Határozatok - 2017

Olvasóink értékelése: 5 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktív
 

 A képviselői testület határozatai a 2017-es évben

 

1/2017-es HATÁROZAT egy adókedvezmény jóváhagyásáról a Nyugdíjas Önsegélyező Pénztárnak.

pdf
2/2017-es HATÁROZAT a H ARGITA L INE Kft.-vel kötendő együttműködési szerződés elfogadásáról. pdf
3/2017-es HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásáról.  pdf
4/2017-es HATÁROZAT az ANL által épített lakás eladásáról  pdf
5/2017-es HATÁROZAT az iskolaorvosi munkakör fél normáról teljes normára való átalakításáról. pdf
6/2017-es HATÁROZAT a helységgazdálkodás keretén belül elvégzendő munkálatok elfogadásáról. pdf
7/2017-es HATÁROZAT egy terület átengedéses bérbeadásáról. pdf
8/2017-es HATÁROZAT a város erdejéből kitermelendő faanyag eladási árának jóváhagyásáról. pdf
9/2017-es HATÁROZAT a 2016-os év költségvetési többletének elfogadásáról pdf
10/2017-es HATÁROZAT a tanintézmények 2016-os év költségvetési többletének elfogadásáról pdf
11/2017-es HATÁROZAT a 2017-es évre tervezett közérdekű munkálatok listájának jóváhagyásáról. pdf
12/2017-es HATÁROZAT a „Hargita utca felújítási munkálata” beruházás módosított technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
13/2017-es HATÁROZAT a „Hargita utca felújítási munkálata” beruházás állami költségvetésből nem finanszírozott költségeinek biztosításáról a város helyi költségvetéséből. pdf
14/2017-es HATÁROZAT a „Malom utca felújítási munkálata” beruházás módosított technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
15/2017-es HATÁROZAT a „Malom utca felújítási munkálata” beruházás állami költségvetésből nem finanszírozott költségeinek biztosításáról a város helyi költségvetéséből.  pdf
16/2017-es HATÁROZAT a „Dávid Ferenc utca felújítási munkálata” beruházás módosított technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
17/2017-es HATÁROZAT a „Dávid Ferenc utca felújítási munkálata” beruházás állami költségvetésből nem finanszírozott költségeinek biztosításáról a város helyi költségvetéséből. pdf
18/2017-es HATÁROZAT a székelykeresztúri Unitárius Egyházzal aláírandó együttműködési szerződés elfogadásáról. pdf
19/2017-es HATÁROZAT egy terület átengedéses bérbeadásáról. pdf
20/2017-es HATÁROZAT az AQUASERV Rt. által a 2016-os évre fizetett haszonbér összegének kiigazításáról. pdf
21/2017-es HATÁROZAT az AQUASERV Rt. által a 2017-es évre fizetendő haszonbér összegének elfogadásáról. pdf
22/2017-es HATÁROZAT az RDE HARGHITA Kft. által a 2017-es évre fizetendő haszonbér összegének elfogadásáról. pdf
23/2017-es HATÁROZAT a „PRO LIBERTATE” kitüntetés odaítéléséről a 2017-es évben. pdf
24/2017-es HATÁROZAT a város magánvagyonát tartalmazó lista módosításáról. pdf
25/2017-es HATÁROZAT egyes munkakörök átalakításának jóváhagyásáról a Petőfi Sándor Általános Iskolában. pdf
26/2017-es HATÁROZAT a 2016-os évi helyi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról.  pdf
kiegészítés: pdf
27/2017-es HATÁROZAT a város 2017-es évi helyi költségvetés elfogadásáról. pdf
28/2017-es HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal, a Molnár István Múzeum és a Városi Könyvtár szervezeti felépítésének és munkaköri összetételének elfogadásáról. pdf
29/2017-es HATÁROZAT a 2017-es évi „Ifjúsági és felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron” program elfogadásáról pdf

30/2017-es HATÁROZAT a 2017-es évi „Kulturális tevékenységek és programok támogatása Székelykeresztúron” program elfogadásáról.

pdf

31/2017-es HATÁROZAT a 2017-es évi sporttámogatások program elfogadásáról.

pdf

32/2017-es HATÁROZAT az RDE HARGHITA Kft. által alkalmazott díjak módosításáról.

pdf
33/2017-es HATÁROZAT a 15/2009-es számú szerződés kiegészítő iratának és második számú mellékletének elfogadásáról. pdf

34/2017-es HATÁROZAT a 4005/2008 számú átengedéses bérbeadási szerződés felbontásáról.

