Határozatok - 2021

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

     

A képviselõi testület határozatai a 2021-es évben      

 

 
    1/2021-as HATÁROZAT az Unitárius Püspökség és a Berde Mózes Unitárius Teológiai Gimnázium közötti bérbeadási szerzõdés elfogadásáról.     pdf
    2/2021-as HATÁROZAT egy Kordaberek utcai terület haszonbérbe adásának kezdeményezésérõl. pdf
    3/2021-as HATÁROZAT a Szabadság tér 10 szám alatti orvosi rendelõ haszonbérbe adásának jóváhagyásáról. pdf
    4/2021-as HATÁROZAT a közérdekû munkálatok listája elfogadásáról a 2021-es évre. pdf
     5/2021-as HATÁROZAT a helységgazdálkodás keretén belül elvégzendõ munkálatok listája elfogadásáról a 2021-es évre. pdf
     6/2021-as HATÁROZAT egyes lakrészek kiutalásának jóváhagyásáról. pdf
     7/2021-as HATÁROZAT egy építkezési munkálat engedélyezési illetéke csökkentésének jóváhagyásáról. pdf
     8/2021-as HATÁROZAT egy fiatfalvi terület kataszteri megosztásának jóváhagyásáról. pdf
     9/2021-as HATÁROZAT a 2021-es évre vonatkozó szociális tevékenységek tervezetének elfogadásáról. pdf
     10/2021-as HATÁROZAT a köztisztasági szolgáltatás szerzõdésének meghosszabbításáról. pdf
    11/2021-as HATÁROZAT a városi fõjegyzõ 2020-as évi tevékenységének értékelõ bizottságában részt vevõ tanácsosok nevesítésérõl.  pdf
    12/2021-as HATÁROZAT a 2021-es évi beruházási lista tervezetének elfogadásáról.  pdf
    13/2021-as HATÁROZAT Lõrinczi Judit gyûlésvezetõ elnökké való megválasztásáról.  pdf
     14/2021-as HATÁROZAT a Szabadság tér 22 szám alatti ingatlan egyes helyiségeinek bérbeadásáról.  pdf
     2021-es évi Határozat Tervezetek  pdf
      15/2021-as HATÁROZAT az RDE HARGHITA K.F.T. által a 2021-es évre fizetendõ haszonbér összegének elfogadásáról.  pdf
     16/2021-as HATÁROZAT az AQUASERV R.T. által a 2021-es évre fizetendõ haszonbér összegének elfogadásáról. pdf
     17/2021-as HATÁROZAT a Szabadság tér 10 szám alatti orvosi rendelõ haszonbérleti szerzõdésének megszüntetésérõl. pdf
     18/2021-as HATÁROZAT egy bérleti szerzõdés meghosszabbításáról. pdf
     19/2021-as HATÁROZAT a Nyugdíjasok Önsegélyezõ Pénztárának adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     20/2021-as HATÁROZAT a „Fehérlófia”Egyesületnek adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     21/2021-as HATÁROZAT a „Kolping család” Egyesületnek adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     22/2021-as HATÁROZAT a CJD Domus Alapítványnak adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     23/2021-as HATÁROZAT a Keresztény Ifjak Együttélés Egyesületnek adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     24/2021-as HATÁROZAT a Kádár Péternek adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     25/2021-as HATÁROZAT Maróty Miklós Gézának és Marótyné Ugron Éva Ágnesnek adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     26/2021-as HATÁROZAT a Hargita utca P5/18 alatti lakrész kiutalásának jóváhagyásáról. pdf
     27/2021-as HATÁROZAT az Orbán Balázs Elméleti Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról. pdf
     28/2021-as HATÁROZAT a város földtulajdonosainak összehívásáról a helyi föld-visszaszolgáltatási bizottságban részt vevõ képviselõinek megválasztása érdekében. pdf
    29/2021-as HATÁROZAT a városi iskolahálózat 2021-2022-es tanévre pdf
     30/2021-as HATÁROZAT a Hargita utca 14 szám alatti sportcsarnok mûködési szabályzatának módosításáról. pdf
      31/2021-as HATÁROZAT a város erdõibõl a 2020-as évre kitermelendõ famennyiség értékesítésérõl.  pdf
      32/2021-as HATÁROZAT egy ingatlanrész ingyenes használatba adásáról.  pdf
