Juhász Antal, plébános

Olvasóink értékelése: 3 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

20 éve halt meg JUHÁSZ ANTAL plébános, tábori lelkész

1912. május 30-án született a Kolozs megyei Jegenyén. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, 1925-1933 között a kolozsvári piarista gimnázium tanulója. Az egyetem jogi karára iratkozott be, de már 1935-ben a gyulafehérvári teológiára jelentkezett, 1940. június 29-én szentelték pappá Székelyudvarhelyen. 1940-44 között feljárt Budapestre, filozófiát, szociológiát és néprajzot hallgatott a Pázmány Péter Tudományegyetemen.
Lelkészi pályáját 1940-ben kezdte, káplánként szolgált Ditrón, Csatószegen és Szentsimon községekben. 1942-44 között Torján, új állomáshelyén, templomot épített, 1944 augusztusában hittanár Csíkszeredában. Nemsokára behívják tábori lelkésznek, s mivel egyik prédikációjában kemény hangon ítélte el a hadseregben észlelt rendellenességeket, 1945. február 16-án halálra ítélték. A fiatal pap így emlékszik vissza élete legdrámaibb napjára: „Amikor lejöttem a szószékről azonnal letartóztattak, és elszállítottak Csepregre, és ott még aznap este halálra ítéltek, mert gyaláztam a hadsereget…, bezártak egy fáskamrába. Megírtam búcsúlevelemet is anyámnak, a csepregi papnál meggyóntam és megáldoztam. Elbúcsúztam az élettől. Csak arra vártak, hogy a nemzetvezető is jóváhagyja az ítéletet…”  Végül főparancsnoka, Pintér Jenő vezérezredes eszközölte ki a kegyelmet számára.
1945 májusától 1946 augusztusáig Gyergyószentmiklóson, 1946 augusztusától 1947 júniusáig Marosvásárhelyen volt hittanár, 1947. június 25-én letartóztatták. A vád: a szovjet hadsereg gyalázása. „Ez így nem volt igaz. De az orosz hadsereg női katonáinak viselkedését, erkölcstelen magatartását nem lehetett szó nélkül hagyni. Ítélet nélkül Szamosújvárra vittek az úgynevezett kaszatömlöcbe. Egyébként a román hatóságok sohasem ítélkeztek fölöttem… Szamosújvárról 1948. április 24-én szabadultam, és ezután kerültem Pálpatakára…1950-ben Gyergyókilyénfalván voltam plébános. Itt tartóztattak le augusztus 30-án harmadszor, és ezután következtek életem legszomorúbb évei… egy kilyénfalvi ember jelentett fel, hogy veszélyeztetem a közbiztonságot… Letartóztatásom után Marosvásárhelyre vittek, és itt vallattak 1950. szeptember l4-ig. Marosvásárhelyről Bukaresten keresztül vittek megbilincselve vonaton Ghenceába. Internáló táborok, ahol kényszermunkán voltam: Ghencea, Capul Midia, Navodari, Gheorghiu Dej… 1953. november 25-én szabadultam.Visszamentem Gyergyókilyénfalvára… Ismét Pálpatakra helyeztek, majd Malomfalvára. 1956. október 1-től vagyok itt Székelykeresztúron...”
Az üldöztetések azonban itt sem értek véget. 1962. június 24-én negyedszer tartóztatták le, de ezúttal csak két hétig tartották fogva Marosvásárhelyen. Szabadulása után folyamatosan zaklatták, egymást érték a házkutatások, számos értékes könyvét elkobozták. Telefonját folyamatosan lehallgatták, a besúgók hada vette körül, munkatársait, hűséges híveit rendszeresen fenyegették. A hatalom a legveszélyesebb ellenségének tekintette Keresztúron, persze alaptalanul, hiszen a városunkban eltöltött 34 évnyi szolgálata alatt csak egyháza, és hívei érdekeit védte, azt pedig következetesen, minden megalkuvás nélkül. Prédikációit élmény volt hallgatni, kétszázhatvanhét missziót tartott, nagyhatású szónoklatait ezrek hallgatták országszerte. Templomát következetesen gondozta, 1968-ban pénzt szerzett a restaurálási munkálatokhoz, amelynek során megújult az ötszáz éves épület, egyúttal addig ismeretlen értékei kerültek felszínre. Új harangot öntetett, amelyet 1970. július 30-án szenteltek fel, ami újra a hatalom nemtetszését váltotta ki. Erre pedig azért volt szükség, mert kímélni kellett a régi, 500 éves nagyharangot, mely a csodával határos módon menekült meg... Nagy gondot fordított az ifjúság vallásos nevelésére, látogatta és ellátta a filiákat, bár nem volt idevalósi, megszerette Székelykeresztúrt, s végakarat szerint itt temették el. 1990. november 24-én hunyt el Csíkszeredában, hamvai a plébániatemplom szomszédságában nyugszanak, síremlékét Demeter István szobrász készítette el.

Végül néhány kép székelykeresztúri tevékenységéről:

 

 

 

 

 

Fülöp Lajos

 

 

pnrr

Cikkmegtekintések találatai
1443970

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatala most már elérhető a facebookon is!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2024 - Székelykeresztúr Város Önkormányzata    |    hosting by gsystems.ro

Search