Határozatok - 2023

Olvasóink értékelése: 5 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktív
 

     

A képviselõi testület határozatai a 2023-as évben      

 

 
    1/2023-as HATÁROZAT egyes közhivatalnoki munkakör átalakításáról a Polgármesteri Hivatalnál. pdf
    2/2023-as HATÁROZAT a városi iskolahálózat 2023-2024-es tanévre vonatkozó jóváhagyásáról. pdf
    3/2023-as HATÁROZAT a helyi költségvetésnek nem tartozó jogi személyek listája közzétételére vonatkozó szabályozás elfogadásáról. pdf
    4/2023-as HATÁROZAT a helységgazdálkodás keretén belül elvégzendő munkálatok listája elfogadásáról a 2023-as évre pdf
     5/2023-as HATÁROZAT a közérdekű munkálatok listája elfogadásáról a 2023-as évre. pdf
     6/2023-as HATÁROZAT a Helyi Tanács a város tulajdonában lévő épületek és területek bérleti díjainak jóváhagyásáról a 2023-as évre szóló, 139/2022 számú Határozatának módosításáról. pdf
     7/2023-as HATÁROZAT az RDE HARGHITA K.F.T. által a 2022-es évre fizetendő haszonbér összegének kiigazításáról. pdf
     8/2023-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról. pdf
     9/2023-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról. pdf
     10/2023-as HATÁROZAT a Fiatfalvi utca 92 szám alatti telek kataszteri megosztásának jóváhagyásáról pdf
     11/2023-as HATÁROZAT a Kádár Péternek adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     12/2023-as HATÁROZAT a Nyugdíjasok Önsegélyező Pénztárának adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     13/2023-as HATÁROZAT a „Fehérlófia” Egyesületnek adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     14/2023-as HATÁROZAT a „Kolping család” Egyesületnek adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     15/2023-as HATÁROZAT a CJD Domus Alapítványnak adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     16/2023-as HATÁROZAT a Keresztény Ifjak Együttélés Egyesületnek adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     17/2023-as HATÁROZAT a MATERRUM K.F.T.-nek adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     18/2023-as HATÁROZAT Maróty Miklós Gézának és Marótyné Ugron Éva Ágnesnek adandó adókedvezmény elfogadásáról. pdf
     19/2023-as HATÁROZAT a város 2023-as évi helyi költségvetésének elfogadásáról. pdf
     20/2023-as HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal, a „Molnár István” Múzeum és a Városi Könyvtár szervezeti felépítésének és munkaköri összetételének elfogadásáról. pdf
     21/2023-as HATÁROZAT a polgármesteri Hivatal és a Helyi Tanács alárendeltségébe tartozó közintézmények alkalmazottai fizetési besorolásának elfogadásáról. pdf
     22/2023-as HATÁROZAT Pável Ida Erzsébet gyűlésvezető elnökké való megválasztásáról. pdf
     23/2023-as HATÁROZAT a digitalizált ökologikus szemétgyűjtő szigetek kiépítéséhez szükséges területek és szükségletek biztosításáról. pdf
     24/2023-as HATÁROZAT Sebestyén Zsolt gyűlésvezető elnökké való megválasztásáról. pdf
     25/2023-as HATÁROZAT az ADI SIMD HARGITA megbízásáról, hogy Székelykeresztúr város nevében végezze a 2006 évi 51. számú törvényben, illetve a 2006 évi 101. számú törvényben előírt feladatokat. pdf
     26/2023-as HATÁROZAT Integrált Közösségi Központ létrehozása Székelykeresztúr városában a Nemzeti Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv, V Pillér – Intézményes egészség és ellenállóképesség, 12-ik összetevője-Egészség, 1-es Beruházás – A korházi kezelés előtti egészségügyi infrastruktura fejlesztése, I1.4 célirányú beruházás – Integrált Közösségi Központok programmal való támogatásból. pdf
     27/2023-as HATÁROZAT a 2023-as évre vonatkozó szociális tevékenységek tervezetének elfogadásáról. pdf
