Református egyház

Olvasóink értékelése: 4 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag inaktív
 
ref1Városunk lakóinak egyharmada - 3465 lélek - Református Egyházközségünk tagja. Gyülekezetünk 1311 családjának tagjai a legmegértõbb felekezeti és etnikai békességben élnek a város többi lakóival. Homogén etnikai környezetben élõ hit- és hagyományörzõ székely-magyar közösség. Egyházközségünk történetének elsõ irásos adata a reformációt követõ idõk- bõl, 1566-ból való, amikor a római katolikus templom "az új hit követõinek a hasz- nálatában van." 1642-ben a reformátusok külön templomot épitenek, amely az idõk folyamán megrongálódott úgyannyira, hogy 1834-ben kénytelenek újat épite- ni, amely ma is használatban van. Az elsõ templom tornya megmaradt, amelyet azóta kétszer magasítottak. Jelenleg is javitás alatt van. Gyülekezetünk mai élete mozgalmas és változatos. Benne élünk egy olyan élettérben, ahol a túlélés stratégiája állandó kihívások elé állít, amelynek egy- házunk Istentõl való elhivatottságában folyamatos szolgálatával igyekszik eleget tenni. Állandóan heti öt alkalommal végzünk liturgiális istentiszteleti szolgálatot a gyülekezetben felnõttek és ifjak részére. Templomi istentiszteleteinken a gyüleke- zet 10%-a vesz részt. Vallásos oktatásban részesitünk 560 gyermeket az iskolákban és a parókián a vasárnapi iskola keretén belül. Gyülekezetünk aktív Nõszövetsége minden héten egy alkalommal szeretetvendégséget szervez a gyülekezeti terem- ben a bibliaóra után. Ok vállalják fel a diakóniai szolgálatot is az idõs egyháztag- jaink körében. Rendszeresen segitünk évente 12-15 nagy- vagy teljesen elszegé- nyedett családot. Ezenkivül jelentõs önkéntes adományokkal járulunk hozzá az utcagyermekek megsegitéséhez. Erõnk és anyagi lehetoségeink függvényében támogatunk minden kulturális rendezvényt városunkban.


Az utóbbi években nagy áldozathozatallal felépitettük és összkomforttal átadtuk használatba az új kántori és harangozói szolgálati lakást. Ezenkivül a hivek önkéntes adományaiból elkezdtük a templom állagának teljes felújitását.

"FÉNYSZILÁNK" cimû havi gyülekezeti lapunk ötszáz ingyenes példányában az irott szó erejével szólunk a gyülekezethez. Gyülekezetünk és életünk jövendõje Isten kezében van. Istenben bizó szé- kely-magyar szivvel hisszük és valljuk: "Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?" És válaszolunk Erdélyünk "tündérkertje" nagy fejedelmének, Bethlen Gábornak szavaival: "Senki nincsen bizonyára, bizonyára nincsen."

          Antal Zoltán
          református lelkipásztor-esperes

Címünk: Református Paróhia 535400 Székelykeresztúr, Kriza János utca, 10 szám, tel/fax. +40-266-242 166

Cikkmegtekintések találatai
1083441

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatala most már elérhető a facebookon is!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2022 - Székelykeresztúr Város Önkormányzata    |    hosting by gsystems.ro

Search