      33/2021-as HATÁROZAT a „GORDON KÜKÜLLÕ” Fejlesztési Egyesület megalakítását jóváhagyó dokumentumai módosításáról.  pdf
      34/2021-as HATÁROZAT a Hargita utca, P0B/2 alatti lakrész kataszteri megosztásának jóváhagyásáról.  pdf
      35/2021-as HATÁROZAT a költségvetési többlet felhasználásának jóváhagyásáról.  pdf
      36/2021-as HATÁROZAT a diákszálló épület rendeltetésének ideiglenes megváltoztatásáról.  pdf
      37/2021-as HATÁROZAT a Közegészségügyi Igazgatósággal kötendõ szerzõdés jóváhagyásáról.  pdf
    38/2021-as HATÁROZAT Barabás Zoltán tanácsos úr mandátuma visszaadásának tudomásul vétele és a tanácsosi hely megüresedetté nyilvánítása. pdf
    39/2021-as HATÁROZAT az európai vissza nem térítendõ alapokból megvalósított beruházásokban részt vevõ személyzet javadalmazására vonatkozó szabályzat elfogadásáról. pdf
    40/2021-as HATÁROZAT a Hargita Line K.F.T.-vel kötendõ szerzõdés jóváhagyásáról. pdf
    41/2021-as HATÁROZAT a 2020-as évi helyi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról. pdf
     42/2021-as HATÁROZAT a „Fialtfalváért” Egyesületnek adandó illetékmentesség elfogadásáról. pdf
     43/2021-as HATÁROZAT egy, Szabadság tér 22 szám alatti ingatlanrész közvetlen bérbeadásáról. pdf
     44/2021-as HATÁROZAT egy, Fiatfalva 39 szám alatti területrész haszonbérbe adásáról. pdf
     45/2021-as HATÁROZAT a Stadion utca 6 szám alatti szolgálati lakás kiutalásának jóváhagyásáról.
     46/2021-as HATÁROZAT egy, a Hargita utcai P0A tömbház alatti garázs felértékelésének jóváhagyásáról. pdf
     47/2021-as HATÁROZAT a Petõfi Sándor Általános Iskolánál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról. pdf
    48/2021-as HATÁROZAT a gazda nélküli kutyák menedzselésével foglalkozó Közszolgáltatás megalakításáról.  pdf
    49/2021-as HATÁROZAT a város erdõibõl a 2021-es évre kitermelendõ famennyiség értékesítésérõl.  pdf
    50/2021-as HATÁROZAT a város Önkéntes Sürgõsségi Helyzeteket Menedzselõ Szolgáltatásának megújításáról.  pdf
     51/2021-as HATÁROZAT a helyi adók és illetékek inflációval való módosításáról a 2022-es évre..  pdf
     52/2021-as HATÁROZAT a város vagyonának 2020-as évi leltárának és egyes alapeszközök, illetve leltári tárgyak leírásának elfogadásáról.  pdf
      53/2021-as HATÁROZAT a Zeyk Domokos Technológiai Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról.  pdf
     54/2021-as HATÁROZAT a Kriza János utca 34 szám alatti ingatlanrész bérleti szerzõdésének megszüntetésérõl. pdf
     55/2021-as HATÁROZAT a Szabadság tér 55 szám alatti terület bérleti szerzõdésének megszüntetésérõl. pdf
     56/2021-as HATÁROZAT egyes területek felértékelésérõl. pdf
     57/2021-as HATÁROZAT a Hargita utca P5/12 alatti szolgálati lakrész bérleti szerzõdésének meghosszabbításáról. pdf
     58/2021-as HATÁROZAT egy, Kordaberek utcai területrész haszonbérbe adásához szükséges dokumentáció elfogadásáról. pdf
     59/2021-as HATÁROZAT egy Hargita utcai területrész haszonbérleti jogának átruházásáról pdf
    60/2021-as HATÁROZAT a „Bölcsõde, fiatfalvi Ugri-bugri Óvoda és a betfalvi Tompa László Általános Iskola energetikai hatékonyságának növelése” elnevezésû beruházás tervezési ötletének elfogadásáról. pdf
     61/2021-as HATÁROZAT az APIA-val való kapcsolattartó személy megbízásáról. pdf
     62/2021-as HATÁROZAT a Hargita megye Tanácsával kötendõ IC2/ 7077/2021 és IC2/7138/2021 számú Együttmûködési szerzõdések jóváhagyásáról. pdf
     63/2021-as HATÁROZAT Fazakas Sándor gyûlésvezetõ elnökké való megválasztásáról. pdf
     H64/2021-as HATÁROZAT az 1-es számú szakbizottság határozattervezete a 122/2020 számú Határozat módisításáról pdf