     28/2023-as HATÁROZAT a város 2023-as évi helyi költségvetésének módosításáról. pdf
     29/2023-as HATÁROZAT a 2022-es évi helyi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról. pdf
     30/2023-as HATÁROZAT a városi iskolahálózat 2022-2023-as tanévre vonatkozó módosítás jóváhagyásáról. pdf
     31/2023-as HATÁROZAT a nem jogi személyként működő városi bölcsőde újra alakításáról mint jogi személyként működő tanügyi intézmény „Székelykeresztúri Bölcsőde” elnevezéssel szóló, 143/2022 számú Határozatának módosításáról. pdf
     32/2023-as HATÁROZAT a város erdőiből a 2023-as évre kitermelendő famennyiség értékesítéséről. pdf
     33/2023-as HATÁROZAT az ANL típusú lakások kiosztási és bérbe adási kritériumainak elfogadásáról. pdf
     34/2023-as HATÁROZAT a Zeyk Domokos Technológiai Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról. pdf
     35/2023-as HATÁROZAT az Orbán Balázs Elméleti Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról pdf
     36/2023-as HATÁROZAT a Berde Mózes Unitárius Teológiai Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról pdf
     37/2023-as HATÁROZAT a város magánvagyonát tartalmazó lista kiegészítésének elfogadásáról pdf
     38/2023-as HATÁROZAT a „Fiatfalváért” Egyesületnek adandó illeték-kedvezmény elfogadásáról. pdf
     39/2023-as HATÁROZAT a „Fudoshin” Egyesületnek adandó illeték-kedvezmény elfogadásáról. pdf
     40/2023-as HATÁROZAT a „Lila Akác” Egyesületnek adandó illeték-kedvezmény elfogadásáról. pdf
     41/2023-as HATÁROZAT a 2023-as évi „Kulturális tevékenységek és programok támogatása Székelykeresztúron” Program elfogadásáról. pdf
     42/2023-as HATÁROZAT a „Kulturális tevékenységek és programok támogatása Székelykeresztúron” Program keretében leadandó pályázatok elbíráló bizottságának elfogadásáról. pdf
     43/2023-as HATÁROZAT a 2023-as évi „Ifjúsági és felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron” Program elfogadásáról. pdf
     44/2023-as HATÁROZAT a 2023-as évi sport-támogatások program elfogadásáról. pdf
     44/2023-as HATÁROZAT a 2023-as évi sport-támogatások program elfogadásáról. pdf
     46/2023-as HATÁROZAT egy szolgálati lakrész kiutalásáról. pdf
     47/2023-as HATÁROZAT az Kossuth Lajos negyedi járdák és sétányok felújítása elnevezésű beruházás megvalósítási tervének aktualizálásáról. pdf
     48/2023-as HATÁROZAT a székelykeresztúri Gyárfás Kúrai restaurálási tervének benyújtásáról és a beruházás technikai-gazdasági dokumentációjának elfogadásáról. pdf
     49/2023-as HATÁROZAT a „Hargita biblio digital Hub (HbdH)” nevű programban való részvételről a PNRR/2022/C7 számú finanszírozási felhívás keretén belül. pdf
     50/2023-as HATÁROZAT a „Székelykeresztúri tanügyi intézmények butorzattal, didaktikai és digitalizációs eszközökkel való felszerelése” nevű programban való részvételről a PNRR/C15 számú finanszírozási felhívás keretén belül. pdf
     51/2023-as HATÁROZAT a város 2023-as évi helyi költségvetésének módosításáról. pdf
     52/2023-as HATÁROZAT a város 2023-as évi helyi költségvetésének módosításáról. pdf
     53/2023-as HATÁROZAT Elekes István a Helyi Tanács képviselőjének való kinevezéséről a Székelykeresztúri Bölcsőde Vezetőtanácsába. pdf
     54/2023-as HATÁROZAT az APIA-val való kapcsolattartó személy megbízásáról. pdf
     55/2023-as HATÁROZAT a helyi adók és illetékek inflációval való módosításáról a 2024-es évre. pdf
     56/2023-as HATÁROZAT az Egyes épületek feljavítása egy Vállalkozói Inkubátorház létrehozása céljából elnevezésű beruházás megvalósítási tervének aktualizálásáról. pdf
     57/2023-as HATÁROZAT egy közigazgatási egység belépésének jóváhagyásáról az “AQUA INVEST MUREŞ” Közösségi Fejlesztési Egyesületbe. pdf
