Hotărâri - 2021

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

     

Hotărârile consiliului local din anul 2021    

 

 
    HOTĂRÂREA nr. 1/2021 privind aprobarea contractului de închiriere între  Biserica Unitariană Maghiară prin Episcopia Unitariană din Cluj Napoca şi Liceul Teologic Unitarian „Berde Mózes”.   pdf
    HOTĂRÂREA nr. 2/2021 privind aprobarea iniţierii concesionării unui teren în strada Kordaberek f.n. pdf
    HOTĂRÂREA nr. 3/2021 privind aprobarea contractului de concesiune pentru cabinetul medical situat sub adresa str. Libertăţii nr. 10. pdf
    HOTĂRÂREA nr. 4/2021 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2021. pdf
     HOTĂRÂREA nr. 5/2021 privind aprobarea lucrărilor ce se execută în cadrul gospodăriei comunale pe anul 2021. pdf
     HOTĂRÂREA nr. 6/2021 privind aprobarea repartizării apartamentului de serviciu situat în oraşul Cristuru Secuiesc. pdf
     HOTĂRÂREA nr. 7/2021 privind aprobarea scutirii la plata aprobarea reducerii taxei pentru eliberarea Autorizației de construire pentru proiectul „RESTAURAREA ȘI REABILITAREA CONACULUI UGRON (HR-11-m-A-12819)”. pdf
     HOTĂRÂREA nr. 8/2021 privind aprobarea dezmembrării a imobilului teren intravilan din oraşul Cristuru Secuiesc, str. Filiaş. pdf
     HOTĂRÂREA nr. 9/2021 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, pe anul 2021. pdf
     HOTĂRÂREA nr. 10/2021 privind aprobarea actului adițional de completare /modificare /prelungire al contractului de concesiune pentru serviciul public de colectarea, transportul și depozitarea gunoiului menajer, salubrizarea localității și întreținerea rampei de gunoi nr.261/17.01.2001 pdf
    HOTĂRÂREA nr. 11/2021 privind nominalizarea de către Consiliul Local a persoanelor care vor avea calitatea de evaluator în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor individuale ale secretarului general  pdf
    HOTĂRÂREA nr. 12/2021 privind aprobarea planului listei de investiţii pe anul 2021  pdf
    HOTĂRÂREA nr. 13/2021 privind alegerea d-nei consilieră Lőrinczi Judit ca președinte de ședință.  pdf
     HOTĂRÂREA nr. 14/2021 privind aprobarea închirierii directe a unor încăperi din imobilul situat în P-ța Libertăţii nr. 22.  pdf
     Evidenta Proiectelor de Hotariri 2021  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 15/2021 privind aprobarea nivelului de redevenţă datorată de S.C. RDE HARGHITA S.R.L. pe anul 2021.  pdf
     HOTĂRÂREA nr. 16/2021 privind aprobarea valorii estimative a redevenţei datorată de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Târgu Mureş pe anul 2021. pdf
     HOTĂRÂREA nr. 17/2021 privind aprobarea încetării contractului de concesiune a cabinetului medical Dr. Hadnagy-Makó V. Krisztina, situat în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Libertăţii nr. 10. pdf
     HOTĂRÂREA nr. 18/2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere încheiat de oraşul Cristuru Secuiesc. pdf
     HOTĂRÂREA nr. 19/2021 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri a Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. pdf
     HOTĂRÂREA nr. 20/2021 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri a Asociaţiei „Fehérlófia”. pdf
     HOTĂRÂREA nr. 21/2021 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri a Asociaţiei „Familia Kolping”. pdf
    HOTĂRÂREA nr. 22/2021 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri a Fundaţiei CJD Domus. pdf
     HOTĂRÂREA nr. 23/2021 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri a Asociaţiei Creştine de Tineri Convieţuirea. pdf
     HOTĂRÂREA nr. 24/2021 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru d-l Kádár Péter. pdf
     HOTĂRÂREA nr. 25/2021 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru d-l Maróty Miklós Géza şi d-a Marótyné Ugron Éva Ágnes. pdf
     HOTĂRÂREA nr. 26/2021 privind aprobarea repartizării apartamentului de serviciu situat în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Harghitei Bl. P5 ap. 18. pdf
     HOTĂRÂREA nr. 27/2021 privind aprobarea inventarului bunurilor Liceului Teoretic „Orbán Balázs” și lista mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar propuse pentru casare. pdf
     HOTĂRÂREA nr. 28/2021 privind convocarea adunării proprietarilor de terenuri pentru alegerea reprezentanţilor în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din Cristuru Secuiesc. pdf
    HOTĂRÂREA nr. 29/2021 privind aprobarea reţelei şcolare din oraşul Cristuru Secuiesc pentru anul scolar 2021-2022. pdf
     HOTĂRÂREA nr. 30/2021 privind modificarea Regulamentului de funcţionare a Sălii de sport, situat în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Harghitei nr. 14, aprobat cu Hotărârea nr. 53/2011 și aprobarea utilizării în mod gratuit al terenului de sport cu suprafață artificială. pdf
      HOTĂRÂREA nr. 31/2021 privind aprobarea valorificării masei lemnoase pentru anul 2021 din fondul forestier proprietatea publică al oraşului Cristuru Secuiesc.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 32/2021 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu sub adresa Piața Libertății nr.22.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 33/2021 privind modificarea Statutului şi Actului constitutiv al ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ GORDON TÂRNAVA în conformitate cu noile modificări legislative.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 34/2021 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în localitatea Cristuru Secuiesc, str. Harghitei nr. 3, Bl. P0, sc. B. ap. 2.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 35/2021 privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenți pentru secțiunea de dezvoltare pe anul 2021  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 36/2021 privind aprobarea schimbării temporare a destinației imobilul pentru cazarea copiilor, situat în orașul Cristuru Secuiesc, str. Sóskút nr.30  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 37/2021 privind aprobarea Contractului pentru decontarea din bugetul Ministerului Sănătății, a cheltuielilor pentru organizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, organizat de orașul Cristuru Secuiesc în alte locații decât cele din cadrul unitățior sanitare.  pdf
   

Afișări articole
850236

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Primaria Oraşului Cristuru Secuiesc acum se poate vizita si pe facebook!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2021 - Oraşul Cristuru Secuiesc    |    hosting by gsystems.ro

Search