Hotărâri - 2022

Evaluare utilizator: 1 / 5

Steluță activăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

     

A képviselõi testület határozatai a 2022-es évben      

 

 
    1/2022-es HATÁROZAT a köztisztasági szolgáltatás szerződésének meghosszabbításáról. pdf
    2/2022-es HATÁROZAT a városi iskolahálózat 2022-2023-as tanévre vonatkozó jóváhagyásáról. pdf
    3/2022-es HATÁROZAT egy Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról Székelykeresztúr Város, Hargita megye, (Románia) és Dunakeszi Város, Pest megye, (Magyarország) között. pdf
    4/2022-es HATÁROZAT egy Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról Székelykeresztúr Város, Hargita megye, (Románia) és Ajka Város, Veszprém megye, (Magyarország) között. pdf
     5/2022-es HATÁROZAT a 9568/2009 számú bérleti szerződés módosításáról. pdf
     6/2022-es HATÁROZAT a helységgazdálkodás keretén belül elvégzendő munkálatok listája elfogadásáról a 2022-es évre. pdf
     7/2022-es HATÁROZAT a közérdekű munkálatok listája elfogadásáról a 2022-es évre. pdf
     8/2022-es HATÁROZAT a város tulajdonában lévő épületek és területek bérleti díjainak jóváhagyásáról a 2022-es évre. pdf
     9/2022-es HATÁROZAT egy 18 m2-es terület közvetlen bérbe adásáról a Szabadság tér 54 szám alatt. pdf
     10/2022-es HATÁROZAT egyes bérleti szerződések meghosszabbításáról. pdf
     11/2022-es HATÁROZAT a szociális lakások bérleti szerződésének meghosszabbításáról. pdf
     12/2022-es HATÁROZAT a Dávid Ferencz lakónegyed 1 és 2 számú tömbházak A és B lépcsőház, valamint a Hargita utca P0 A lépcsőház lakói szerződésének meghosszabbításáról pdf
     13/2022-es HATÁROZAT egy, Andrási Domokossal kötött, bérleti szerződés átengedéséről. pdf
     14/2022-es HATÁROZAT egy Hargita utcai területrész haszonbérleti jogának átruházásáról pdf
     15/2022-es HATÁROZAT a 455/2019 számú bérleti szerződés meghosszabbításáról. pdf
     16/2022-es HATÁROZAT a 426/2021 számú bérleti szerződés meghosszabbításáról. pdf
     17/2022-es HATÁROZAT a 4140/2020 számú bérleti szerződésének megszüntetéséről. pdf
     18/2022-es HATÁROZAT egy lakrész kiutalásának jóváhagyásáról. pdf
     19/2022-es HATÁROZAT a 2570/2017 számú átengedéses bérbeadási szerződés meghosszabbításáról pdf
     20/2022-es HATÁROZAT a 767/2012 számú átengedéses bérbeadási szerződés meghosszabbításáról. pdf
     21/2022-es HATÁROZAT a 2239/2012 számú átengedéses bérbeadási szerződés meghosszabbításáról. pdf
     22/2022-es HATÁROZAT a 1517/2012 számú átengedéses bérbeadási szerződés meghosszabbításáról. pdf
     23/2022-es HATÁROZAT a 1518/2012 számú átengedéses bérbeadási szerződés meghosszabbításáról. pdf
     24/2022-es HATÁROZAT egy terület bérbe adási dokumentációjának elfogadásáról. pdf
     25/2022-es HATÁROZAT Farkas Attila gyűlésvezető elnökké való megválasztásáról. pdf
     26/2022-es HATÁROZAT az RDE HARGHITA K.F.T. által a 2022-es évre fizetendő haszonbér összegének elfogadásáról. pdf
     27/2022-es HATÁROZAT a 4479/2012 számú bérleti szerződés meghosszabbításáról. pdf
     28/2022-es HATÁROZAT a 7042/2014 számú bérleti szerződés módosításáról. pdf
     29/2022-es HATÁROZAT egy Orbán Balázs utca 9 szám alatti 20 m2-es terület haszonbérleti jogának átruházásáról. pdf
     30/2022-es HATÁROZAT egy Hargita utcai 24 m2-es terület haszonbérleti jogának átruházásáról. pdf
     31/2022-es HATÁROZAT egy Orbán Balázs utca 9 szám alatti 40 m2-es terület bérbe adásának jóváhagyásáról. pdf
     32/2022-es HATÁROZAT a Betfalva 115 szám alatti ingatlan bérbe adásának jóváhagyásáról. pdf
     33/2022-es HATÁROZAT a bel- és külterületek adózási besorolásának felülvizsgálatáról. pdf
     34/2022-es HATÁROZAT kivitelezési terv befejezése utáni költségek, valamint az aktualizált technikai és gazdasági mutatók elfogadásáról pdf