     58/2023-as HATÁROZAT egy közigazgatási egység kilépésének jóváhagyásáról az “AQUA INVEST MUREŞ” Közösségi Fejlesztési Egyesületből. pdf
     59/2023-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakások bérleti díjának aktualizálásáról. pdf
     60/2023-as HATÁROZAT a 2021/39-es határozat módosításáról, az európai vissza nem térítendő alapokból megvalósított beruházásokban részt vevő személyzet javadalmazására vonatkozó szabályzat elfogadásáról. pdf
     61/2023-as HATÁROZAT a 2022/143-as határozat módosításáról, a nem jogi személyként működő városi bölcsőde újra alakításáról, mint jogi személyként működő tanügyi intézmény „Székelykeresztúri Bölcsőde” elnevezéssel. pdf
     62/2023-as HATÁROZAT a Petőfi Sándor Általános Iskolánál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról. pdf
     63/2023-as HATÁROZAT a vad állatfajok védelméről szóló programban való részvételről. pdf
     64/2023-as HATÁROZAT Klein László gyűlésvezető elnökké való megválasztásáról. pdf
     65/2023-as HATÁROZAT az ANL által épített lakások kiosztási sorrendjének elfogadása. pdf
     66/2023-as HATÁROZAT Hargita megye és Székelykeresztúr között létrehozott partnerség alapján a P.O.R. 2014-2020 2. tengelye, ”A kis és közepes vállalkozások versenyképességének javítása”, 2.1. Beruházási prioritás, ”A vállalkozói szellem terjesztése, főleg az új ötletek megvalósításával és új vállalkozások létrehozásával”, 2.1.B ”Vállalkozói Inkubátorház” kiírás keretében elkészülő, ”Inkubátorház létrehozása Székelykeresztúron” elnevezésű projekt jóváhagyása, valamint költségeinek és tevékenységeinek elfogadásáról szóló, 85/2021 számú Határozatának módosításáról. pdf
     67/2023-as HATÁROZAT Sebestyén Zsolt gyűlésvezető elnökké való megválasztásáról. pdf
     68/2023-as HATÁROZAT „A Molnár István Múzeum felújítása az energetikai hatékonyság növelése érdekében” elnevezésű terv technikai-gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
     69/2023-as HATÁROZAT Patakfalvi Dénes gyűlésvezető elnökké való megválasztásáról. pdf
     70/2023-as HATÁROZAT a város 2023-as évi helyi költségvetésének módosításáról. pdf
     71/2023-as HATÁROZAT az ANL által épített lakások végleges kiosztási sorrendjének elfogadása. pdf
     72/2023-as HATÁROZAT határozattervezete a város vagyona 2022-es évi leltárának és egyes alapeszközök, illetve leltári tárgyak leírásának elfogadásáról. pdf
     73/2023-as HATÁROZAT a Helyi Tanács Digitalizált szemétgyűjtő szigetek kialakítására vonatkozó tervezetének benyújtásáról szóló 126/2022 számú Határozatának módosításáról. pdf
     74/2023-as HATÁROZAT a Helyi Tanács a város magánvagyonának elfogadásáról szóló 90/2013 számú Határozatának módosításáról. pdf
     75/2023-as HATÁROZAT egy tömbházlakás elcseréléséről. pdf
     76/2023-as HATÁROZAT a város tulajdonában levő személyautók havi üzemanyag fogyasztásának megállapításáról pdf
     77/2023-as HATÁROZAT Székelykeresztúr városnak a Homoród-Küküllő LEADER 2023-2027 Partnerséghez való csatlakozásáról. pdf
     78/2023-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról. pdf
     79/2023-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról. pdf
     80/2023-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról. pdf
     81/2023-as HATÁROZAT a Helyi Tanács a város erdőiből a 2023-as évre kitermelendő famennyiség értékesítéséről szóló 32/2023 számú Határozatának módosításáról. pdf
     82/2023-as HATÁROZAT „Kossuth negyedi sétányok és járdák felújítása” elnevezésű terv jóváhagyási dokumentációjának, technikai-gazdasági mutatóinak és költségeinek elfogadásáról. pdf
