi helyi költségvetésének kiigazításáról. pdf
 59/2020-as HATÁROZAT a Helyi Tanács egyes határozatainak visszavonásáról. pdf
60/2020-as HATÁROZAT a város magánvagyonát tartalmazó lista módosításáról. pdf
 61/2020-as HATÁROZAT egy területnek a város magánvagyonából a közvagyonába való átminősítéséről. pdf
 62/2020-as HATÁROZAT egy betfalvi terület megvásárlásáról. pdf
 63/2020-as HATÁROZAT egyes területek elcseréléséről. pdf
 64/2020-as HATÁROZAT a „HARGITA” Fejlesztési Egyesület megalakítását jóváhagyó határozat 1. számú mellékletének módosításáról. pdf
 65/2020-as HATÁROZAT „A felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron” Program keretében a 2020-as évben kiutalt összegek elfogadásáról. pdf
 66/2020-as HATÁROZAT a város 2020-as évi helyi költségvetésének kiigazításáról. pdf
  67/2020-as HATÁROZAT a Petőfi Sándor Általános Iskolánál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról.  pdf
  68/2020-as HATÁROZAT a város 2020-as évi helyi költségvetésének kiigazításáról.  pdf
 69/2020-as HATÁROZAT a Dávid Ferenc és a Hargita utcákban lévő, ANL által épített, lakások bérbeadási szerződéseinek meghosszabbításáról. pdf
  70/2020-as HATÁROZAT a 3809/2017 számú bérbeadási szerződés meghosszabbításáról. pdf
  71/2020-as HATÁROZAT a 4897/2019 számú bérbeadási szerződés meghosszabbításáról. pdf
  72/2020-as HATÁROZAT a 1864/2019 számú bérbeadási szerződés meghosszabbításáról. pdf
  73/2020-as HATÁROZAT a 559/2017 számú bérbeadási szerződés meghosszabbításáról. pdf
  74/2020-as HATÁROZAT a 3559/2013 számú bérbeadási szerződés meghosszabbításáról. pdf
  75/2020-as HATÁROZAT a 1326/2005 számú bérbeadási szerződés meghosszabbításáról. pdf
  76/2020-as HATÁROZAT egy szolgálati lakás bérbeadási szerződésének meghosszabbításáról. pdf
  77/2020-as HATÁROZAT a 2545/2005 számú átengedéses bérbeadási szerződés meghosszabbításáról. pdf
  78/2020-as HATÁROZAT az Iskolai orvosi rendelők szervezési és működési szabályzatának elfogadásáról. pdf
  79/2020-as HATÁROZAT a taxi és bérautóval való szállítás szervezési és működtetési szabályzatának módosításáról. pdf
  80/2020-as HATÁROZAT a Petőfi Sándor Kulturális Egyesület képviselőjének megbízásáról a módosító akták aláírásáról.  pdf
  81/2020-as HATÁROZAT a „Park kiépítése a Dávid Ferenc utcában” beruházás technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
  82/2020-as HATÁROZAT egy elektromos energetikai kapacitás és az „Ady Endre utca elektromos energia hálózatának kiterjesztése” beruházás 84,5 %-nak ingyenes használatba adásáról. pdf
  83/2020-as HATÁROZAT a városi temetőben lévő ravatalozó ház egy részének bérbeadásáról. pdf
  84/2020-as HATÁROZAT a Fiatfalva utca 173 szám alatti ingatlan egy részének bérbeadásáról. pdf
  85/2020-as HATÁROZAT a Kriza János utca 4 szám alatti ingatlan haszonbérbe adásáról. pdf
  86/2020-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról. pdf
  87/2020-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról. pdf
  88/2020-as HATÁROZAT a Nyugdíjasok Önsegélyező Pénztárának adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
  89/2020-as HATÁROZAT az Unitárius Püspökség és a Berde Mózes Unitárius Teológiai Gimnázium közötti bérbeadási szerződés meghosszabbításáról pdf
  90/2020-as HATÁROZAT a taxi és bérautóval való szállítás szervezési és működtetési szabályzatának módosításáról. pdf
  91/2020-as HATÁROZAT egy használati szolgalom megállapításáról. pdf
   92/2020-as HATÁROZAT Simó Béla gyűlésvezető elnökké való megválasztásáról.  pdf