 

35/2017-es HATÁROZAT egy terület közvetlen bérbeadásáról.

pdf
36/2017-es HATÁROZAT egyes közigazgatási egységek kilépésének jóváhagyásáról az AQUA INVEST MUREȘ-ből. pdf
37/2017-es HATÁROZAT a z „ ANL t ömbházak és Dávid Ferencz utca közvilágítása” beruházás technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
38/2017-es HATÁROZAT az „ANL tömbházak és Dávid Ferencz utca közvilágítása” beruházás PNDL programban való benyújtásáról és a helyi költségvetésből közös finanszírozás biztosításáról. pdf
39/2017-es HATÁROZAT a „Sportpálya felújítás és kapcsolódó infrastruktúra megvalósítása” beruházás technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
40/2017-es HATÁROZAT a „Sportpálya felújítás és kapcsolódó infrastruktúra megvalósítása” beruházás PNDL programban való benyújtásáról és a helyi költségvetésből közös finanszírozás biztosításáról. pdf
41/2017-es HATÁROZAT a Hargita utca 14 szám alatti sportcsarnok működési szabályzatának módosításáról. pdf
42/2017-es HATÁROZAT városi kultúrház működési szabályzatának elfogadásáról. pdf
43/2017-es HATÁROZAT egyes szerződések meghosszabítása.  pdf
44/2017-es HATÁROZAT a Timafalvi-Garzon Tulajdonosi Társulás adminisztrátora igazolásának jóváhagyásáról. pdf
45/2017-es HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2017. április-június közötti időszakra. pdf
46/2017-es HATÁROZAT egyes munkakörök átalakításának jóváhagyásáról a Petőfi Sándor Általános Iskolában. pdf
47/2017-es HATÁROZAT az ACATEL Kft. 2016-os évi pénzügyi mérlegének elfogadásáról. pdf
48/2017-es HATÁROZAT a város vagyonának 2016-os évi leltárának és egyes alapeszközök, illetve leltári tárgyak leírásának elfogadásáról. pdf
49/2017-es HATÁROZAT a város közvagyonát tartalmazó lista módosításáról.  pdf
50/2017-es HATÁROZAT az ivóvíz-szolgáltatási rendszer és a kanalizálási rendszer kiterjesztése program alapján létrehozott javak bevételéről a város közvagyonába.  pdf
51/2017-es HATÁROZAT a város közvagyonát képező, az ivóvíz- és szennyvíz-elvezető szolgáltatások kezelésének átengedésére vonatkozó szerződés mellékleteiben foglalt javak leltárának módosításáról.  pdf
52/2017-es HATÁROZAT egyes szerződéses munkakörök átalakításáról.  pdf
53/2017-es HATÁROZAT a 15/2009-es számú szerződés 2. mellékletének és egy kiegészítő iratának elfogadásáról.  pdf
54/2017-es HATÁROZAT a város k épviselőjének kinevezéséről az „AQUA INVEST MUREŞ” Fejlesztési Egyesület Közgyűlésében.  pdf
55/2017-es HATÁROZAT az Általános Urbanisztikai Terv és a Helyi Urbanisztikai Szabályzat érvényességi idejének meghosszabbításáról.  pdf
56/2017-es HATÁROZAT a 6088/2017-es és a 6147/2017-es számú Együttműködési szerződések jóváhagyásáról.  pdf
57/2017-es HATÁROZAT egy, a város magánvagyonában lévő ingatlan haszonbérbe adásáról.  pdf
58/2017-es HATÁROZAT a polgármester felhatalmazásáról a Sóskúti Szabadidő Központ megépítése elnevezésű munkálat technikai- gazdasági dokumentációjának előkészítésére.  pdf
59/2017-es HATÁROZAT egy átjárási szolgalom megállapításáról az ELECTRICA TRANSILVANIA SUD Rt. Hargita megyei alegységének javára. pdf
60/2017-es HATÁROZAT egy 192 m2-es terület átengedéses bérbeadásáról. pdf
61/2017-es HATÁROZAT egy 80 m2-es terület átengedéses bérbeadásáról. pdf
62/2017-es HATÁROZAT „A felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron” program keretében a 2017-es évben kiutalt összegek elfogadásáról. pdf