     83/2023-as HATÁROZAT egy gépkocsi megvásárlására az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése a szállításban elnevezésű program keretében. pdf
     84/2023-as HATÁROZAT a beruházási lista módosításáról. pdf
     85/2023-as HATÁROZAT a városi korház épületeire vonatkozó, a székelyudvarhelyi korházzal kötendő adminisztrálási szerződés elfogadásáról. pdf
     86/2023-as HATÁROZAT egy szakfelügyelői IA munkakör előadói munkakörré való módosításáról a közigazgatási osztályon. pdf
     87/2023-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról szóló 80/2023 számú Határozatának módosításáról. pdf
     88/2023-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról. pdf
     89/2023-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról. pdf
     90/2023-as HATÁROZAT az „Orbán Balázs” Elméleti Liceum büféjének bérbeadásának jóváhagyásáról. pdf
     91/2023-as HATÁROZAT egy terület lakásépítés és kiegészítő funkciók céljából való hasznosítási követelményeinek megállapításáról készült Zonális városrendezési terv elfogadásáról. pdf
     92/2023-as HATÁROZAT a Dávid Ferenc utca 1 szám 3, tömbháznak a 4. számú tulajdonosi társulás ügykezelésébe adásáról. pdf
     93/2023-as HATÁROZAT egy együttműködési szerződés a Munkaügyi Minisztériummal pdf
     94/2023-as HATÁROZAT a város 2023-as évi helyi költségvetésének módosításáról. pdf
     95/2023-as HATÁROZAT a Helyi Tanács 87/2022 számú, a városi temetők ügykezelésének átruházására vonatkozó iratok elfogadásáról szóló Határozatának módosításáról. pdf
     96/2023-as HATÁROZAT „A felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron” Program keretében a 2023-as évben kiutalt összegek elfogadásáról. pdf
     97/2023-as HATÁROZAT az „Arany János, Vasút, Temető, Gyár, Állomás és Orbán Balázs utcák felújítása” beruházás jóváhagyási dokumentációjának, technikai-gazdasági mutatóinak és általános árbecslésének elfogadásáról. pdf
     98/2023-as HATÁROZAT a „Zeyk Domokos Technológiai líceum felújítása, modernizálása és eszközellátása” beruházás általános árbecslésének és az aktualizált bútor szükségletének jóváhagyásáról. pdf
     99/2023-as HATÁROZAT a PRO URBE kitüntetés odaítéléséről a 2023-as évben. pdf
     100/2023-as HATÁROZAT a PRO CULTURA kitüntetés odaítéléséről a 2023-as évben. pdf
     101/2023-as HATÁROZAT Veres Zsolt gyűlésvezető elnökké való megválasztásáról. pdf
     102/2023-as HATÁROZAT a „Kossuth Lajos negyedi járdák és sétányok felújítása” beruházás aktualizált technikai-gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
     103/2023-as HATÁROZAT a „Kecskés, George Coșbuc és Küküllő utcák felújítása - George Coșbuc utca felújítása” beruházás aktualizált kivitelezési dokumentációjának, technikai-gazdasági mutatóinak és tenderfüzetének elfogadásáról. pdf
     104/2023-as HATÁROZAT a Szabadság tér 22 szám alatti ingatlan egyes részeinek közvetlen bérbe adásáról. pdf
     105/2023-as HATÁROZAT a Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények Vezetőtanácsába. pdf
     106/2023-as HATÁROZAT a Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények Minőségbiztosítási bizottságaiba. pdf
     107/2023-as HATÁROZAT a „Molnár István Múzeum felújítása az energia hatékonyság érdekében” beruházás jóváhagyási dokumentációjának, általános érték-becslésének és technikai-gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
     108/2023-as HATÁROZAT egy utca elnevezéséről. pdf
     109/2023-as HATÁROZAT a Hargita Megyével kötött 23423/8621/27.10.2014 számú adminisztrálásba adási szerződés módosításáról. pdf
     110/2023-as HATÁROZAT egy fiatfalvi területre vonatkozó felülépítési jog alapításáról Béni Zoltán javára. pdf
     111/2023-as HATÁROZAT a beruházási lista módosításáról a 2023-as évre. pdf