     65/2021-as HATÁROZAT határozattervezete a város 2021-es évi helyi költségvetésének elfogadásáról. pdf
     66/2021-as HATÁROZAT határozattervezete a Polgármesteri Hivatal, a „Molnár István” Múzeum és a Városi Könyvtár szervezeti felépítésének és munkaköri összetételének elfogadásáról. pdf
    67/2021-as HATÁROZAT határozattervezete a 2021-es évi „Kulturális tevékenységek és programok támogatása Székelykeresztúron” Program elfogadásáról. pdf
     68/2021-as HATÁROZAT határozattervezete a „Kulturális tevékenységek és programok támogatása Székelykeresztúron” Program keretében leadandó pályázatok elbíráló bizottságának elfogadásáról. pdf
      69/2021-as HATÁROZAT határozattervezete a 2021-es évi „Ifjúsági és felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron” Program elfogadásáról.  pdf
      70/2021-as HATÁROZAT határozattervezete a 2021-as évi sport-támogatások program elfogadásáról.  pdf
      71/2021-as HATÁROZAT határozattervezete egy, a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatósággal megkötendõ szerzõdés jóváhagyásáról.  pdf
      72/2021-as HATÁROZAT a helyi kockázatok elemzésének és fedezésének aktualizálásáról.  pdf
      73/2021-as HATÁROZAT a város sürgõsségi esetekben történõ kiürítési tervének elfogadásáról.  pdf
      74/2021-as HATÁROZAT a Kossuth Lajos lakónegyed forgalmi rendjének megváltoztatásáról.  pdf
      75/2021-as HATÁROZAT a Berde Mózes Unitárius Teológiai Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról.  pdf
     76/2021-as HATÁROZAT egy, a Szabadság tér 22 szám alatti ingatlanrész bérbe adásának kezdeményezésérõl. pdf
     77/2021-as HATÁROZAT egy Szabadság tér 21 szám alatti terület közvetlen bérbe adásának elfogadásáról. pdf
    78/2021-as HATÁROZAT egy Szabadság tér 10 szám alatti orvosi rendelõ haszonbérbe adásának jóváhagyásáról. pdf
     79/2021-as HATÁROZAT egy szolgálati lakrész bérleti szerzõdésének meghosszabbításáról. pdf
      80/2021-as HATÁROZAT a Kossuth negyedi Hõközpont egy része bérbe adásának jóváhagyásáról.  pdf
      81/2021-as HATÁROZAT a 2021-es évre elfogadott beruházási lista módosításáról.  pdf
      82/2021-as HATÁROZAT a könyvtárosi munkakör átalakításáról a Petõfi Sándor Általános Iskolában.  pdf
      83/2021-as HATÁROZAT egy partnerség létrehozásáról Hargita megye és Székelykeresztúr között, az ” Inkubátorház létrehozása Székelykeresztúron” elnevezésû projekt megvalósítása érdekében, a P.O.R. 2014-2020 2. tengelye, ”A kis és közepes vállalkozások versenyképességének javítása”, 2.1. Beruházási prioritás, ”A vállalkozói szellem terjesztése, fõleg az új ötletek megvalósításával és új vállalkozások létrehozásával”, 2.1.B ”Vállalkozói Inkubátorház” kiírás keretében.  pdf
      84/2021-as HATÁROZAT a 2021-es évre elfogadott beruházási lista módosításáról.  pdf
      85/2021-as HATÁROZAT Hargita megye és Székelykeresztúr között létrehozott partnerség alapján a P.O.R. 2014-2020 2. tengelye, ”A kis és közepes vállalkozások versenyképességének javítása”, 2.1. Beruházási prioritás, ”A vállalkozói szellem terjesztése, fõleg az új ötletek megvalósításával és új vállalkozások létrehozásával”, 2.1.B ”Vállalkozói Inkubátorház” kiírás keretében elkészülõ, ”Inkubátorház létrehozása Székelykeresztúron” elnevezésû projekt jóváhagyása, valamint költségeinek és tevékenységeinek elfogadásáról.  pdf
   

Cikkmegtekintések találatai
854350

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatala most már elérhető a facebookon is!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2021 - Székelykeresztúr Város Önkormányzata    |    hosting by gsystems.ro

Search