63/2017-es HATÁROZAT a Helyi Tanács 34/2017-es számú határozatának módosításáról. pdf
64/2017-es HATÁROZAT a Helyi Tanács 126/2007-es számú határozatának módosításáról. pdf
65/2017-es HATÁROZAT egy 15 m2-es terület közvetlen bérbeadásáról. pdf
66/2017-es HATÁROZAT a város közvagyonát tartalmazó lista módosításáról. pdf
67/2017-es HATÁROZAT a „Sóskúti Szabadidő Központ megépítése” elnevezésű beruházási munkálat megtervezésének a jóváhagyásáról. pdf
68/2017-es HATÁROZAT a Dávid Ferenc utca 1 szám alatti ingatlan lakrészesítésének az elfogadásáról 69/2017-es HATÁROZAT a Gordon Küküllő Közösségi Fejlesztési Egyesület megalakulásához. pdf
69/2017-es HATÁROZAT a Gordon Küküllő Közösségi Fejlesztési Egyesület megalakulásához. pdf
70/2017-es HATÁROZAT Székelykeresztúr város részvételéről a Gordon Fejlesztési Társulat létrehozásában. pdf
71/2017-es HATÁROZAT a „ Hargita n egyedi játszótér megvalósítása” elnevezésű beruházás megtervezésének elfogadásáról. pdf
72/2017-es HATÁROZAT egyes közhivatalnoki munkakörök átalakításáról. pdf
73/2017-es HATÁROZAT a roma nemzetiségű lakosság támogatását célzó Helyi Munkacsoport átalakításáról. pdf
74/2017-es HATÁROZAT a Helyi Kezdeményezési Csoport átalakításáról. pdf
75/2017-es HATÁROZAT a Timafalvi garzon tulajdonosi társulás adminisztrátori jóváhagyásának visszavonásáról és az új adminisztrátor kinevezéséről. pdf
76/2017-es HATÁROZAT a Petőfi Sándor Általános Iskola leírandó vagyontárgyai listájának elfogadásáról. pdf
77/2017-es HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2017. július – szeptember közötti időszakra. pdf
78/2017-es HATÁROZAT a városi kitüntetések odaítéléséről a 2017-es évben. pdf
79/2017-es HATÁROZAT egy ajándékozás elfogadásáról. pdf
80/2017-es HATÁROZAT a sóskúti parcellák egyesítésének elfogadásáról. pdf
81/2017-es HATÁROZAT az Ady Endre utcai parcellák egyesítésének elfogadásáról. pdf
82/2017-es HATÁROZAT a 2017-es évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
83/2017-es HATÁROZAT a „Kerékpárút megvalósítása Székelykeresztúron – 2. szakasz” megvalósíthatósági tanulmányának és technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
84/2017-es HATÁROZAT a „Kerékpárút megvalósítása Székelykeresztúron – 3. szakasz” megvalósíthatósági tanulmányának és technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
85/2017-es HATÁROZAT a „Sóskúti 48 lakrészes ingatlan felújítási munkálata” technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
86/2017-es HATÁROZAT egy munkás munkakör átalakításáról. pdf
87/2017-es HATÁROZAT a Timafalvi - Garzon Tulajdonosi Társulás adminisztrátori jóváhagyásának visszavonásáról. pdf
88/2017-es HATÁROZAT a 12/20.05.2004 számú adásvételi szerződés 2/2004 számú kiegészítő irata visszavonásának elfogadásáról. pdf
89/2017-es HATÁROZAT a város közvagyonát tartalmazó lista kiegészítéséről. pdf
90/2017-es HATÁROZAT a 94/2012 számú, a városi temetők ügykezelésére és használatára vonatkozó szabályzat elfogadásáról szóló határozatának kiegészítéséről. pdf
91/2017-es HATÁROZAT az ANL típusú lakások bérleti díjainak módosításáról. pdf
92/2017-es HATÁROZAT a város közvagyonát alkotó javak leltározására létrehozandó bizottság kinevezéséről. pdf