     112/2023-as HATÁROZAT a „Kossuth Lajos negyedi járdák és sétányok felújítása” beruházás aktualizált technikai-gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
     113/2023-as HATÁROZAT a Kriza János utca 22 szám alatti III. lakrész felértékeléséről. pdf
     114/2023-as HATÁROZAT a Fiatfalva, Malom utca 92 szám alatti terület felértékelésének elfogadásáról. pdf
     115/2023-as HATÁROZAT a 111/2017 számú, a a város közterületén végzett törési (ásási) munkálatok jóváhagyásához szükséges dokumentáció elfogadásáról című Határozatának módosításáról. pdf
     116/2023-as HATÁROZAT székelykeresztúri kis kapacitású vágóhíd adminisztrálási és hasznosítási szabályzatának elfogadásáról. pdf
     117/2023-as HATÁROZAT a Dávid Ferenc utca 1 szám alatti 3 szám alatti 30 lakrészes tömbház könyvelési értékének elfogadásáról pdf
     118/2023-as HATÁROZAT az Aquaservnek napelempark létrehozásához szükséges terület átadásáról. pdf
     119/2023-as HATÁROZAT Faluvégi-Bartha Noémi gyűlésvezető elnökké való megválasztásáról. pdf
     120/2023-as HATÁROZAT a város 2023-as évi helyi költségvetésének módosításáról. pdf
     121/2023-as HATÁROZAT a „Didaktikai és szabadidős medence építése” beruházás éves fenntartási költségeinek biztosításáról. pdf
     122/2023-as HATÁROZAT az Kossuth Lajos negyedi járdák és sétányok felújítása elnevezésű beruházás technikai-gazdasági mutatóinak aktualizálásáról. pdf
     123/2023-as HATÁROZAT a „Székelykeresztúr város napelemekből származó elektromos energia termelési kapacitásának megvalósítása” beruházás technikai-gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
     124/2023-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról. pdf
     125/2023-as HATÁROZAT egy átjárási szolgalmi jog alapításáról a D.E.E.R Hargita megyei alegysége javára. pdf
     126/2023-as HATÁROZAT „A Molnár István Múzeum felújítása az energetikai hatékonyság növelése érdekében” elnevezésű terv általános költségtervezetének elfogadása. pdf
     127/2023-as HATÁROZAT a város 2023 évi költségvetésének kiigazításáról. pdf
     128/2023-as HATÁROZAT a „Zeyk Domokos Technológiai líceum felújítása, modernizálása és eszközellátása” beruházás II. szakasza megvalósításának, valamint a programban nem finanszírozott költségek felvállalásának jóváhagyásáról. pdf
     129/2023-as HATÁROZAT egy Együttműködési egyezmény jóváhagyásáról a Munkaügyi és Társadalmi Szolidaritási Minisztériummal. pdf
     130/2023-as HATÁROZAT egy használati jog és átjárási szolgalmi jog alapításáról a D.E.E.R Hargita megyei alegysége javára. pdf
     131/2023-as HATÁROZAT a 2024-es évi helyi adók és illetékek elfogadásáról. pdf
     132/2023-as HATÁROZAT a város tulajdonában lévő épületek és területek bérleti díjainak jóváhagyásáról a 2024-as évre pdf
     133/2023-as HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének és munkaköri összetételének elfogadásáról. pdf
     134/2023-as HATÁROZAT az erdők megközelíthetőségét fenntartó alap létrehozásáról. pdf
     135/2023-as HATÁROZAT a város erdőiből a 2024-es évre kitermelendő famennyiség értékesítéséről. pdf
     136/2023-as HATÁROZAT szerződések és tenderfüzetek elfogadása. pdf
     137/2023-as HATÁROZAT a város 2023 évi költségvetésének kiigazításáról. pdf
     138/2023-as HATÁROZAT a 6083/20.05.2022 átengedéses szerződés alapján végzett szolgáltatások díjszabásainak elfogadásáról. pdf
   

pnrr

Cikkmegtekintések találatai
1443973

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatala most már elérhető a facebookon is!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2024 - Székelykeresztúr Város Önkormányzata    |    hosting by gsystems.ro

Search