     35/2022-es HATÁROZAT a Nyugdíjasok Önsegélyező Pénztárának adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     36/2022-es HATÁROZAT a „Fehérlófia”Egyesületnek adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     37/2022-es HATÁROZAT a A „Kolping család” Egyesületnek adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     38/2022-es HATÁROZAT a CJD Domus Alapítványnak adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     39/2022-es HATÁROZAT a Keresztény Ifjak Együttélés Egyesületnek adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     40/2022-es HATÁROZAT a Kádár Péternek adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     41/2022-es HATÁROZAT Maróty Miklós Gézának és Marótyné Ugron Éva Ágnesnek adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     42/2022-es HATÁROZAT a város 2022-es évi helyi költségvetésének elfogadásáról. pdf
     43/2022-es HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal, a „Molnár István” Múzeum és a Városi Könyvtár szervezeti felépítésének és munkaköri összetételének elfogadásáról. pdf
     44/2022-es HATÁROZAT a 2022-es évi „Kulturális tevékenységek és programok támogatása Székelykeresztúron” Program elfogadásáról. pdf
     45/2022-es HATÁROZAT a „Kulturális tevékenységek és programok támogatása Székelykeresztúron” Program keretében leadandó pályázatok elbíráló bizottságának elfogadásáról. pdf
     46/2022-es HATÁROZAT a 2022-es évi „Ifjúsági és felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron” Program elfogadásáról. pdf
     47/2022-es HATÁROZAT a 2022-es évi sport-támogatások program elfogadásáról. pdf
     48/2022-es HATÁROZAT a Hargita Megye Tanácsával a fogyatékos személyek ellátásához való hozzájárulásról kötendő szerződés elfogadásáról. pdf
     49/2022-es HATÁROZAT a Hargita Megye Tanácsával a beutalt vagy gondozóhoz kihelyezett kiskorúak ellátásához való hozzájárulásról kötendő szerződés elfogadásáról. pdf
     50/2022-es HATÁROZAT az Orbán Balázs Elméleti Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról. pdf
     51/2022-es HATÁROZAT a város 2022-es évi helyi költségvetésének módosításáról. pdf
     52/2022-es HATÁROZAT a 2021-es évi helyi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról. pdf
     53/2022-es HATÁROZAT Koncz Hunor-János polgármester, Székelykeresztúr város nevében megkötött szerződések aláírására, valamint a szerződéseken alapuló módosítások kivitelezésére való felhatalmazásáról. pdf
     54/2022-es HATÁROZAT a „Fialtfalváért” Egyesületnek adandó illetékmentesség elfogadásáról. pdf
     55/2022-es HATÁROZAT a MATERRUM K.F.T.-nek adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     56/2022-es HATÁROZAT a CJD Domus Alapítványnak adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     57/2022-es HATÁROZAT egy ANL által épített lakások bérleti díjának aktualizálásáról. pdf
     58/2022-es HATÁROZAT egy Kordaberek utcai terület átadásáról a Közmunkaügyi és Fejlesztési Minisztériumnak, a Nemzeti Beruházási Társaságnak, egy bölcsőde megépítése céljából. pdf
     59/2022-es HATÁROZAT a „Regionális ivóvíz és kanalizálási rendszer fejlesztése” elnevezésű beruházás technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
     60/2022-es HATÁROZAT az ivóvíz és kanalizálási rendszer helyi és más forrásokból történt fejlesztéseinek a város köztulajdonába vételéről. pdf
     61/2022-es HATÁROZAT egy közhivatalnoki munkakör átalakításáról a Polgármesteri Hivatalnál. pdf
     62/2022-es HATÁROZAT egy Kossuth negyedi 2 m2-es terület közvetlen bérbe adásának jóváhagyásáról. pdf
     63/2022-es HATÁROZAT egy ajándékozás elfogadásáról. pdf
     64/2022-es HATÁROZAT a Betfalva 115 szám alatti ingatlan bérbe adási dokumentációjának jóváhagyásáról. pdf
     65/2022-es HATÁROZAT a 2022-es évre vonatkozó szociális tevékenységek tervezetének elfogadásáról. pdf
     66/2022-es HATÁROZAT a sürgős helyzetek besorolásának elfogadásáról, amely esetekben gyorssegély utalható ki. pdf
     67/2022-es HATÁROZAT a Helyi Tanács egyes határozatainak módosításáról. pdf
   

Afișări articole
1160752

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Primaria Oraşului Cristuru Secuiesc acum se poate vizita si pe facebook!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2023 - Oraşul Cristuru Secuiesc    |    hosting by gsystems.ro

Search