   93/2020-as HATÁROZAT egyes adókedvezmények megítéléséről a 2020. március 31-én hátrálékos költségvetési kötelezettségekre vonatkozóan.  pdf
  94/2020-as HATÁROZAT az 55/2018-as számú, a „Zeyk Domokos Szakközépiskola felújítása, modernizálása, kiterjesztése és ellátása” beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadására vonatkozó Határozat, valamint a 82/2018-as számú, a „Zeyk Domokos Szakközépiskola felújítása, modernizálása, kiterjesztése és ellátása” beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak kiigazítására vonatkozó Határozat módosításáról. pdf
  95/2020-as HATÁROZAT a Kriza János utca 4 szám alatti ingatlan haszonbérbe adásáról. pdf
  96/2020-as HATÁROZAT a város 2020-as évi helyi költségvetésének kiigazításáról. pdf
  97/2020-as HATÁROZAT a Zeyk Domokos Szakközépiskola leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról. pdf
  98/2020-as HATÁROZAT egy átengedéses bérleti szerződés jóváhagyásról. pdf
  99/2020-as HATÁROZAT egy orvosi kabinet bérbeadási szerződésének felbontásáról.  pdf
  100/2020-as HATÁROZAT egy területnek a Zeyk Domokos Szakközépiskola igazgatásába adásáról.  pdf
  101/2020-as HATÁROZAT egy, a Hargita utcában lévő 18 m2-es terület haszonbérbe adásának átengedéséről.  pdf
  102/2020-as HATÁROZAT egy, a Hargita utcában lévő 23,5 m2-es terület haszonbérbe adásának átengedéséről. pdf
  103/2020-as HATÁROZAT egy, az Orbán Balázs utcában lévő 20 m2-es terület haszonbérbe adásának átengedéséről. pdf
  104/2020-as HATÁROZAT az ivóvíz és kanalizálási rendszerhez kapcsolódó beruházásoknak a város közvagyonába vételéről. pdf
  105/2020-as HATÁROZAT a város közvagyonában lévő javak listájának módosításáról, amely az ivóvíz és kanalizálási szolgáltatás átengedésére vonatkozó szerződés 6. mellékletét képezi. pdf
  106/2020-as HATÁROZAT a Vízfelületek Nemzeti Igazgatósága által végzett „A vázfelületek integrált menedzsmentjének rendszere – II. szakasz” programhoz szükséges terület rendelkezésre engedéséről. pdf
  107/2020-as HATÁROZAT a „Didaktikai célú úszómedence” beruházáshoz szükséges terület átadásáról és a szükségletek biztosítása a Nemzeti Beruházási Ügynökség számára. pdf
  108/2020-as HATÁROZAT a „Zeyk Domokos Szakközépiskola felújítása, modernizálása, kiterjesztése és ellátása” beruházási munkálat finanszírozási kérelmének és a szükséges kiadások biztosításának elfogadásáról. pdf
  109/2020-as HATÁROZAT a Vodafonnal kötött, 3254/2000 számú haszonbérbe adási szerződés meghosszabbításáról. pdf
  110/2020-as HATÁROZAT a város 2020-as évi helyi költségvetésének kiigazításáról. pdf
  111/2020-as HATÁROZAT a Helyi Tanács egyes határozatainak visszavonásáról. pdf
   112/2020-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.  pdf
   113/2020-as HATÁROZAT a város 2020-as évi helyi költségvetésének kiigazításáról.  pdf
   114/2020-as HATÁROZAT a 9560/2015 számú bérbeadási szerződés meghosszabbításáról pdf
   115/2020-as HATÁROZAT egy átengedéses bérleti szerződés jóváhagyásról. pdf
   116/2020-as HATÁROZAT a város 2020-as évi helyi költségvetésének kiigazításáról. pdf
   117/2020-as HATÁROZAT az 1593/2011 számú ingyenes használatba adási szerződés meghosszabbításáról. pdf
   118/2020-as HATÁROZAT a Szabadság tér 10 szám alatti orvosi rendelőre kötött, 8421/2020 számú haszonbérbe adási szerződés jóváhagyásáról. pdf
   119/2020-as HATÁROZAT a Szabadság tér 22 szám alatti ingatlan ingyenes használatba adási szerződés meghosszabbításáról. pdf