93/2017-es HATÁROZAT a polgármesteri Hivatal és a Helyi Tanács alárendeltségébe tartozó közintézmények alkalmazottai fizetési besorolásának elfogadásáról. pdf
94/2017-es HATÁROZAT a városban működő tanügyi intézmények iskolahálózatának az elfogadásáról, 2017szeptember 1-el kezdődően. pdf
95/2017-es HATÁROZAT a 2017-es évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
96/2017-es HATÁROZAT a „Hargita negyedi játszótér megvalósítása" elnevezésű beruházás technikai, gazdasági mutatóinak az elfogadásáról. pdf
97/2017-es HATÁROZAT a Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények Vezetőtanácsába. pdf
98/2017-es HATÁROZAT a Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények Minőségbiztosítási bizottságaiba.  
99/2017-es HATÁROZAT egy Beavatkozási szerződés megkötésének jóváhagyásáról a „Villám-Fulger" Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel. pdf
100/2017-es HATÁROZAT a 4277/2005 számú bérbeadási szerződés módosításáról. pdf
101/2017-es HATÁROZAT a 903/2000 számú átengedéses bérbeadási szerződés felbontásának jóváhagyásáról. pdf
102/2017-es HATÁROZAT egy terület átengedéses bérbeadásának jóváhagyásáról. pdf
103/2017-es HATÁROZAT egy terület eladásának jóváhagyásáról. pdf
104/2017-es HATÁROZAT egy lakás eladásának jóváhagyásáról. pdf
105/2017-es HATÁROZAT az ANL által épített lakások elsőbbségi listájának elfogadásáról. pdf
106/2017-es HATÁROZAT Hargita Megye Tanácsával való társulásról a megyei utak melletti járdák kiépítésére. pdf
107/2017-es HATÁROZAT az „Utcai közvilágítás kiterjesztése Betfalván" beruházás technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. pdf
108/2017-es HATÁROZAT a „Sóskúti Szabadidő Központ" beruházás technikai és gazdasági mutatóinak, valamint a megvalósítási mód kiválasztásának elfogadásáról. pdf
109/2017-es HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal, a „Molnár István" Múzeum és a Városi Könyvtár szervezeti felépítésének és munkaköri összetételének elfogadásáról.  
110/2017-es HATÁROZAT a városi Bölcsőde szervezési és működési szabályzatának elfogadásáról.  pdf
111/2017-es HATÁROZAT a város közterületén végzett törési (ásási) munkálatok jóváhagyásához szükséges dokumentáció elfogadásáról.  pdf
112/2017-es HATÁROZAT„A felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron" program keretében a 2017-es évben kiutalt összegek elfogadásáról.  pdf
113/2017-es HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2017. október – december közötti időszakra.  pdf
114/2017-es HATÁROZAT a „Maros megyei víz- és szennyvíz-szolgáltatási rendszer kiterjesztése és felújítása” munkálat hozzájárulásának újra elfogadásáról. pdf
115/2017-es HATÁROZAT a gyulafehérvári Caritasszal kötött 1284/2016 számú szociális szolgáltatásokat biztosító együttműködés felbontásáról. pdf
116/2017-es HATÁROZAT a közvagyonból bérbe adott ingatlanok béréből az ügykezelőnek járó rész meghatározásáról. pdf
117/2017-es HATÁROZAT egy közhivatalnoki munkakör átalakításáról. pdf
118/2017-es HATÁROZAT a Hargita megyei Integrált Szemétkezelési Fejlesztési Egyesület szabályzatának elfogadásáról. pdf
119/2017-es HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal keretében lévő munkakörök betöltésének 2018-as évi tervéről. pdf
120/2017-es HATÁROZAT a 2017-es évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
121/2017-es HATÁROZAT az ANL típusú lakások bérleti díjainak módosításáról, a Dávid Ferenc lakónegyedben. pdf
122/2017-es HATÁROZAT egy garázs bérbeadásának elfogadásáról. pdf
123/2017-es HATÁROZAT a Cimbora Gyermekek Klubjával kötött használati szerződés meghosszabbításáról. pdf
124/2017-es HATÁROZAT a 2018-as évi helyi adók és illetékek elfogadásáról. pdf
125/2017-es HATÁROZAT a város tulajdonában lévő területek bérleti díjainak jóváhagyásáról a 2018-as évre. pdf
126/2017-es HATÁROZAT a 2017-es évi helyi költségvetés kiigazításáról. pdf
127/2017-es HATÁROZAT a Kertészeti Központ – Tanulás a természetben Zonális Városrendezési Terv elfogadásáról. pdf
128/2017-es HATÁROZAT a város közvagyonát tartalmazó lista kiegészítéséről. pdf
129/2017-es HATÁROZAT a fafajták alapján meghatározott irányadó árak elfogadásáról. pdf
130/2017-es HATÁROZAT a Hargita utca 4/A szám alatti terület megosztásának elfogadásáról. pdf
131/2017-es HATÁROZAT helyi tanácsosok díjazásának elfogadásáról a 2017. július 1. – 2021. december 31. közötti időszakra. pdf
132/2017-es HATÁROZAT a 4 624/2013 számú bérbeadási szerződés felbontásáról. pdf
133/2017-es HATÁROZAT egyes szerződések meghosszabbításáról. pdf
134/2017-es HATÁROZAT a 2018-as évi helyi adók és illetékek elfogadásáról szóló 124/2017-es számú Határozat módosításáról. pdf
135/2017-es HATÁROZAT a 2017-es évi helyi költségvetés kiigazításáról.  pdf
136/2017-es HATÁROZAT az Arany János utca 41 szám alatti sportcsarnok igazgatási szerződésének jóváhagyásáról. pdf
137/2017-es HATÁROZAT a Berde Mózes Unitárius Teológiai Gimnázium és a Román Kereskedelmi Bank közötti bérleti szerződés jóváhagyásáról. pdf
138/2017-es HATÁROZAT a Zata utcában lévő szociális lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról. pdf
139/2017-es HATÁROZAT egy lakrész szerződésének meghosszabbításáról. pdf
140/2017-es HATÁROZAT a Dávid Ferenc lakónegyed 1 és 2 számú tömbházak A és B lépcsőházak lakói szerződésének meghosszabbításáról. pdf
141/2017-es HATÁROZAT az ANL által épített lakások cseréjének elfogadásáról.  pdf
142/2017-es HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Sorosán Lórántnak.  pdf
143/2017-es HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Kibédi Klárának.  pdf
144/2017-es HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Gál Eszternek.  pdf
145/2017-es HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Jakabffy Editnek.  pdf
146/2017-es HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Ötves Domokosnak.  pdf
147/2017-es HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Sebesi Klaudiának.  pdf
148/2017-es HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról László Margitnak.  pdf
149/2017-es HATÁROZAT a város tulajdonában lévő területek bérleti díjainak jóváhagyásáról a 2018-as évre. pdf
150/2017-es HATÁROZAT a Helyi Tanács alárendeltségébe tartozó közintézmények alkalmazottai fizetési besorolásának elfogadásáról. pdf
151/2017-es HATÁROZAT a város közvagyonát tartalmazó lista kiegészítéséről. pdf
152/2017-es HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2018. január –március közötti időszakra.  

pnrr

Cikkmegtekintések találatai
1443976

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatala most már elérhető a facebookon is!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2024 - Székelykeresztúr Város Önkormányzata    |    hosting by gsystems.ro

Search