   120/2020-as HATÁROZAT Patakfalvi Dénes gyűlésvezető elnökké való megválasztásáról. pdf
   121/2020-as HATÁROZAT Székelykeresztúr város alpolgármesterének megválasztásáról. pdf
   122/2020-as HATÁROZAT a Helyi Tanács keretén belül működő szakbizottságok létrehozásáról. pdf
   123/2020-as HATÁROZAT egy tanácsos mandátuma megszűnésének tudomásul vételéről. pdf
   124/2020-as HATÁROZAT határozattervezete a 122/2020-as számú, a Helyi Tanács keretén belül működő szakbizottságok meghatározásáról, létszámának és összetételének elfogadásáról szóló Határozatának módosításáról.  pdf
  125/2020-as HATÁROZAT a város 2020-as évi helyi költségvetésének kiigazításáról. pdf
  126/2020-as HATÁROZAT a szociális lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról. pdf
  127/2020-as HATÁROZAT a fiataloknak szánt lakások eladási árának meghatározásáról. pdf
  128/2020-as HATÁROZAT az 5060/2014 számú bérleti szerződés módosításáról. pdf
  129/2020-as HATÁROZAT a polgármester kancelláriájának átalakításáról és az alpolgármester kabinetjének létrehozásáról. pdf
  130/2020-as HATÁROZAT a „Didaktikai célú úszómedence” beruházáshoz szükséges terület átadásáról és a szükségletek biztosítása a Nemzeti Beruházási Ügynökség számára. pdf
  131/2020-as HATÁROZAT a város képviselőjének kinevezéséről az „AQUA INVEST MUREŞ” Fejlesztési Egyesület Közgyűlésében. pdf
  132/2020-as HATÁROZAT a Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények Vezetőtanácsába. pdf
   Evidenta proiectelor de hotarare 2020  pdf
    133/2020-as HATÁROZAT a 2021-es évi helyi adók és illetékek elfogadásáról.  pdf
   134/2020-as HATÁROZAT a város tulajdonában lévő épületek és területek bérleti díjainak jóváhagyásáról a 2021-es évre. pdf
   135/2020-as HATÁROZAT a város 2020-as évi helyi költségvetésének kiigazításáról. pdf
   136/2020-as HATÁROZAT a Dr. Kövecsi Katalinnal a Szabadság tér 10 szám alatti orvosi rendelőre kötött átengedéses bérleti szerződésének felbontásáról. pdf
   137/2020-as HATÁROZAT Szabadság tér 55 szám alatti területre kötött bérleti szerződés módosításáról. pdf
   138/2020-as HATÁROZAT egyes bérleti szerződések meghosszabbításáról. pdf
   139/2020-as HATÁROZAT a Dávid Ferencz lakónegyed 1 és 2 számú tömbházak A és B lépcsőház, valamint a Hargita utca P0 A lépcsőház lakói szerződésének meghosszabbításáról. pdf
   140/2020-as HATÁROZAT egy raktározási felület ingyenes használatba adásáról. pdf
   141/2020-as HATÁROZAT határozattervezete a városi erdőkből a 2021-es évben kitermelendő famennyiség eladási módjának meghatározásáról. pdf
   142/2020-as HATÁROZAT a Helyi Tanács 132/2020 számú, a Helyi Tanács képviselői kinevezéséről a tanügyi intézmények Vezetőtanácsába című Határozatának módosításáról. pdf
    143/2020-as HATÁROZAT a Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények Minőségbiztosítási bizottságaiba. pdf
   144/2020-as HATÁROZAT a 118/2020-as Határozat a Szabadság tér 10 szám alatti orvosi rendelőre kötött, 8421/2020 számú haszonbérbe adási szerződés jóváhagyásáról szóló Határozatának módosításáról. pdf
   145/2020-as HATÁROZAT a város 2020-as évi helyi költségvetésének kiigazításáról. pdf
   

pnrr

Cikkmegtekintések találatai
1480027

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatala most már elérhető a facebookon is!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2024 - Székelykeresztúr Város Önkormányzata    |    hosting by gsystems.ro

Search